Darujte 2% z dane

Spot na 2% z dane pre organizáciu MAGNA vyrobil pro bono Vaculík Advertising.

Príspevok 2% z dane pre Vás neznamená žiadny výdavok, pretože ide o daň, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú odvádzate ako fyzická alebo právnická osoba daňovému úradu a pritom Vám dáva možnosť zachrániť detský život. Za Vašu ochotu pomôcť Vám v mene našich lekárov a humanitárnych pracovníkov a hlavne našich pacientov ďakujeme.

VAŠE 2% Z DANE NÁM POMÔŽU ZACHRÁNIŤ VIAC DETSKÝCH ŽIVOTOV.

Každý deň vyše 1 500 MAGNA pracovníkov poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť deťom a ich rodinám v núdzi priamo v teréne. MAGNA pôsobí na troch kontinentoch sveta. Zameriavame sa na poskytovanie zdravotníckej a nutričnej pomoci v humanitárnych katastrofách, konfliktoch a v komunitách. Naša stála prítomnosť v teréne nám pomáha flexibilne a efektívne pomáhať tam, kde je to najviac potrebné.

MAGNA je veľmi vďačná svojim podporovateľom za ich finančnú pomoc, vďaka nej MAGNA pracovníci v období 2007 - 2015 poskytli priamu pomoc 2.217.730 ľuďom v núdzi. 

 • 1.347.313 ošetrených pacientov
 • 1.838.730 ambulantných vyšetrení
 • 8.730 hospitalizovaných pacientov
 • 91.282 vykonaných pôrodov
 • 476.889 detí pod 5 rokov meraných na podvýživu
 • 105.076 detí a tehotných žien testovaných na HIV/AIDS
 • 63.492 ľudí, ktorí prijali materiálnu pomoc
 • 1.712 vytrénovaných zdravotníkov
 • 2.222 vytrénovaných komunitných zdravotných pracovníkov
 • 29 vybudovaných a zrekonštruovaných zdravotných zariadení
 • 53 počet vybavených zdravotných zariadení
 • 30 ton liekov a zdravotníckeho materiálu pre obete zemetrasenia v Nepále v roku 2015


AKO POUKÁZAŤ 2%?

FYZICKÉ OSOBY / ZAMESTNANCI

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (>>editovateľné pdf).

 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie, v ktorom sú predvyplnené naše údaje.

 5. Do Vyhlásenia (>>editovateľné pdf ) doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.

 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9.

 7. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech organizacie MAGNA. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Váš zamestnávateľ platí celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Poznámky:

 • Číslo účtu MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.


FYZICKÉ OSOBY / ŽIVNOSTNÍCI

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018.

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie MAGNA, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa. Ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali, môžete poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú

Názov: MAGNA 
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Štefánikova
Súpisné/orientačné číslo: 19 
Obec: Bratislava 
PSČ: 811 05
IČO: 36 061 581

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad má, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech MAGNA.

Poznámky:

 • Číslo účtu organizácie MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% (3%) z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo "Vyhlásenia pre fyzické osoby" už nepodávate. IČO prijímateľa - MAGNA, sa do koloniek vypisuje zľava
 • MAGNA nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu


PRÁVNICKÉ OSOBY

1. Právnické osoby môžu v roku 2018 poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech organizácie MAGNA, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa. 

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MAGNA), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane - VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. 

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2018 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba MAGNA), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) - VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa - MAGNA. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, sú: 

Názov: MAGNA 
Právna forma: občianske združenie
Ulica: Štefánikova
Súpisné/orientačné číslo: 19 
Obec: Bratislava 
PSČ: 811 05
IČO: 36 061 581
 

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) Vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. 

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla http://bit.ly/2llInh9) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Číslo účtu MAGNA nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účet prijímateľa prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa - MAGNA, sa do koloniek vypisuje zľava
 • MAGNA nemá uvedené SID - kolónku na SID nechajte prázdnu

POZOR: V decembri 2016 naša organizácia zmenila názov z Magna Deti v núdzi na MAGNA

Podrobné informácie k mechanizmu 2% sú k dispozícii aj na www.rozhodni.skKAMPAŇ na 2% v roku 2018 podporili:

Zoznam.sk

Rádio Expres

Ďakujeme.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.