Firemné darcovstvo

Firemné darcovstvo
JUŽNÝ SUDÁN. 2014. MAGNA zdravotná sestra vyšetruje pacientku vo vysokom štádiu tehotenstva v utečeneckom tábore v Jube. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

MAGNA má poslanie zachraňovať životy ľudí a pôsobiť tam, kde sa bojuje o ľudský život. Udržateľnosť našich projektov, ktoré pracovníci MAGNA dokázali zrealizovať by nebola možná bez spolupráce s firmami a nadáciami.

MAGNA je veľmi vďačná svojim podporovateľom za ich finančnú pomoc, bez ktorej by naša práca nebola jednoducho možná. Spolu s nimi MAGNA pracovníci v teréne len v roku 2015 vykonali 398.960 ambulantných lekárskych prehliadok, 7.275 hospitalizácií, 15.846 meraní na podvýživu u detí pod 5 rokov, 7.119 testovaní na HIV/AIDS u detí a tehotných žien, 9.221 ľudí obdržalo materiálnu pomoc. Vybudovali a zrekonštruovali 4 zdravotné centrá, plne vybavili 4 zdravotné zariadenia, dopravili 30 ton liekov a zdravotníckeho materiálu.

Partnerstvo s organizáciou MAGNA je založené na spoločných hodnotách, úcte k ľudskému životu, ako aj pokore voči šťastiu, ktoré nebolo všetkým dopriate. Magna deti v núdzi dáva priestor všetkým firemným partnerom, ktorí hľadajú humánne, užitočné a zároveň efektívne využitie filantropických aktivít.

Filantropia a spoločenská angažovanosť firiem a jednotlivcov je stále viac uznávaná ako progresívny spôsob prepojenia komerčnej sféry na spoločnosť. Spolupráca s organizáciou MAGNA môže významne zvýšiť Vašu reputáciu pred Vašimi partnermi, zamestnancami a zákazníkmi.

AKOU FORMOU MÔŽETE SPOLUPRACOVAŤ S ORGANIZÁCIOU MAGNA

  • Financovanie humanitárnych a rozvojových projektov
  • Strategická podpora fungovania organizácie MAGNA
  • Marketingová spolupráca na medzinárodnej alebo lokálnej úrovni
  • 2% z dane, zamestnanecké zbierky a programy
  • iné


Ako náš partner budete mať MAGNA kontaktnú osobu, ktorá s Vami preberie všetky potrebné náležitosti a bude zabezpečovať komunikáciu s vami počas nášho partnerstva.

ČO ZA VAŠU PODPORU DOSTANETE

  • Vaše meno a uznanie medzi darcami v MAGNA výročnej správe a webovej stránke
  • Pravidelný prehľad aktivít na ktorých sa spolu s MAGNA pracovníkmi podieľate
  • Možnosť telefonických konferencií a osobných stretnutí s MAGNA pracovníkmi v teréne 
  • Certifikát Magna Partner
  • Pozvanie na spoločenské podujatia organizované organizáciou MAGNA.


KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o spoluprácu alebo ďaľších otázok prosím kontaktujte naše fundraisingové oddelenie:
Barbara Langsfeldová, langsfeldova(@)magna.org 
Claudia Tran, tran(@)magna.org.


KTO SÚ MAGNA PARTNERI?

Od svojho vzniku MAGNA pravidelne spolupracuje s firmami a nadáciami, ktoré sa spolu s nami podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti deťom a ich rodinám v núdzi.

Naši podporovatelia >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.