V 21. storočí sa vďaka mieru a slobode, život v Kambodži výrazne zlepšil. Krajina sa spamätáva z dvadsaťpät rokov trvajúcej občianskej vojny a genocídy spáchanej Červenými Khmérmi, ktorí vládli v krajine v rokoch 1975-1979. Pozitívne napredovanie je viditeľné, ale pre mnohých khmérov život aj naďalej zostáva nepredstaviteľne zložitý. V posledných rokoch Kambodža trpí pandémiou AIDS, ktorá je považovaná za ďalšiu genocídu.

Fotografie z projektu "Stratené životy" zachytávajú každodenný zápas ľudí o prežitie a traumy, s ktorými sa v Kambodži potýka už v poradí tretia generácia. Projekt poukazuje na problémy krajín a ľudí, ktoré zažili vojnu, je potrebné uvedomiť, že vojna nekončí vystrelením poslednej guľky, ale jej následky ničia životy ľudí ešte dlho po jej skončení. Choroby, HIV/AIDS, chudoba, hlad, zničená sociálna sieť, nevzdelanosť to všetko sú problémy, ktoré je treba riešiť dlhodobo. Je stále viac a viac potrebné, aby sa aj ľudia na Slovensku, v Európe  zaujímali o problémy iných.

Súčasťou projektu je putovná výstava a knižná publikácia “Stratené životy”, z ktorej 100% zisku smeruje na podporu aktivít Magna Deti v Núdzi. 

Projekt “Stratené životy” je realizovaný pre humanitárnu organizáciu Magna Deti v Núdzi, ktorá v Kambodži prevádzkuje projekty na pomoc chorým s HIV/AIDS od roku 2002. Dnes sa stará o vyše 800 HIV/AIDS pacientov a lieči stovky detí vo svojich nemocničných zariadeniach.