Darujte vkladom na účet

Darujte vkladom na účet
KEŇA. 2011. Somálska hranica. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

KONTAKT PRE DARCOV

V prípade, že máte záujem podporiť alebo spolupracovať s nami prosím kontaktujte Barbara Langsfeldová, dar(@)magna.org.

Príspevky a finančné dary môžete darovať online alebo na nasledujúce bankové účty:

DARCOVSKÝ ÚČET (EUR)

MAGNA, občianske združenie
1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN CODE: SK87 1111 0000 00133 179 3900
BIC (SWIFT): UNCRSKBX


DARCOVSKÝ ÚČET (USD)

MAGNA, občianske združenie
1331793054/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK37 1111 0000 0013 3179 3054
SWIFT (BIC): UNCRSKBX


ZBIERKOVÝ ÚČET (EUR) - HUMANITÁRNE KATASTROFY

MAGNA, občianske združenie
2943004292/1100 Tatra banka a.s.
IBAN CODE: SK5811000000002943004292
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Verejná zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom SVS-OVS2-2019/002622.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.