Túto stravu by ste na štedrovečernom stole pravdepodobne neuvítali. Ale zachránili ste ňou veľa detí z Kambodže a ďalších oblastí trpiacich hladom.

Ďakujeme za Vašu dôveru a ochotu pomáhať deťom, ktoré nemali to šťastie narodiť sa v lepších podmienkach. Za vybrané príspevky sme im tento rok poskytli tisíce balení terapeutickej stravy. Viete si predstaviť, ako asi chutí? Ochutnajte tu a teraz ˃˃

Prajeme Vám šťastné a spokojné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

Tím MAGNA