Projekt Magna Deti v núdzi vo Vietname posilňuje existujúci program starostlivosti o novonarodené deti, ktoré sú vystavené riziku nákazy HIV od svojich matiek a buduje základné piliere starostlivosti o HIV pozitívnu matku v čase tehotenstva, pôrodu a prvých šesť mesiacov po pôrode, kedy je riziko prenosu ochorenia na dieťa najvyššie.

Magna Deti v núdzi realizuje projekt v Národnej detskej nemocnici a Národnej gynekologickej nemocnici v Hanoji. 

Copyright by MAGNA