Kam smerujú Vaše peniaze

Kam smerujú Vaše peniaze
KAMBODŽA. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Príspevky od súkromných darcov sú pre nás najdôležitejším príjmom. Umožnujú nám poskytovať pomoc rýchlo, nezávisle od grantov a iných príspevkov štátnych inštitúcií. Efektívnosť a transparentnosť je pre nás mimoriadne dôležitá.

MAGNA nemíňa finančné prostriedky na prevádzkovanie veľkých kancelárií alebo realizáciu imidžových kampaní. Vaše peniaze idú tam kam majú - na implementáciu a prevádzkovanie humanitárnych a rozvojových projektov.

93% našich príjmov sme v roku 2014 použili na naše projekty.

Sme transparetní - každý darca, ktorý sa zaregistruje na našej webovej stránke dostáva pravidelný mesačný prehľad o zaslaných finančných prostriedkov.

V roku 2014 MAGNA vynaložila 1 140 794 € (93 %) na prevádzkovanie programov. Náklady na komunikáciu, fundraising a administratívu dosiahli 90 366 € (7 %). Na začiatku svojho vzniku sa MAGNA dobrovoľne zaviazala, že použije minimálne 80% získaných prostriedkov na realizáciu projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenie chodu organizácie. Podrobné finančné informácie a dáta si môžete pozrieť vo Finančnej správe za rok 2014 >>


Ako Váš dar pomáha priamo v teréne:

Váš príspevok vo výške 3€ zabezpečí žene bezpečný pôrod.

"Magdaléna (13 rokov) je jedna z mnohých adolescentných prvorodičiek, s ktorými sa v rámci mobilnej kliniky zdravotníci Magna Deti v núdzi stretávajú v dedinských oblastiach na západe Nikaragui..." čítajte celý príbeh Magdalény z Nikaragui >>


Vaš príspevok vo výške 40€ vylieči ťažko podvýživené dieťa.

"Ange žije so svojimi rodičmi v chatrči v oblasti Binza Meteo, ktorá sa nachádza v hlavnom meste Demokratickej republiky Kongo, Kinshase. Chlapčekova hmotnosť sú momentálne 4 kg, i keď váha zodpovedajúca jeho veku by mala presahovať 7 kg. " čítajte celý príbeh Angeho z Konga >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.