Malária patrí medzi najzávažnejšie infekčné ochorenia, ktorým sa ročne nakazí až 200 miliónov ľudí. Ohrozuje najmä deti na africkom kontinente a aj napriek tomu, že sa jej dá predchádzať a je liečiteľná na ňu zomrie každé dve minúty jedno dieťa.

Nákaza a symptómy
Malária je ochorenie krvi. Prenáša sa na človeka nakazenými komármi. Symptómy zahŕňajú horúčku, bolesti kĺbov, bolesti hlavy, opakované vracanie, kŕče a kómu. Vážna malária, najčastejšie spôsobená parazitom Plasmodium falciparum spôsobuje poškodenie orgánov a ak nie je liečená, môže viesť byť smrteľná. Ohrozuje najmä deti na africkom kontinente. 90% všetkých úmrtí na maláriu sa vyskytuje práve tu. Podľa informácií svetovej zdravotníckej organizácie na ňu len v roku 2017 vo svete zomrelo 435 tisíc ľudí.

MAGNA - liečba a prevencia
Liečba malárie pritom nie je vôbec náročná a prevencia by sa v našich zemepisných šírkach zdala ešte dostupnejšia. Často je však prekážkou nedostatočný prístup k najúčinnejším liečebným postupom a impregnované siete proti komárom sú pre ľudí v ohrozených oblastiach veľmi drahé a nemôžu si ich dovoliť.

Na diagnostiku používajú MAGNA zdravotníci najčastejšie rýchle diagnostické testy alebo krv testujú pomocou mikroskopu v laboratóriu. Rýchly diagnostický test používa krv z prsta, je relatívne lacný a ľahko sa vykonáva. V niektorých oblastiach však nie je k dispozícii ani jeden test, takže zdravotníci musia diagnostikovať choré deti na základe samotných príznakov.

Najúčinnejšou liečbou malárie je kombinovaná terapia založená na artemisiníne (ACT). Tieto lieky vyliečia väčšinu infekcií za tri dni. Predčasné liečenie je nevyhnutné, aby sa zabránilo ťažkej malárii, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu s intravenóznymi antimalarikami. Pacienti s ťažkou maláriou často potrebujú krvné transfúzie, ktoré vyžadujú bezpečnú, adekvátne zásobovanú krvnú banku - ťažké dosiahnuť v oblastiach s nedostatočnými zdrojmi. Bez liečby alebo s výrazne oneskorenou liečbou závažná malária spôsobí smrť.

Dôležitým prostriedkom pre riešenie malárie sú trvanlivé siete na lôžka ošetrené insekticídmi. V endemických oblastiach ako Južný Sudán alebo Demokratická republika Kongo, distribuujú MAGNA pracovníci siete tehotným ženám a deťom do 5 rokov. Zároveň ľuďom vysvetľujeme, ako tieto siete používať.

Ročne len v týchto dvoch afrických krajinách diagnostikujeme a liečime viac ako 20 000 prípadov malárie.

Pomôžte nám s liečbou malárie, zapojte sa tu a teraz. 

Liečime vďaka Vám.