MAGNA pôsobí v Nepále nepretržite od tragických zemetrasení v apríli a máji tohto roku, je to už 6 mesiacov. V prvých dňoch a týždňoch po zemetraseniach sa humanitárny tím MAGNA sústreďoval predovšetkým na bezprostrednú zdravotnú starostlivosť, teda ošetrovanie obetí zemetrasenia, a tiež na pohotovostnú psychosociálnu pomoc (PSS). Ľudia postihnutí zemetrasením boli traumatizovaní, okrem lekárskej starostlivosti akútne potrebovali aj pomôcť vysporiadať sa so situáciou po psychickej stránke. Medzi problémy, ktoré MAGNA tím pomáhal riešiť, patria traumy, sociálna izolácia, strach. Ale aj neprekonateľný smútok, ktorý človeka paralyzuje a bráni mu vrátiť sa do reálneho bytia.

V druhej fáze projektu sme sa zamerali na zlepšenie dostupnosti a kvality vybavenia zdravotnej starostlivosti. Keďže pôsobíme v oblastiach odľahlých od veľkých osídlení, v dedinách a osadách je dostupnosť zdravotnej starostlivosti a materiálne vybavenie miestnych zdravotných centier často otázkou prežitia.

Zemetrasenie zásadným spôsobom zasiahlo do života komunít v odľahlých oblastiach Nepálu. Komunity sú mimoriadne dôležité – tam, kde nie je dostatočná infraštruktúra, práve komunitné vzťahy, pozornosť a spolupatričnosť pomáhajú ľuďom prekonávať veľké problémy a prekážky. Našimi dlhodobými aktivitami sa snažíme spevniť vzťahy v komunite. MAGNA tímy sociálnych pracovníkov pomohli vytvoriť bezpečné prostredie a priestory pre deti a ženy v komunite a tiež v blízkosti škôl. Bezpečné prostredie v tomto prípade znamená prostredie, kde sa deti možu bezprostredne hrať a kde sú facilitátormi nabádané na hry spoločne v skupinách pre zlepšenie vzťahov, upevňovanie dôvery a pomoci jeden druhému. Pre ženy takéto bezpečné prostredia znamenajú skupiny, v ktorých sa môžu podeliť o svoje problémy, pomenovať, alebo spoločne definovať svoje pocity. Diskusie v pravidelných podporných skupinách pre ženy boli v tomto prípade po katastrofe zamerané aj na následky zemetrasenia a ich zvládanie, na život v komunite, ale aj na otázky výživy, zdravia či domáceho násilia.

V Nepále pôsobíme posledné mesiace, a preto nám záleží na tom, aby súdržnosť týchto izolovaných komunít a zlepšenie života zotrvalo, aby ozdravenie po katastrofe bolo dlhodobo udržateľné aj po našom odchode. Našimi projektami cheme naučiť ľudí ako predchádzať hlbokým traumám, ktorým v zdravých komunitách spoločne predchádzať môžu. Jedným z takýchto nástrojov sú aj špeciálne tréningy komunitnej odolnosti, tzv. CRM. Sú určené pre kľúčové postavy v jednotlivých komunitách. Tréning je zameraný na zvýšenie odolnosti jednotlivcov a skupín, na posilnenie vzájomnej pomoci aj svojpomoci. Nielen bezprostredne po katastrofách, akou bolo zemetrasenie, ale aj pri „chronických“ sociálnych problémoch, ktoré sa v komunitách vyskytujú – rôzne druhy násilia, závislosti či nelegálne obchodovanie s ľuďmi. Prostredníctvom týchto tréningov sme naučili ľudí, ako problém rozpoznať a uvedomiť si ho – to je prvý krok k náprave. Následne sme ich učili základným formám nadviazania komunikácie v kritických situáciách, ako aj vytvárania dôvery a pocitu spolupatričnosti a bezpečia, s cieľom predchádzať závažným dôsledkom, ako je hlboká psychická trauma či sociálna izolácia. Počas tréningu sa napríklad učitelia podelili o príbehy svojich žiakov, ktorí trpia dôsledkami zemetrasenia.

V našej oblasti pôsobenia, v regióne Sindupalchowk, sme v priebehu šiestich dní vytrénovali 50 členov komunít, boli to napríklad učitelia, ale aj dobrovoľníci s istým vplyvom v komunite. Budú vedieť problémy nielen rozpoznať, ale sa k nim aj postaviť a hovoriť o nich s obeťami, s rodinami, s priateľmi. Všetci odchádzali z tréningu odhodlaní svojim komunitám pomôcť ísť ďalej, dopredu. Veríme, že po našom pôsobení tu zostanú lepšie, súdržnejšie komunity, schopné si navzájom pomáhať zvládať aj ťažké situácie, ktoré život prinesie.

Karin Slováková, MAGNA terénna koordinátorka v Nepále