Krátky dokumentárny film zachytáva aktuálnu situáciu v Kambodži, dokresľuje súvislosti z mladšej histórie tejto krajiny, ktorých negatívny vplyv z veľkej časti zapríčiňuje aj dodnes biedu a utrpenie jej obyvateľov.

Silvia Kušnírová navštívila v Kambodži občianske združenie Magna Deti v núdzi na jar 2009.

Copyright by Silvia Kušnírová/MAGNA