Denisa Augustínová: "Dom Nádeje je projekt, ktorý som spolu s Martinom Bandžákom iniciovala a rozbiehala v Kambodži v roku 2002. Na vlastné oči som videla desiatky chorých, na smrť čakajúcich nevinných detí, ktorým žiaľ rodičia pri narodení do vienka „darovali“ AIDS. Bez liečby, bez jedla, bez rodičov a bez lásky, bezmocne ležali v miestnych sirotincoch, nemocniciach, na ulici."

V roku 2003 sme ako jedni z prvých pre 25 z nich začali poskytovať liečbu, jedlo, domov a lásku. V našom úsilí sme neostali sami, pridali sa k nám darcovia zo Slovenska, medzi ktorých dnes patríte aj Vy.

Vďaka vašim pravidelným príspevkom dnes projekt realizujeme už ôsmy rok. Postupne počet detí narastal a v súčasnosti máme vo svojich dvoch domovoch 50 sirôt a spolu liečime 600 takýchto detí.