Konžská demokratická republika (DRC) sa v rebríčku ťažkej a akútnej podvýživy u detí do 5 rokov nachádza na smutnom 2. mieste. Jedno zo 6 detí sa v DRC piatych narodenín ani nedožije, pričom podvýživa má na svedomí až 45% týchto úmrtí ročne. Aj preto tu MAGNA od roku 2009 prevádzkuje projekt na liečbu a prevenciu podvýživy v 40 zdravotníckych zariadeniach. Mesačne tak MAGNA svojimi aktivitami zasiahne až 20 tisíc detí.

Napriek výraznému zlepšeniu indexu úmrtnosti dojčiat (zo 148 v roku 2007 klesla na 104 úmrtí z 1 000 narodených v roku 2013), je index úmrtnosti detí do 5 rokov v DRC stále príliš vysoký. Je to čiastočne spôsobené vysokým výskytom rôznych foriem podvýživy. Fakt, že v krajine trpí v priemere 6,3 milióna detí chronickou podvýživou, výrazne znižuje ľudský kapitál potrebný na sociálno-ekonomický rozvoj krajiny.

Paradoxom je, že v DRC je veľmi úrodná pôda. Poľnohospodárstvo však nie je dostatočne podporované, ľudia sa radšej venujú remeslám a pokiaľ si aj niečo dopestujú, úrodu radšej predajú, ako by z nej mali zabezpečiť dostatočne pestrú výživu pre seba.


Ochrana detí pred fatálnymi následkami podvýživy

MAGNA sa pri prevencii zameriava na prácu s rodinou a komunitou. Snažíme sa motivovať matky k dodržiavaniu určitých pravidiel od prvého dňa života dieťaťa: patria medzi ne dojčenie do jednej hodiny po pôrode, výhradné dojčenie do 6 mesiacov a pretrvávajúce dojčenie do 23 mesiacov a dlhšie, a popri tom adekvátne prikrmovanie po dovŕšení šiesteho mesiaca dieťaťa. Motivujeme rodičov k návšteve zdravotníckeho zariadenia aj v prípade malých komplikácií, k pravidelným návštevám poradne, k dodržiavaniu očkovacieho kalendára. Poradenstvo v komunite prináša výsledky. Deti pri konzultáciách priamo v osadách napríklad vážime -  je to efektívny spôsob, ako zachytiť podvyživené dieťa, ktoré sa do zdravotného centra nedostane. Keď podvyživené dieťa identifikujeme, liečime ho hotovou terapeutickou stravou (RUTF) BP-100, ktorú poskytujeme zdarma, rodičia liečbu dodržiavajú a obvykle sa dieťa v priebehu 8-12 týždňov vylieči. Aj tu robíme pravidelne „kurzy“ varenia, na ktorých učíme mamy variť výživné jedlá z domácich surovín. Jednoznačný úspech je, keď si komunita prirodzene osvojí postupy,  ako podvýžive predchádzať. MAGNE sa tak podarilo znížiť výskyt akútnej a chronickej podvýživy u detí v oboch zdravotných obvodoch, v ktorých projekt realizuje.