Princípy a poslanie

Princípy a poslanie
DR KONGO. 2009. Copyrigth by Martin Bandžák/MAGNA

Vznikli sme ako humanitárna organizácia, keď sme pragmaticky a zanietene reagovali na pandémiu HIV/AIDS v roku 2002 v Kambodži, kde sme boli jednou z prvých medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré začali ARV liečbu detských pacientov s HIV/AIDS a implementovali unikátny prístup PMTCT (prevencia prenosu z matky na dieťa), ktorý bol úspešne replikovaný v iných krajinách, vrátane Kene, Vietname a Nikarague. Od tej doby sme zasahovali na Haiti, v Mjanmarsku, Južnom Sudáne, Konžskej demokratickej republike, Keni, Indii, na Filipínach, vo Vietname, Nikarague a na kensko-somálskej hranici počas hladomoru.

Pochádzame z malej krajiny v strednej Európe, kde je tradícia humanitárnych misií obmedzená a nebola vykonávaná po celé desaťročia. Napriek tomu bola MAGNA schopná realizovať projekty v rámci všetkých závažných mimoriadnych udalostí za posledných 10 rokov, dosiahla úspech v konkrétnych prístupoch k HIV/AIDS a získala podporu medzinárodných hráčov, ako je Clinton Foundation, alebo napríklad prof. Françoise Barré-Sinoussi (nositeľka Nobelovej ceny za objav HIV).

MAGNA vybudovala efektívnu flexibilnú a na výsledky orientovanú medzinárodnú lekársku organizáciu, ktorá pôsobí rýchlo tam, kde je najviac potrebná a zostáva nezávislá.

Zameriavame sa na prevenciu a reakciu na zdravotné hrozby a ochorenia pri katastrofách a dlhodobých krízach populácie. Medzi naše kľúčové aktivity patrí starostlivosť o reprodukčné a detské zdravie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti žien, novorodencov a detí, liečba a pomoc obetiam násilia založeného na pohlaví, prevencia a liečba chorôb ako je HIV/AIDS, očkovanie na zabezpečenie plnej imunizácie detí, liečba malárie , tuberkulózy, starostlivosť o duševné zdravie a nutričná starostlivosť a liečba akútnej a hlavne ťažko akútnej podvýživy, pokiaľ k nej dôjde.

Čím je MAGNA iná:

  1. Rovnako ako MAGNA, na svete existuje veľa organizácií pripravených reagovať na humanitárne katastrofy a zabudnuté krízy po celom svete. Ale nie všetci z nich zostávajú dlhodobo. MAGNA uznáva, že v okamihu humanitárnej krízy sú problémy danej krajiny ešte len na začiatku. To je dôvod, prečo je MAGNA iná: zostávame, aby sme pomohli pri obnove zdravotníckej infraštruktúry, a realizovali dlhodobé projekty v našom odbore.
  2. Máme v teréne pracovníkov schopných multitaskingu - ľudí, ktorí pracujú na rôznych úlohách zároveň - aby sme mohli využívať naše finančné prostriedky efektívne.
  3. Zameriavame sa na to, aby naša práca bola poskytovaná miestnymi kolegami, na ktorých dohliada a ktorých školí vyslaný personál. Väčšina našich zamestnancov sú miestni ľudia.
  4. Pracujeme tam, kde ľudia dostávajú len malú alebo žiadnu inú pomoc, takže sme odborníci na prácu v odľahlých oblastiach a vo vidieckom prostredí.
  5. MAGNA zdravotnícky personál pracuje v teréne priamo s miestnymi komunitami a v spolupráci s miestnymi organizáciami. MAGNA je presvedčená, že spolupráca zvyšuje efektivitu, účinnosť a maximalizuje dopad.
  6. Nedistribuujeme pomoc prostredníctvom tretích subjektov alebo organizácií - nielen že sami získavame peniaze, ale sme tiež sme finálnym distribútorom pomoci.
  7. Budujeme trvalé dedičstvo na základe úzkej spolupráce s ministerstvami zdravotníctva a miestnymi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Preto sú zmeny, ktoré vytvárame, ukotvené v miestnych zdravotníckych systémoch a slúžia k záchrane ľudských životov aj po našom odchode.
  8. MAGNA zachraňuje životy bez akýchkoľvek pochybností. Poskytujeme lekárske znalosti v rámci dlhodobých a zabudnutých kríz, rovnako ako aj pri krízach humanitárnych. A zostávame, aby sme vybudovali trvalú zdravotnú starostlivosť.
  9. Znalosti a skúsenosti získané v rámci našich operácií využívame na ovplyvňovanie národných vlád a to na základe dôkazov z našej praxe.
  10. Keď nám darca zverí svoje prostriedky, vieme že je dôležité ich využiť efektívne. Týmto spôsobom môžeme venovať viac finančných prostriedkov na miesto, kde chcete, aby boli vynaložené - k záchrane ľudských životov. V priemere 93 centov z každého eura je preto vynaložených priamo na naše operácie v teréne.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.