Za menej ako 70 centov na deň môžete zmeniť osud dieťaťa v Kambodži a dať mu nádej na kvalitnejší život.


Podporte dieťa teraz >>

Váša podpora pomáha zabezpečiť dieťaťu všetko potrebné pre zdravý a úspešný štart do života – zdravotnú starostlivosť, správnu výživu, vzdelanie, domov a lásku.

Všetky deti v programe sú obeťami epidémie HIV/AIDS, ktorá zasiahla Kambodžu na začiatku tohto milénia. Nevinné deti, ktoré dostali AIDS do vienka od svojich roičov už pri narodení, zomierali na ulici bez akejkoľvej lekárskej pomoci. MAGNA bola v roku 2002 jednou z prvých organizácií, ktorá sa aktívne začala venovať liečbe a starostlivosti o tieto deti. Mnohé z týchto detí osireli alebo stratili jedného z rodičov. Nefunkčný zdravotný systém v Kambodži a extrémna chudoba rodín odkiaľ deti pochádzajú im neumožňoval sa o ne postarať.

MAGNA týmto deťom poskytuje liečbu, stravu, vzdelanie, oblečenie, opateru a domov. Vaša štedrosť pomáha celej komunite, kde dieťa žije. Naša práca má dosah okrem samotných detí, aj na opatrovateľov, miestnych zdravotníkov a ostatných členov komunity. Spoločne im pomáhame zachráňovať životy detí a dávame im nádej na krajšiu budúcnosť.

Podpora dieťaťa vás stojí menej ako 70 centov na deň. Keď sa stanete podporovateľom, dostanete uvítací balíček s fotografiou dieťaťa a krátkym životopisom. Prostredníctvom správ a každoročnej aktualizácie stavu dieťaťa si budete môcť s ním vybudovať vzťah a uvidíte ten rozdiel, ktorý vaša podpora dokáže spraviť v jeho živote. Osobne spoznáte pozitívne zmeny v živote dieťaťa a komunity v ktorej žije.

Darca podporuje konkrétne dieťa. Vzhľadom na to, že každé dieťa v programe je sirota alebo polosirota a vyžaduje si komplexnú starostlivosť (lieky, zdravotná starostlivosť, vzdelanie, strava, oblečenie, psychosociálna pomoc, opatera a domov), ktorá je finančne náročná sú vaše dary pre vaše dieťa kombinované s darmi ostaných darcov a spoločne využité na zlepšenie komunity, kde dieťa žije. Aby sme zabezpečili bezpečné fungovanie projektu, zohľadňujeme individuálne potreby každého dieťaťa bez ohľadu na počet darov, ktoré za daný mesiac jeho podporovatelia poslali. Finančné prostriedky nie sú odovzdávané priamo deťom.

Dieťa v programe ostáva až do opustenia projektu, čo môže byť okolo 20 roka jeho života. Existujú však aj iné okolnosti (dieťa je samostatné a môže už žiť osamote alebo začne žiť so svojou vzdialenou rodinou), ktoré môžu spôsobiť, že podpora konkrétneho dieťaťa skončí skôr. Ak sa tak stane, budeme Vás kontaktovať a čo najskôr prevedieme vašu podporu na ďalšie dieťa.

MAGNA je odhodlaná vykonávať svoje projekty spôsobom, ktorý je zároveň bezpečný pre deti. Ako humanitárna organizácia sme presvedčení, že všetky deti majú právo žiť bez strachu, akéhokoľvek zneužívania alebo vykorisťovania. Sme povinní vytvárať a udržiavať prostredie, ktoré podporuje bezpečnosť detí.

Sme presvedčení, že naši darcovia sa k nám pridali v presadzovaní tejto aktivity, a že spoločne môžeme urobiť čo je v našich silách, aby sme zabezpečili deťom, ktorým pomáhame bezpečie. Zatiaľ čo drvivá väčšina jednotlivcov má dobré úmysly, musíme chrániť deti proti málu, ktoré ich nemá. Sme si istí, že chápete, že je potrebné chrániť blaho detí, ktoré podporujeme.

A preto nezverejňujeme fotografie detí na našich webových stránkach. Darca získava informácie a fotografiu dieťaťa, až po zapojení sa do program Podporte dieťa. Veríme, že spolu takto deťom zabezpečíme krajšiu budúcnosť.

Pozrite sa ako podpora dieťaťa zmení váš aj jeho život

Patrón projektu

Nicolas Winton:

Sir Nicholas George Winton "Keďže som počul o úžasnej práci, ktorú robíte pre deti v Kambodži a iných krajinách, som rád a poctený byť vašim patrónom."
Čítaj ďalej >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.