Kontaktujte nás

Kontaktujte nás
KEŇA. 2011. Somálska hranica. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na dole uvedených telefónnych číslach. Ak máte záujem navštíviť nás osobne v priestoroch našej bratislavskej kancelárie naSládkovičovej ulici 7 prosím kontaktujte nás.

kancelária:
Štefánikova 22 
811 04 Bratislava
Slovenská republika
telefón: +421 2 38 104 669

sídlo:
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
Slovenská republika


pošlite nám e-mail >>


KONTAKT PRE MÉDIA

V prípade, že máte záujem spolupracovať s nami, prosím kontaktujte nás cez komunikacia(@)magna.org


KONTAKT PRE DARCOV

V prípade, že máte záujem podporiť alebo spolupracovať s nami, prosím kontaktujte nás cez dar(@)magna.org

Príspevky a finančné dary môžete darovať online alebo na nasledujúce bankové účty:

DARCOVSKÝ ÚČET (EUR)

MAGNA, občianske združenie
1331793900/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN CODE: SK87 1111 0000 00133 179 3900
BIC (SWIFT): UNCRSKBX


DARCOVSKÝ ÚČET (USD)

MAGNA, občianske združenie
1331793054/1111 UniCredit Bank Slovakia a.s.
IBAN: SK37 1111 0000 0013 3179 3054
SWIFT (BIC): UNCRSKBX


ZBIERKOVÝ ÚČET (EUR) - HUMANITÁRNE KATASTROFY

MAGNA, občianske združenie
2943004292/1100 Tatra banka a.s.
IBAN CODE: SK5811000000002943004292
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Verejná zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom SVS-OVS2-2019/002622.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.