Martin Bandžák trávi už päť rokov väčšinu času v Kambodži. S Magna Deti v Núdzi tu okrem iného pomohol vybudovať funkčnú 24-hodinovú nemocnicu pre HIV pozitívne deti. Lekársku, sociálnu a vzdelávaciu starostlivosť zabezpečuje aj pre ich choré matky. 

Copyright by VOICES