Darcovské FAQ

Možno organizácii MAGNA skutočne veriť?

Humanitárna organizácia MAGNA vznikla v roku 2001 na Slovensku za účelom poskytovať zdravotnú a sociálnu pomoc deťom a ich rodinám v núdzi. Od roku 2002 sme vytvorili a stále prevádzkujeme desiatky zdravotníckych a sociálnych projektov na pomoc deťom a ich rodinám v núdzi. Naša činnosť je rešpektovaná a oceňovaná aj v medzinárodnom meradle. Najlepšie bude, ak sa presvedčíte sami. Vyskúšajte poslať minimálnu čiastku 3 Eurá a my vám pošleme správu ako a komu Vaše peniaze pomáhajú priamo v teréne. Spoznáte aj príbeh príjemcov Vašej pomoci, ktorým sme aj vďaka Vám pomohli. Dodržiavanie všetkých finančných pravidiel Magna Deti v núdzi je zverejnené v sekcii Náš zaväzok voči Vám.

Ako sú MAGNA projekty financované?

MAGNA považuje transparentnosť a efektivitu pri realizácii svojich aktivít a pri nakladaní s finančnými prostriedkami za najdôležitejšie princípy pri svojej práci. Od svojho vzniku minimalizuje administratívne náklady a náklady spojené so získavaním finančných prostriedkov na možné minimum. Magna Deti v núdzi na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. Finančné a materiálne prostriedky na svoju činnosť získavame najmä od individuálnych a korporátnych darcov. Na svojich projektoch takisto spolupracujeme s rôznymi nadáciami a niektoré projekty sú financované v spolupráci s OSN. Darcovia, ktorí prispievajú a podporujú naše aktivity finančne, dostávajú pravidelne správy o vynaložení ich finančných prostriedkov, ktoré si môžu kedykoľvek pozrieť vo svojom osobnom profile.

Ako sú MAGNA projekty finančne riadené?

Každý MAGNA projekt má svoj podrobný rozpočet, ktorý je počas roka prehodnocovaný na pravidelnej báze. Projektoví manažéri sledujú rozpočty jednotlivých projektov počas celého roka s cieľom zabezpečiť, aby sa vykonávali všetky operácie zodpovedne a v súlade s cieľmi projektu. Všetky rozpočty sú kontrolované a podliehajú schváleniu predstavenstvom MAGNA. Za implemetáciu humanitárnych projektov je zodpovedná operačná sekcia MAGNA na Slovensku. MAGNA na Slovensku každoročne prechádza nezávislým finančným auditom. Pre transparentnosť našich darcov po celom svete, kombinujeme účty všetkých našich kancelárií v medzinárodnom meradle. Výsledkom je dôkladný a transparentný obraz v plnom rozsahu našej činnosti.

Ako sa vyberajú a implementujú MAGNA projekty?

Projekty sú zamerané na záchranu životov a zmierňovanie utrpenia tým, ktorí sú v núdzi. Ozbrojené konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci vplyv na obyčajných ľudí - priame násilie, nútené vysídľovanie, epidémie, hladovanie a psychická trauma sú toho bežné následky, častokrát spojené so zrútenými miestnymi zdravotníckymi službami. Poskytovanie lekárskej a nutričnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre MAGNA hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými ochoreniami, ktoré sú zanedbávanié zo strany miestnych vlád je ďalšou hlavnou oblasťou programového zamerania Magna Deti v núdzi. Organizácia si kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutých chorobami ako HIV/AIDS, malaria, cholera a iné. MAGNA takisto reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej služby a takisto pomáhame obetiam katastrof. MAGNA rozhodnutie zasiahnuť v čase krízy je založené len na našom nezávislom posúdení a potrieb ľudí, nie pre politické, ekonomické, či náboženské záujmy. Projekty sú podrobne opísané skôr, než sa začnú a hodnotia sa po celú dobu ich prevádzky. Jasne definované kvantitatívne, ale aj kvalitatívne ciele sú v prípade potreby revidované. Doba trvania nášho zásahu je určená len na základe týchto potrieb, ktoré sú definované a prehodnocujú sa v priebehu misie. Projekty a potreby sú hodnotené priebežne prostredníctvom štandardizovaného systému zberu dát, plus priebežne pomocou vytváraných štúdií. MAGNA je odhodlaná zabezpečiť, aby jej pomoc skutočne dostali adresáti, ktorým je určená. Z tohto dôvodu trváme na tom, že naši terénni pracovníci musia mať prístup do zdravotníckych zariadení, musia komunikovať s ľuďmi priamo na mieste a tým pádom nezávisle posúdiť potreby poskytovania pomoci. Magna Deti v núdzi väčšinu svojich projektov implementuje a prevádzkuje samostane. V zriedkavých prípadoch môžeme poskytnúť finančnú podporu aj iným humanitárnym organizáciam, komunitným skupinám či zdravotníckym zariadeniam, s ktorými v určitej oblasti spolupracujeme.

Aké sú princípy pri využívaní Vašich príspevkov?

Majte prosím na pamäti, že MAGNA používa časť zo všetkých získaných privátnych darov vrátane tých, ktoré sú obmedzené na konkrétne projekty na fundraising a administratívne náklady a vždy sa snaží, aby tieto náklady boli minimálne a na projekty bolo pridelené najmenej 80% z vášho daru. Ak sa nám nepodarí využiť Váš príspevok v súlade s vaším prianím (napríklad v prípade uzavretia projektu alebo príspevky presahujú potreby pre konkrétny projekt), budeme Vás kontaktovať a prerokujeme s Vami ďalšie využitie Vášho daru na pomoc ľuďom v núdzi. MAGNA nikdy nepredĺži intervenciu len za účelom spotreby pridelených finančných prostriedkov na konkrétny projekt. V rokoch 2003 až 2013 vyčlenila MAGNA minimálne 90% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.

Budem mať ako darca možnosť spolurozhodovať komu pôjde môj príspevok?

Prostredníctvom našich správ a publikácií informujeme darcov o našich aktivítách a situáciách v akých sa práve nachádzame a pevne veríme v najvyššiu formu Vašej dôvery voči nám pri rozdeľovaní Vami pridelených všeobecných príspevkov na pomoc tam, kde ju najviac treba. Avšak ak sa rozhodnete venovať Váš príspevok k podpore MAGNA projektov v určitej oblasti, budeme ctiť Vašu voľbu. Darca má možnosť v takom prípade kontaktovať naše funadraisingové oddelenie a dohodnúť spôsob využitia jeho príspevku. O využití Vášho príspevku sa dozviete každý mesiac vo svojom osobnom profile na www.magna.sk.

Akou čiastkou ľudia väčšinou prispievajú?

Minimálna výška jednorázového alebo pravidelného mesačného finančného príspevku sú 3 Eurá. Maximálna výška je neobmedzená, závisí iba od Vášho rozhodnutia a Vašich finančných možností. Príklady čo vaša pomoc zanmená v teréne môžete nájsť na podstránke Kam smerujú Vaše peniaze. Bez ohľadu na výšku mesačných príspevkov si ctíme a vážime každého darcu rovnako.

Akými formami môžem pomáhať?

MAGNA je zavislá na svojich podporovateľoch a sympatizantoch a ich finančnej pomoci, bez ktorej by naša práca nebola jednoducho možná. Okrem jednorázového daru je veľa spôsobov ako nám môžete pomôcť naďalej zabezpečovať zdravotnú a materiálnu pomoc obetiam katastrof a epidémií. Môžete s nami pomáhať pravidelne každý mesiac, pričom budete vždy vedeiť komu, kde a ako pomáhate. V Kambodži cez program PODPORTE DIEŤA môžete už za menej ako 70 centov na deň zmeniť dieťaťu život a v MAGNA NEMOCNICI môžete zakúpiť lieky, zdravotné pomôcky alebo poslať lekára do terénu.

Musím sa na stránke registrovať, ak chcem darovať?

Vašou krátkou registráciou si na stránke vytvoríte osobný profil, vaše informácie budú bezpečne uložené a budete mať prehľad o histórii vašich platieb organizácii MAGNA. Takisto vás budeme informovať o tom kde, komu a ako pomáhate.

Môžem darovať anonymne?

Áno. Je možné darovať aj anonymne. Prosím majte na zreteli, že v prípade anonymného darcovstva, nemáme na vás kontakt a tým pádom vás nemožeme informovať o tom kde , komu a ako pomáhate. Takisto nebudete mať prehľad o histórii vašich darov pre aktivity organizácie MAGNA.

Zabudol som heslo. Čo mám robiť?

Stačí kliknúť na odkaz “Zabudli ste heslo". Nové heslo vám zašleme na vašu e-mailovú adresu. Heslo si môžete kedykoľvek zmeniť vo svojom osobnom profile.

Môžem posielať príspevky aj nepravidelne?

Áno, môžete, pretože sa nikde v rámci Vašej pomoci nezaväzujete, dokedy budete prispievať. Boli by sme samozrejme radi, ak by ste prispievali pravidelne každý mesiac a čo najdlhšie, no chápeme, že niekedy jednoducho nebudete môcť poslať príspevok. Výška Vášho príspevku môže byť aj každý mesiac rôzna. Pravidelné mesačné prispievanie môžete kedykoľvek prerušiť, ukončiť alebo opäť obnoviť. Takisto môžete prispievať aj jednorázovými príspevkami. Príspevky, ktoré od darcov dostaneme použijeme na zdravotnú starostlivosť pre deti a ich rodiny v našich projektoch.

Budem poznať projekt, deti a rodiny, ktorým pomáham? Čo, ako a kde sa o nich môžem dozvedieť?

Každý darca dostáva správy o tom komu, kde a ako pomáha. Prostredníctvom správy, krátkeho videa alebo fotopríbehu z terénu sa máte možnosť dozvedieť aktuálnu situáciu z miesta, kde MAGNA poskytuje pomoc, spoznáte pracovníkov MAGNA v teréne alebo príbeh jedného z pacientov, ktorému aj vďaka MAGNA pracovnícii pomohli.

Je možné, aby aktivity organizácie MAGNA podporovali aj ľudia žijúci mimo Slovenska?

Áno, možnosť podpory je plne otvorená aj pre ľudí mimo územia Slovenska. Pokiaľ ide o ľudí žijúcich v Českej republike, tí môžu pomáhať prostredníctvom lokálnej kancelárie MAGNA Česká republika (pod názvom Magna Deti v tísni) v Prahe na www.magnadetivtisni.cz.

Je možné, aby projekt podporovali aj ľudia, ktorí by chceli ostať v anonymite?

Áno, možnosť podpory je plne otvorená aj pre ľudí ktorí si praju zostať v anonymite. V zozname darcov budú evidovaní iba pod svojím identifikačným číslom. Pri registrácii musíte vo formulari zakliknúť políčko anonymný darca.

Môžu prispievať fyzické osoby aj právnické osoby?

Pravdaže áno. Právnické osoby môžu pripievať rovnako ako fyzické osoby. Pravnické osoby sa takisto môžu stať Magna Partnerom a podporiť naše aktivity viacerými spôsobmi. Prečítajte si viac na podstránke Firemné darcovstvo.

Na aké ochorenia a pomoc sa vzťahuje táto pomoc?

MAGNA pomáha a poskytuje lekársku a nutričnú pomoc obetiam konfliktov a kríz, ľuďom postihnutých ochoreniami ako akútna podvýživa HIV/AIDS, cholera, malária, a iné. Takisto reagujeme na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotnej služby, obete sexuálneho násilia a takisto pomáhame obetiam katastrof.

Ako je možné príspevky posielať a kde?

Darca môže svoje príspevky zasielať pomocou online platieb, vkladom a prevodom na účet a poštovou poukážkou. Príspevky zasielané priamym vkladaním na účet alebo prevodom prosím zašlite na účet: Magna Deti v núdzi, č. ú.: 1331793900/1111 UniCredit Bank jednorazovým platobným príkazom alebo trvalým platobným príkazom zo svojej banky. Pri zadávaní platobného príkazu je nutné uvádzať Váš variabilný symbol, ktorý vám systém vygeneruje po vašom registrácii a zašle na vami uvedenú emailovú adresu.

Môžem prispievať prostredníctvom online bankových služieb alebo kreditnej karty?

Áno, môžete darovať Váš finančný príspevok buď pomocou kreditnej alebo debetnej karty (Webcard), elektronicky debetom z vášho bežného účtu prostredníctvom platobnej brány Uniplatba (pre klientov UniCredit Bank), Tatra Pay (pre klientov Tatra Banky), ePlatby (pre klientov VUB banky). Všetky možnosti sa Vám zobrazia automaticky počas vášej registrácie. Pomocou online platieb sa dá uskutočniť len jednorázový dar, v prípade, že chcete prispievať pravidelne, najjednoduchšie je si vytvoriť trvalý príkaz.

Môžem prispievať prostredníctvom poštovej poukážky?

Áno, môžete darovať aj cez poštovú poukážku. Vo formulári pri registrácii na www.magna.sk pri jednorázovom dare prosím zaškrtnite možnosť platby poštovou poukážkou a váš príspevok prosím uhraďte na bankový účet Magna Deti v núdzi, č. ú.: 1331793900/1111 UniCredit Bank, ktorý uvidíte pri vašej registrácii. Systém vám vygeneruje unikátny variabilný symbol, ktorý pri platbe poštovou poukážkou prosím vás použite.

Môžem posielať príspevky k poslednému dňu mesiaca, kedy mi chodí výplata?

Darca môže kedykoľvek poukázať finančné prostriedky. Peniaze, ktoré dostaneme od darcov použijeme na poskytnutie zdravotnej starostlivosti pre deti a ich rodiny v našich projektoch. Darca dostáva informácie o využití jeho príspevkov vždy za daný mesiac, kedy pomohol.

Nakoľko mi to situácia každý mesiac nedovolí, môžem prispievať aj nepravidelne?

Áno, možnosť podpory je vytvorená tak, že umožňuje prispievať aj nepravidelne. Ak sa rozhodnete ukončiť prispievanie, jednoducho prestanete posielať finančné príspevky. Ak môžete pošlete nám o tom správu na dar@magna.sk. Počas podpory aktivít MAGNA sa nezaväzujete ani k výške príspevku, ani k dĺžke prispievania, ani Vám nevyplývajú z toho žiadne povinnosti. Je to len na Vašom slobodnom rozhodnutí.

Zaujíma ma, že ak budem mesačne prispievať napríklad 10 Euro, čo sa stane, ak prípadne stratím zamestnanie a nebudem môcť posielať peniaze?

Samozrejme prispievanie môžete kedykoľvek obnoviť, keď Vám to finančná situácia dovolí. Váš prístup do osobného profilu ostáva otvorený a môžete sa do neho prihlásiť kedykoľvek.

Aká je minimálna a maximálna čiastka príspevku? Určuje si výšku príspevku darca sám?

Kvôli administratívnym nákladom spojeným s prevodom peňazí bola nastavená minimálna čiastka na 3 Eurá. Maximálna čiastka nebola stanovená. Darca si zásadne sám určuje výšku príspevku, ktorým chce pomáhať.

Môžem spoznať ľudí, ktorým chcem pomáhať? Chcem presne vidieť, kam idú peniaze, ktorými som pomohol.

Každému darcovi zasielame správy z terénu pomocou ktoých vie kde, komu a ako pomáha. Závisí len od darcu, či má záujem navštíviť osobne MAGNA projekty vo svete a na vlastné oči sa presvedčiť o zmysluplnosti a efektívnosti našej pomoci deťom a ich rodinám v núdzi. V prípade Vášho záujmu o návštevu projektu prosím kontaktujte našu kanceláriu magna@magna.sk, kde Vám pomôžu s realizáciou Vašej navštevy.

Ako inak okrem peňazí môžem pomôcť?

Okrem jednorázových darov a pravidelného prispievania nám môžete veľmi pomôcť aj tak, že o práci MAGNA pracovníkov budete hovoriť medzi svojimi známymi a priateľmi. Ak nám chcete pomôcť nájsť nových darcov, napíšte nám a my Vám pošleme informačné materiály, ktoré budete môcť rozdávať. Sme presvedčení, že dobrí ľudia určite poznajú vo svojom okolí veľa ďalších dobrých ľudí. Kontaktujte nás na magna@magna.sk.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.