Krehké prímerie v Sýrii prerušili kruté boje, ktoré vypukli v oblasti Idlib minulý mesiac. Tisíce detí, žien a celých rodín utekajú pred niekoľko týždňov trvajúcim konfliktom v severozápadnej Sýrii do bezpečnejších susedných oblastí. Jednou z nich je oblasť Dana, kde v tábore pre vnútorne vysídlených obyvateľov poskytujú lekársku starostlivosť aj naše MAGNA zdravotnícke tímy.

Stupňujúci sa konflikt v severozápadnej časti Sýrie akútne postihuje 3 milióny ľudí žijúcich v tejto oblasti. Ničí infraštruktúru, vrátane nemocníc a zdravotných centier, ktoré sa stávajú častým cieľom útoku. V dôsledku konfliktu opustilo v uplynulých týždňoch svoje domovy viac ako 300 000 ľudí. Mnohí z nich už niekoľkýkrát. Opakované vyrovnávanie sa so stratou domova a aspoň čiastočného pocitu bezpečia, po hrôzach, ktoré zažili je o to zložitejšie. Do bezpečia utekajú celé rodiny. „Pre Sýriu sme už prestali používať termín post-traumatický syndróm, pretože nie je schopný celú tú hrôzu obsiahnuť. Intenzita násilností a hrôz, ktoré zažili deti i dospelí v občianskej vojne alebo počas nadvlády Islamského štátu a po nej, je taká veľká, že z odborného hľadiska už lekári hovoria o rozklade osobnosti,“ komentuje situáciu v Sýrii operačná riaditeľka MAGNA Denisa Augustínová.

Podľa informácií OSN sa viac ako 130 tis. novo vysídlených ľudí usadilo v táboroch v oblasti Dana. V jednom z nich, pri meste Atmeh, poskytujú lekársku starostlivosť aj MAGNA zdravotné tímy. V tábore sa zameriavame na liečbu batoliat a malých detí, dospievajúcich dievčat, tehotných a dojčiacich žien. Ženám a tým najmenším poskytujeme urgentnú život-zachraňujúcu pôrodnícku a novorodeneckú zdravotnú starostlivosť. Špeciálnu pozornosť venujeme ľuďom, ktorí prežili akýkoľvek druh násilia, poskytujeme im post-traumatickú a psychologickú pomoc.

Tábory pre vnútorne vysídlených obyvateľov sú preplnené. Zlé hygienické podmienky, absencia čistej  vody a nedostatočná zaočkovanosť, zvyšujú pravdepodobnosť prepuknutia chorôb, ktorým by sa dalo predísť. Je to veľký nápor na zdravotné tímy. „Zdravotníci tu riešia hlavne úrazy, traumy, popáleniny, ako aj možnosť vystavenia chemickým útokom. Ľudia, ktorí sa do tábora nedostanú, si zakladajú dočasné tábory pod holým nebom, či už v kopcoch alebo napríklad priľahlých olivovníkových sadoch,“ dodáva Denisa Augustínová. Dostupnosť akýchkoľvek služieb, aj kvôli komplikovanému prístupu, je v niektorých oblastiach takmer nemožná. Mimo táborov sa pritom podľa odhadov usadilo v posledných dňoch takmer 100 tisíc ľudí utekajúcich pred bombardovaním. Jediný spôsob ako im poskytnúť zdravotnú pomoc sú mobilné kliniky.

MAGNA poskytuje lekársku starostlivosť v Sýrii od roku 2016, zameriavame sa hlavne na zdravie matiek a novorodencom a poskytujeme mobilné zdravotné služby. Ročne vďaka našim darcom poskytneme lekársku starostlivosť viac ako 75 tisíc obetiam Sýrskeho konfliktu. 

Liečiť spolu s nami môžete aj Vy.

Liečime Vďaka Vám.