Financovanie

Financovanie
NIKARAGUA. MAGNA lekárka vyšetruje tehotnú mamičku počas mobilnej kliniky. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Vaše peniaze idú tam kam majú - na implementáciu a prevádzkovanie humanitárnych a rozvojových projektov a záchranu životov detí a ich rodín.

95% našich príjmov sme v roku 2016 použili na naše projekty.

MAGNA sa pri svojom vzniku dobrovoľne zaviazala, že bude používať minimálne 80% získaných prostriedkov na výkon projektov a len 20% použije na získavanie darcov a zabezpečenia chodu organizácie. V rokoch 2003 až 2016 sme alokovali minimálne 90% získaných prostriedkov na humanitárne a rozvojové projekty.


Prosím Vás prečítajte si Náš záväzok voči vám, ako MAGNA narába s finančnými prostriedkami.


Kam idú vaše peniaze?

MAGNA reaguje na svetové humanitárne krízy efektívnym využitím prostriedkov. Ako MAGNA darca prispievate na zdravotnú pomoc deťom a ich rodinným príslušníkom, ktorí ju nutne potrebujú. Viac ako 95 % z vašich darov v roku 2016 sme využili na naše programy, ktoré priamo pomáhajú obetiam humanitárnych kríz.


Ako to robíme?

MAGNA realizuje svoju pomoc priamo, primárne budujeme vlastné tímy a nevyužívame ďalšie subjekty. MAGNA tímy poskytujú zdravotnú starostlivosť, organizujú školenia zdravotného personálu aj v komunitách a reagujú na potreby okamžitej pomoci, rovnako ako na dlhodobé humanitárne krízy. MAGNA využije vami zverené peniaze priamo vo svojich projektoch.


Kto financuje MAGNA?

MAGNA získava na Slovensku prostriedky od súkromných darcov, niektoré humanitárne projekty sú financované z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí SR a OSN inštitúcií. V roku 2016 tvorili príjmy od súkromných darcov 38 % z celkových príjmov MAGNA.


Prevádzka a aktivity MAGNA v roku 2016

V roku 2016 prijala MAGNA celkom 437 tisíc EUR od súkromných darcov, z toho 373 tisíc EUR prišlo od pravidelných darcov mimo verejných zbierok. Oproti roku 2015 sa darcovská základňa zvýšila o 5,5 %. Vyšší nárast darcov MAGNA zaznamenala medzi darcami z radov firiem, korporácií, nadácií a nadačných fondov. Výraznou skupinou darcov sú medzinárodné organizácie OSN, vlády

a vládne inštitúcie, ktoré v roku 2016 tvorili 47 %. Okrem tradičnej spolupráce
s UNICEF v Kongu a Južnom Sudáne, sa rozbehla aj realizácia projektu podporovaného Európskou agentúrou pre dobrovoľníctvo. Taktiež boli zahájené projekty podporované z prostriedkov Slovakaid v Sýrii, Južnom Sudáne a Libanone. Prostredníctvom partnerskej organizácie MAGNA ČR a Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky sme realizovali projekty v Sýrii a Južnom Sudáne.


Kam peniaze smerujú?

Viac ako 95,4 % zdrojov MAGNA bolo v roku 2016 použitých na realizáciu humanitárnej a zdravotníckej pomoci, na rozvoj dobrovoľníckej práce a na podporu realizácie programov MAGNA z centrály v Bratislave. Náklady na rozvoj darcovstva a bežná prevádzka predstavovali v roku 2016 73 tis. EUR. Celkovo tvorili náklady na prevádzku organizácie a rozvoj darcovstva 4,6 % z celkových nákladov v roku 2016, z toho náklady na rozvoj darcovstva predstavovali 3,0 %, náklady na prevádzku kancelárie 1,6 %.

Vďaka štedrosti podporovateľov, aj zo Slovenska, sme mohli v roku 2016 zabezpečiť priamu pomoc státisícom detí a ich rodinným príslušníkom. MAGNA podporila v roku 2016 projekty v Sýrii, Kambodži, Kongu, Južnom Sudáne a obete utečeneckej krízy sumou 1,410 milióna EUR. Aktuálne MAGNA pokračuje v podpore projektov a svoje aktivity sme v roku 2017 rozšírili aj do Iraku.

Všetky Finančné reporty a Výročné správy si môžete pozrieť tu >>

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.