25. 01. 2009 | Slovensky rozhlas, Rodinná rubrika, foto Magna Deti v núdzi

Prichádzajú, keď iní odchádzajú. Mieria na miesta, ktorým sa často prívlastky bezpečnosť, civilizácia a zdravie vyhýbajú a pomáhajú tým najbezbrannejším. Poslanie humanitárnych pracovníkov patrí medzi najťažšie a najrizikovejšie, možno ho však považovať za najvyšší prejav ľudskosti a solidárnosti. Pracovníci občianskeho združenia Magna Deti v Núdzi pomáhajú v štyroch krajinách na troch kontinentoch a pri presune z Kambodže do Kene na krátkej zastávke na Slovensku Tatiana Šušková oslovila Denisu Augustínovú a Martina Bandžáka.