Súčasťou liečby HIV pozitívnych pacientov je aj psychosociálna pomoc, ktorú MAGNA zabezpečuje. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Medzinárodný deň boja proti AIDS spája ľudí po celom svete vrátane Slovenska

Ľudia na celom svete preukazujú 1. decembra na Medzinárodný deň boja proti AIDS solidaritu v boji proti tomuto zákernému ochoreniu. >>

Násilie na ženách trvá aj v 21. storočí

25. november bol v roku 1999 vyhlásený Valným zhromaždením OSN za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách. >>

Ohrozené deti je možné zachrániť

Chudoba, nedostatok potravy a pitnej vody, nedostatočný či žiadny prístup k zdravotnej starostlivosti spôsobujú, že deti v krízových oblastiach sveta sa musia potýkať a bojovať o život pri takých ochoreniach ako sú rôzne respiračné infekcie, zápaly pľúc,... >>

Znečistená voda prináša smrť tisíckam detí

Každý šiesty človek na našej planéte sa k pitnej vode nedostane a svoj smäd je nútený zahasiť znečistenou vodou. Mnohí, kvôli nej denne prekonávajú aj 3 hodinové vzdialenosti - deti preto často nechodia do školy, dospelí do práce. >>

Svetový deň výživy vyzýva hlavne k boju proti hladu a podvýžive

Svetový deň výživy, ktorý si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150 krajinách sveta vrátane Slovenska vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu základného... >>

Očkovanie dokáže dieťaťu zachrániť holý život

Je odhadované, že približne 2 milióny ľudí zomrú každý rok na choroby, ktorým mohlo byť zabránené sériou vakcín odporúčaných všetkým deťom Svetovou zdravotníckou organizáciou. Využitie očkovania je jedným z cenovo najefektívnejších zásahov. >>

Deň v MAGNA centre pre HIV/AIDS deti v Kambodži

... >>

Magna zachraňuje životy detí priamo v Afrike – zapojiť sa môžete aj Vy - Tu a Teraz!

Slovensko je malá krajina, ktorá však tiež poskytuje pomoc po boku svetových organizácii v krízových oblastiach sveta prostredníctvom humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi. >>

Miestna komunita zničila tabuľku s označením nemocnice

Južný Sudán je najmladším štátom sveta, ale zároveň sa radí medzi najchudobnejšie krajiny. Rozlohou je veľký asi ako Francúzsko. Úroveň ciest je tu však veľmi žalostná. >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.