Správy s tagom: "Sexuálne násilie"

MAGNA: Pomáhame neviditeľným ženám prežiť

Právo na život je najdôležitejšie a základné právo každej ženy. V krízach po celom svete patria práve ženy k najzraniteľnejším a najčastejším obetiam násilia. O to viac o ich práve na život a lekársku starostlivosť musíme hovoriť aj na Medzinárodný deň žien. >>

Znásilnenie alebo smrť

Aj v dnešnej dobe čelia milióny žien po celom svete rôznemu druhu násilia. Znásilnenie a iné formy sexuálneho násilia sú jedným z nich. Často sú rozšírené v konfliktných prostrediach, kde môžu byť použité ako zbraň. V MAGNA nemocniciach v Kongu poskytuje zdravotnú starostlivosť obetiam sexuálneho násilia takmer denne. >>

Kasai – jedna z najväčších humanitárnych kríz súčasnosti

Tisíce mŕtvych a 1,4 milióna vysídlených ľudí sú následkom vyvražďovania civilistov a znásilňovania žien a detí. >>

KDR: Beu a jej dcéru, obete znásilnenia, manžel odvrhol. V MAGNA nemocnici jej pomohli.

Konžská demokratická republika (KDR) má prezývku hlavné mesto sexuálneho násilia. Desiatky tisíc žien, dievčat a detí mu čelia doslova každý deň. >>

Dve tretiny obetí sexuálneho násilia v Kongu ešte nemá ani 18 rokov. MAGNA každý mesiac pomáha stovkám z nich.

Sexuálne násilie je často sprievodným javom v krajinách, ktoré zasiahla humanitárna katastrofa alebo vojna. MAGNA sa systematickej pomoci obetiam SGBV venuje od roku 2011. >>

DR Kongo: Mireille a jej vnučka Princilia sa opäť postavili na nohy

Mireille má 50 rokov. Ona, jej dcéra a vnučka patria k tým, ktorým MAGNA pomohla. Dvojročná Princilia je jej vnučka. Stará sa o ňu a snaží sa z nej vychovať dobrého človeka. >>

Pomáhame nielen deťom, ale aj ženám

8.marca si pripomíname Medzinárodný deň žien. MAGNA vo svojich projektoch poskytuje pomoc okrem detí aj ženám a to vo viacerých oblastiach intervencie. >>

Proti sexuálnemu násiliu bojujeme v Demokratickej republike Kongo

Viete, čo znamená symbol prekrížených rúk? Tento symbol známy po celom svete a vyjadruje túžbu zastaviť sexuálne násilie. >>

MAGNA už roky pomáha v boji proti násiliu

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách bol v roku 1999 vyhlásený Valným zhromaždením OSN, odvtedy si ho pripomíname pravidelne 25. novembra. MAGNA sa tejto problematike venuje dlhodobo v Demokratickej republike Kongo. v Štátnej referenčnej... >>

Prvých 72 hodín je pre obete sexuálneho násilia najdôležitejších.

MAGNA zorganizovala hromadné školenie pre 250 príslušníkov polície a ich veliteľov v Kinshase. Ich zapojenie do MAGNA projektu pre obete sexuálneho násilia v Kongu pomáha k skoršej identifikácii obetí a tým aj zefektívneniu zdravotnej pomoci. >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.