Správy s tagom: "Haiti"

HAITI: 2 roky po zemetrasení

Dnes sú to dva roky od veľkej katastrofy – zemetrasenia na Haiti, ktoré usmrtilo viac než 300 tisíc ľudí. 1,5 milióna ľudí ostalo bez domova vrátane viac ako 380-tisíc detí. Skaza , ktorú priniesla táto prírodná katastrofa bola enormná. >>

Haiti bojuje s cholerou

Port au Prince je v katastrofálnom stave. Stany sú rozložené všade, na námestiach, v ruinách domov, pri ceste. Toto je na dlho, v zásade si ľudia už robia z tých stanov také provízorné "domy" čiže to tiež už pochopili, že to je na dlho. >>

Humanitárnu pomoc sme odovzdali Haiťanom

Haiťania poskytnutý materiál veľmi vítali. Ocenili najmä stolovacie potreby, stany, kempingové posteľe, spacáky a deky, ktoré sú dodnes nedostatkovým sortimentom v krajine. >>

Preberáme humanitárnu pomoc pre Haiti

Magna Deti v núdzi v súčasnosti zabezpečuje na Haiti logistiku uskladnenia a distribúcie materiálnej humanitárnej pomoci zaslanej SR na Haiti v marci 2010. Po roku je materiálna humanitárna pomoc zaslaná SR na Haiti pripravené na distribúciu. >>

HAITI: rok po zemetrasení

Rok po zemetrasení musia Haiťania naďalej trpieť v otrasných podmienkach uprostred celonárodnej epidémie cholery, aj napriek najväčšej humanitárnej intervencii vo svete. Jeden rok po ničivom zemetrasení, ktoré odhadom zabilo 222.000 ľudí a zanechalo 1,5... >>

Ako sme pomáhali obetiam zemetrasenia na Haiti

... >>

Moje Haiti

Keď som prvýkrát v televíznych správach videla tragédiu na Haiti, moja prvá myšlienka bola, že keby sa organizovala akcia na pomoc zraneným išla by som hneď. Môj sen sa splnil, oslovil ma kolega z práce, či by som nešla s Magna Deti v núdzi. Súhlasila som... >>

Haiti: Mesiac po katastrofe

Už je to mesiac odvtedy čo Haiti zasiahlo ničivé zemetrasenie o sile 7 stupňov Richterovej stupnice (12. januára 2010). Pocit, ktorý zažijete pri vstupe do centra mesta Port-au-Prince je taký, ako keby sa to všetko udialo len pred niekoľkými minútami. Zničené,... >>

MAGNA tím pracovníkov už pomáha na Haiti

Magna Deti v núdzi má skúsenosti s prácou v takto kritickom prostredí, po dôkladnom zvážení sme sa preto rozhodli reagovať na výzvu našich medzinárodných partnerov a vyslať na Haiti medicínsky tím. Prvý turnus lekárov odišiel na Haiti 2.2.2010 a pozostáva... >>

Pomôžte Haiti s Magna Deti v núdzi

Magna Deti v núdzi vyhlasuje dňom 15.1.2010 verejnú zbierku na pomoc obetiam zemetrasenia na Haiti. Verejnosť má možnosť prispieť zaslaním príspevku na účet 1331793003/1111, variabilný symbol 12012010. >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.