Viete, čo znamená symbol prekrížených rúk? Tento symbol známy po celom svete a vyjadruje túžbu zastaviť sexuálne násilie. V Demokratickej republike Kongo, kde sa so sexuálnym násilím stretávajú často už aj deti na školách, bola táto téma popri iných problémoch krajiny dlhodobo zanedbávaná.

Deti tu častokrát nepoznajú ani pojem “sexuálne násilie”, nevedia sa mu brániť, ani ako sa zachovať, ak sa im niečo podobné stane. Sexuálne násilie v DR Kongo je často bezstrestné a tento problém je oficiálnymi inštitúciami častokrát ignorovaný. V Kinshase, v meste s približne 9 miliónmi obyvateľov, je podľa štatistík až 90 % obetí sexuálneho násilia mladistvých a detí. Tieto zločiny sú páchané civilistami, ktorí uniknú trestu a ich obetiam nie je poskytnutá adekvátna pomoc. A pritom traumatizujúci následok zo sexuálneho násilia si v sebe každá z obetí nesie dlhé roky. A častokrát im okolie nepomáha – práve naopak, mnohé ženy sú odmietané a ponechané v izolácii a stáva sa, že sú im odobraté aj ich deti. Veľa mladých dievčat a adolescentiek je zneužívaných príbuznými či susedmi. Bez riadnej a včasnej starostlivosti sú vystavení neželaným tehotenstvám, komplikáciam spojených so sexuálne prenosnými chorobami alebo inými rizikám.

Magna Deti v núdzi sa v DR Kongo problematikou sexuálneho násilia,  v súvislosti s bojom proti HIV/AIDS, zaoberá už od roku 2011 – zameriavame sa nielen na liečbu obetí, ale aj prevenciu a osvetu.  Aj preto sme v júni 2014 zorganizovali vzdelávací program pre 25 predstaviteľov komunity mladých ľudí v oblasti Kinshase, ktorí ďalej šírili informácie o problematike sexuálneho násilia, a to najmä vo vzťahu učiteľ – žiak,  na školách, medzi tínedžermi. Takto sa nám podarilo za jeden mesiac osloviť priamo až 1 682 detí a mladých ľudí. Aj vďaka tejto aktivite boli odhalené prípady sexuálneho násilia na deťoch, ktorým sme mohli bezodkladne poskytnúť zdravotnú aj psychologickú pomoc.

MAGNA poskytuje lekársku starostlivosť v nemocnici Kintambo , kde počet obetí sexuálneho násilia z roka na rok narastá. Pre porovnanie, v roku 2011 sme prijali a liečili 200 obetí sexuálneho násilia a v roku 2013 sa tento počet zvýšil na 472 obetí.Šokujúcou skutočnosťou je zistenie, že väčšinu pacientov tvorili deti. Za rok 2013 sme zaregistrovali 424 detských obetí sexuálneho násilia, čo predstavuje 90 % zo všetkých registrovaných pacientov. Väčšina obetí sú ženy a najviac je postihnutá veková kategória od 13 do 17 rokov.

Za rok vykonáme viac ako 1 000 lekárskych prehliadok a priemerne mesačne pomôžeme viac ako 40 obetiam sexuálneho násilia.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Demokratickej republike Kongo od roku 2009.