Report Aktivít Vietnam 2010

Report Aktivít Vietnam 2010
VIETNAM. Novonarodené deti v Narodnej detskej nemocnici v Hanoi. Martin Bandžák/MAGNA


Naša práca vo Vietname v roku 2010

Pracovníci v teréne: 15
Infekčné ochorenia, HIV/AIDS; starostlivosť o matku a dieťa.


Cieľom pôsobenia MAGNA vo Vietname je prostredníctvom vybudovania integrovanej starostlivosti v oblasti prevencie prenosu HIV z matky na dieťa v troch hanojských zdravotníckych zariadeniach: v Národnej pediatrickej nemocnici, Obstetric Hanoi Hospital a v Mother Center Hospital prispieť k plnohodnotnému životu novorodencov bez nákazy HIV a k zlepšeniu kvality života HIV pozitívnych matiek a detí v Hanoji vo Vietname. Táto starostlivosť má podobu komplexnej zdravotnej a sociálnej pred-pôrodnej a po-pôrodnej starostlivosti s cieľom zníženia prípadov prenosu HIV z matky na dieťa.

Vietnam má v porovnaní s inými krajinami pomerne nízku prevalenciu výskytu HIV/AIDS, avšak táto zaznamenáva stúpajúcu tendenciu a ochorenie si postupne nachádza cestu z koncentrovanej do bežnej populácie. Je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť viacerým programom prevencie prenosu HIV, medzi ktorými je aj prenos z matky na dieťa, ktorý je jednou z hlavných príčin nákazy u detí. Projekt posilňuje existujúci program starostlivosti o novonarodené deti, ktoré sú vystavené riziku nákazy HIV od svojich matiek a buduje základné piliery starostlivosti o HIV pozitívnu matku v čase tehotenstva, pôrodu a po pôrode.

Trend vo vývoji ukazuje, že HIV pozitívna populácia sa stavá stále mladšou a vírus si čoraz častejšie nachádza cestu prenosu prostredníctvom heterosexuálneho styku, ktorá je jednou z hlavných prenosových ciest do bežnej populácie. Z geografického hľadiska je najvyššia koncentrácia HIV pozitívnych ľudí vo veľkých mestách, v provinciách, kde je najvyšší výskyt rizikových skupín ako sú vyššie vymenovaní užívatelia drog aplikujúci prostredníctvom ihiel, pracovníčky v sexuálnych službách a muži, ktorí majú sex s mužmi.

I keď prevalencia HIV vo Vietname zostáva pomerne nízka, faktom je, že v poslednej dekáde dochádza k nárastu prípadov výskytu HIV/AIDS, ktorý súčasná (nedostatočná) miera implementácie programov prevencie a liečby nebola schopná zastaviť, prípadne spomaliť. Dochádza dokonca k situácii kedy je novo-infikovaných proporčne viacej žien ako mužov, i keď tieto sa ešte stále nachádzajú vo vysokorizikových skupinách ako sú pracovníčky v sexuálnych službách, ide však už aj o ženy, ktoré nakazia ich partneri. I podľa odhadov Ministerstva zdravotníctva sa tento nárast stáva pokračujúcim trendom.

MAGNA pracuje vo Vietname od roku 2010.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.