Nikaragua je najrozľahlejším štátom Strednej Ameriky. Krajina pozoruhodnej prírody, krásnych jazier, plná sopiek. Na strane druhej, ohrozovaná pravidelnými prírodnými katastrofami ako sú hurikány, zemetrasenia, výbuchy ešte stále aktívnych sopiek a tiež častými vojnami, ktoré zanechali pretrvávajúce následky. Chudobu, nevzdelanosť, kriminalitu či vysoký počet tehotenstiev nedospelých dievčat.

Nikaragua tak zostáva jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. Chudoba so sebou prináša množstvo sprievodných a vážnych faktorov, jedným z nich je podvýživa. Každé tretie dieťa v tejto krajine trpí chronickou podvýživou. Je tu veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Za iných okolností liečitelné choroby ako hnačka, ochorenia dýchacích ciest či spomínaná podvýživa tu často končia smrťou detí!

Sexuálne zneužívania, drogy a násilie či prítomnosť nášlapných mín sú tiež alarmujúcimi problémami pre deti a mladistvých.

Ďalším z mnohých charakteristík chudoby je aj nechcené tehotenstvo a to u mladých adolescentných dievčat. Nikaragua má najviac adolescentných tehotenstiev v Strednej Amerike. Sú to dievčatá vo veku medzi 12 až 19 rokom. Teda vo veku, ktorý je považovaný z hľadiska pôrodníctva za vysoko rizikový.

Trinásťročné a štrnásťročné tehotné dievčatá sú jedným z následkov vojnového konfliktu, ktorý sa v Nikarague odohral v predchádzajúcich desaťročiach. Mnohé domácnosti pozostávajú len zo žien a žijú bez mužov. Mladým dievčatám chýbajú otcovia, a teda aj rodina a zázemie. Väčšina z nich prestáva počas tehotenstva navštevovať školu a potom sa už do nej nevrátia.

Magdaléna (13 rokov) je jedna z mnohých adolescentných prvorodičiek, s ktorými sa v rámci mobilnej kliniky lekári organizácie MAGNA Deti v núdzi stretávajú vo vzdialených dedinských oblastiach na západe Nikaraguy.

Dúfam, že to bude chlapec. Chlapci to totiž majú u nás jednoduchšie. Ženy majú na pleciach všetky povinnosti a sú zodpovedné za všetku prácu.” vysvetľuje trinásťročná dievčina.

Aj ona ostala so svojim dieťaťom sama , bude žiť naďalej so svojou matkou a starou mamou. Bez otca svojho dieťaťa! Ten už jednu rodinu totiž má.

Ja by som si veľmi priala, aby žil s nami, ale on nemôže. Sľúbil mi však, že sa bude o nás starať. Mám ho veľmi rada! Mama sa však hnevá, musela som prerušiť školu. Ale ja sa tam zase vrátim, keď malý podrastie.” dokresľuje svoju situáciu mladučká budúca mamička.

Aj v Nikaragui je vzťah s maloletou pod pätnásť rokov klasifikovaný ako trestný čin. Napriek tomu však nie je nik stíhaný, túto situáciu spoločnosť akoby akceptuje.

MAGNA pôsobí v Nikaragui od roku 2007, prevádzkuje mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operuje z mesta Leon na severozápade krajiny. Tento mobilný tím MAGNY sa stará takmer o 8 000 pacientov. Od vzniku projektu MAGNA pracovníci uskutočnili 35 000 vyšetrení v teréne.

Projekt MAGNA mobilnej kliniky poskytuje všeobecnú zdravotnú starostlivosť, predpôrodnú a popôrodnú starostlivosť, potravinovú bezpečnosť, manažment stredne ťažkej a akútnej podvýživy, vakcinácie. Špeciálnu starostlivosť a asistenciu adolescentným tehotným ženám, vrátane odbornej psychosociálnej pomoci, zabezpečuje im pôrod v nemocnici, liečbu, vitamíny a následne aj kvalitnú opateru o dieťatko,vrátane životne dôležitého očkovania.

Od roku 2007 má MAGNA vo svojom programe takmer 1.000 maloletých tehotných matiek. Ročne MAGNA tím absolvuje aj 6 000 návštev v domácnostiach, kde vykonáva už spomínanú základnú zdravotnú starostlivosť.