Štruktúra organizácie

Štruktúra organizácie
KEŇA. 2012. Vstup do MAGNA centra v meste Garissa, neďaleko hraníc so Somálskom. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Medzinárodná sieť MAGNA sa skladá z 4 rôznych asociovaných organizácií, ktoré sú všetky právne nezávislé, majú vlastných členov, samostatné financovanie, vnútornú organizáciu a nesú názov MAGNA.

Operačnú centrálu má MAGNA v Bratislave a má na starosti organizovanie, plánovanie a vykonávanie humanitárnych a rozvojových aktivít MAGNA vo svete. Popritom na Slovensku získava materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne projekty, pracovníkov do terénu, realizuje edukačné projekty a informačné kampane, spolupracuje s médiami a vzdeláva verejnosť o problémoch ľudí a detí žijúcich v nebezpečných zónach sveta.

Partnerské organizácie zohrávajú dôležitú podpornú úlohu pri misiách cez nábor dobrovoľníkov, fundraising a takisto spoluprácujú na prevádzke projektov.

MAGNA má zriadené svoje stále misie na troch kontinentoch sveta (pozri Kde robíme). V našich humanitárnych a rozvojových projektoch vo svete pracuje vyše 400 pracovníkov.

MAGNA - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MAGNA (Slovensko) pod názvom Magna Deti v núdzi, občianske združenie je samostatnou organizáciou a bolo zaregistrované na MV SR dňa 14.05.2001, č.spisu: VVS/1-900/90-18491.

sídlo:

Štefánikova 19
811 05 Bratislava
Slovenská republika

kancelária:

Štefánikova 22
811 04 Bratislava
Slovenská republika


MAGNA - ČESKÁ REPUBLIKA

MAGNA (Česká republika) pod názvom Magna Deti v tísni, o.p.s. je samostatnou organizáciou v rámci siete MAGNA v Českej republike od roku 2006.

sídlo:

Na Petřinách 2
162 00 Praha 6
Česká republika

kancelária:

Belgická 23 
120 00 Praha 2
Česká Republika


MAGNA - RAKÚSKO

MAGNA (Rakúsko) pod názvom Magna Kinder in Gefahr je samostatnou organizáciou v rámci siete MAGNA v Rakúsku od roku 2006.
 

MAGNA - US

MAGNA (US) pod názvom Magna Children at Risk je samostatnou organizáciou v rámci siete MAGNA v USA v štáte New York a od roku 2013 má štatút 501(c) (3).

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.