Norodom Sihamoni v MAGNA centre

Jeho Veličenstvo kráľ Kambodže Norodom Sihamoni nás 7.novembra 2006 poctil svojou návštevou Magna Centra v Phnom Penh. Počas svojej niekoľkohodinovej návštevy sa stretol so zástupcami Magna Children at Risk v Kambodži... >>

Položili sme základný kameň na stavbu komunitného centra v Indii

V stredu dňa 09.08.2006 Magna Deti v Núdzi začala s výstavbou komunitných centier v dvoch dedinách, ktoré zasiahla vlna tsunami na juhu Indie, v štáte Tamil Nadu. >>

Vzdelávame tsunami postihnuté deti v Indii

Vzdelávací projekt bude zabezpečovať deťom z postihnutých oblasti tsunami a deťom z marginalizivaných vrstiev spoločnosti vzdelanie. Magna Deti v Núdzi pre deti zabezpečuje návštevu školy, školské pomôcky a poradenstvo. >>

Cesta za podporovaným dieťaťom do Kambodže

Pani Haromová - podporovateľka Magna Deti v Núdzi prišla na pár dní do Kambodže, aby sa na vlastné oči presvedčila ako žije ňou podporované dieťa v projekte Magna Deti v Núdzi v hlavnom meste Kambodže. >>

Spušťame PMTCT program v Kambodži

Magna Deti v Núdzi spustila v Kambodži s podporou SLOVAKAID projekt, ktorý môže zastaviť prenos vírusu HIV z matky na dieťa. Projekt je situovaný na 3 mestských klinikách a v National Maternity and Child Health Center (najväčšia pôrodnica v Kambodži) v Phnom Penh. >>

Distribúcia školských pomôcok pre 800 detí v tsunami postihnutej Indii

Magna Deti v Núdzi získala z programu SLOVAKAID ďaľšie finančné prostriedky, ktoré pomôžu zabezpečiť školské pomôcky a uniformy pre deti z postihnutej oblasti. Spolu poskytne školské pomôcky a uniformy pre 1.300 detí z 8 postihnutých škôl v oblasti... >>

Pomoc obetiam tsunami v Indii stále pokračuje

Magna Deti v Núdzi pokračuje na projekte pre obete tsunami na juhu Indie. V 10 centrách, ktoré Magna zrekonštruovala alebo vybudovala a zariadila denne pracujú špeciálne vytrénovaní sociálni pracovníci, ktorí pracujú s deťmi v postihnutých dedinách. Centrá... >>

Rozširujeme pomoc pre HIV/AIDS obete v Kambodži

Magna Deti v Núdzi rozširuje svoj program v Kambodži pre HIV/AIDS deti. V nasledujúcich týždňoch plánujeme rozširiť svoj Home Base Care program o ďaľších 20 HIV pozitívnych detí. >>

Pomáhame obetiam tsunami v Indii

Začiatkom týždňa do Indie odcestovala skupina pracovníkov zo Slovenska, aby pripravili post-humanitárny projekt pre obete tsunami na juhu Indie. >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.