Report Aktivít Utečenecká kríza 2015/2016

Počet pracovníkov v teréne: 157
Geografická oblasť pôsobenia: Maďarsko, Srbsko, Chorvátsko
Oblasť pôsobenia: primárna zdravotná starostlivosť, mentálne zdravie, materiálna pomoc


Keď sa utečenci na začiatku krízy snažili dostať do západnej Európy, museli prejsť pešo veľmi veľké vzdialenosti. Pôvodne viedla tranzitná cesta cez Grécko, Macedónsko a Srbsko do Maďarska, odtiaľ do Rakúska, Nemecka a ďalej. Maďarsko ukončilo 15.9. výstavbu plota pozdĺž svojej južnej hranice, uzavrelo hraničné priechody so Srbskom a oznámilo, že začne zatýkať ľudí, ktorí sa pokúsia prekročiť hranice ilegálne. Následkom uzavretia hranice sa zmenil smer toku utečencov. Kvôli obídeniu Maďarska začali prechádzať zo Srbska cez Chorvátsko do Slovinska a Rakúska a ďalej do západnej Európy. Odvtedy sa počet žiadateľov o azyl prechádzajúcich cez Chorvátsko radikálne zvýšil. Chorvátsko dva dni po tom, ako začali prichádzať ľudia, zatvorilo väčšinu zo svojich 8 priechodov so Srbskom. Chorvátske ministerstvo vnútra otvorilo 20.9. Stredisko pre registráciu utečencov v Opatovaci (blízko srbských hraníc) s cieľom zabezpečiť krátkodobý pobyt a registráciu utečencov prechádzajúcich cez krajinu. Tábor v Opatovaci pozostával z vojenských stanov usporiadaných do radov.

O tom, že MAGNA reagovala od prvého dňa (6. september) utečeneckej krízy v Maďarsku na urgentné potreby utečencov v oblasti zdravotnej starostlivosti svedčí to, že sme počas 10 dní poskytli  základnú zdravotnú starostlivosť, vodu, prístrešky, prikrývky a inú nepotravinovú pomoc viac ako 4 000 utečencom.

V Chorvátsku, cez ktoré prešlo takmer 610 000 utečencov, prevádzkovala MAGNA stabilné zdravotné kliniky aj mobilné zdravotné zariadenia, pričom sa zamerala na najzraniteľnejšie skupiny utečencov – deti a ženy. Pomoc bola však poskytnutá každému, kto ju potreboval. MAGNA vyslala 16. septembra svoje zdravotnícke tímy do Tovarniku, kde začali s prevádzkou mobilných zdravotných zariadení v miestach zhromažďovania utečencov blízko hraničného priechodu Tovarnik/Šid. MAGNA zabezpečovala utečencom vodu, prístrešie a ďalšiu nepotravinovú pomoc ako prikrývky, pršiplášte, termo-prikrývky a súpravy hygienických potrieb.   

Chorvátske ministerstvo vnútra otvorilo 20. septembra v Opatovaci „Stredisko pre registráciu utečencov“, do ktorého boli presmerovaní utečenci, ktorí uviazli na hraničnom priechode Tovarnik a Bapska s cieľom registrácie predtým, ako sa vydali na cestu do Slovinska a Rakúska. MAGNA tu poskytovala základnú zdravotnú starostlivosť a dodávala ďalšie prostriedky potrebné na záchranu životov toľkých pacientov, koľko bolo možné. MAGNA ako oficiálny partner chorvátskeho ministerstva zdravotníctva bola jediným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v tábore, zabezpečovala pre utečencov všeobecnú zdravotnú a psychosociálnu pomoc. MAGNA s cieľom sprístupniť zdravotnú starostlivosť pre každého prevádzkovala zdravotnú kliniku priamo v mieste utečeneckého centra a taktiež vysielala mobilné tímy, aby aktívne sledovali zdravotný stav utečencov a pri vstupe do tábora ako aj v rámci jeho jednotlivých sektorov triedila pacientov podľa závažnosti ich stavu. Okrem zdravotnej a psychosociálnej pomoci rozdávali terénni pracovníci MAGNA balíčky materiálnej pomoci – hygienické potreby, prikrývky a inú nepotravinovú pomoc. Keďže deti a tehotné ženy boli v prichádzajúcich skupinkách tými najzraniteľnejšími, MAGNA sa zamerala najmä na ich zdravie, hygienu a správnu výživu. Spolu s UNICEF Chorvátsko zriadili “priestor pre matku a dieťa” so špecializovanou pediatrickou klinikou, bezpečné a vykurované miesto vhodné na dojčenie, zabezpečili umelé mlieko a podporu v oblasti kŕmenia dojčiat a malých detí pre rodiny s deťmi do 5 rokov. Keďže životné podmienky na utečeneckej ceste sú často len najzákladnejšie, pracovníci sa snažili zvyšovať hygienický štandard v tábore, poskytovali sterilizované fľaše a misky a pripravovali detskú stravu pre deti utečencov, ktoré nemohli byť dojčené, v čo možno najhygienickejších podmienkach, aby sa zabránilo ich následným možným zdravotným problémom. Pri tom sa zdravotné tímy snažili sledovať, či matky s deťmi odstavenými od dojčenia dostali potrebné rady o správnom kŕmení ich detí.

Zdravotnícky tím MAGNA robil často výjazdy do oblasti hraničného priechodu Babska/Berkashevo s cieľom pravidelne monitorovať tamojšiu situáciu, nakoľko práve tuná sa veľa utečencov na svojej ceste zastavilo predtým, ako mohli vstúpiť na územie Chorvátska. Počas výjazdov MAGNA vyhodnocovala zdravotný stav utečencov, poskytovala im prvotnú zdravotnú starostlivosť a v urgentných prípadoch spolupracovala MAGNA s chorvátskou políciou pri prioritnom odosielaní utečencov v zlom zdravotnom stave do Strediska pre registráciu utečencov v Opatovaci na ďalšie zdravotné ošetrenie alebo priamo do nemocnice.

„Tranzitné stredisko pre utečencov“ v Opatovaci bolo zatvorené 4. novembra a dňa 3. novembra sa otvorilo „Zimné tranzitné stredisko pre utečencov“ v Slavonskom Brode. Toto novo otvorené stredisko bolo lepšie vybavené na zimné podmienky a mohlo prijať 5 000 ľudí, zatiaľ čo stredisko v Opatovaci bolo vybavené stanmi pre 4 000 osôb (prijatie 29.10.2015). Okrem strediska v Slavonskom Brode malo Chorvátsko kapacity prijať 1 500 až 2 000 žiadateľov o azyl a utečencov v Zahrebe, ktorý sa nachádza pozdĺž tranzitnej cesty a dočasné prístrešky rozmiestnené po krajine taktiež mohli prijať menší počet ľudí. Slavonski Brod mal vybavenie, ktoré lepšie vyhovovalo potrebám utečencov: pitná voda, vyhrievané sprchy s teplou vodou, lepšie sanitárne priestory. Veľa detí, ktoré prišli do prijímacieho centra tábora (väčšinou v Opatovaci), bolo vyčerpaných, zmätených a traumatizovaných, zažilo choroby a dehydratáciu ako dôsledky dlhej cesty. Po presune tábora zo Slavonského Brodu sa situácia mierne zlepšila. Utečenci boli presúvaní priamo zo srbsko-chorvátskej hranice (Sid/Tovarnik) vlakom priamo tranzitného strediska Slavonski Brod, takže sa vyhli dlhej a únavnej niekoľko kilometrovej ceste pešo a do tábora prichádzali menej unavení. Vďaka zimnému vybaveniu tábora v Slavonskom Brode taktiež klesol počet prípadov podchladenia

V novembri a decembri 2015 predstavovali podľa údajov UNHCR ženy a deti asi 30-40 % utečencov prichádzajúcich do chorvátskych registračných stredísk. V januári sa tento podiel zvýšil až na cca 60%. Avšak ochrana týchto zraniteľných skupín nebola postačujúca, pretože od decembra sa tranzitné vybavenie urýchlilo – v rámci zrýchleného postupu boli utečenci presmerovaní z vlaku hneď na registráciu a následne priamo naspäť do vlaku. Dôvodmi zrýchleného postupu boli znížený počet  nových utečencov kvôli zimným podmienkam a tiež okrem iného spomínané delenie národností na gréckej hranici s Macedónskom. Prevažná väčšina utečencov neprejavila záujem zostať v Chorvátsku a pokračovala na svojej ceste do západnej Európy.

Hneď od prvého dňa otvorenia tábora v Slavonskom Brode do neho MAGNA presunula svoje aktivity a poskytovala rovnaké služby ako v Opatovaci. Okrem toho tím MAGNA zariadil prostredníctvom partnerských organizácií darovanie materiálu a potrieb pre výživu dojčiat a malých detí a umelého mlieka (hotové terapeutické jedlo, detskú stravu ako súčasť balíčkov a Plumpy Sup pre deti od 6 mesiacov), zabezpečila získavanie zdrojov pre dodávky balíčkov detskej stravy tak, aby nevznikli dodatočné projektové náklady. Aby sme sa uistili o udržateľnosti našich aktivít a výsledkov, iniciovali sme zavedenie pravidelných stretnutí pracovnej skupiny pre výživu dojčiat a malých detí (porád sa pravidelne zúčastňovali MAGNA, Save the Children a Unicef, neskôr bol prizvaný k účasti aj Červený kríž), ktorých cieľom bolo vytvoriť smernice pre túto oblasť výživy, ktoré by sa uplatnili nielen v tábore, ale aj v celej krajine, pripravili školenie pre dobrovoľníkov Červeného kríža a materiály distribuované všetkým, ktorí pracovali s deťmi. Od decembra 2015 MAGNA sa zamerala vo zvýšenej miere na poskytovanie psychosociálnej podpory utečencom, a poskytovanie informácií a budovanie schopností dobrovoľníkov a terénnych pracovníkov v tábore (zorganizovali sme 10 stretnutí v arabskom jazyku a kultúrne workshopy s cieľom poskytnúť dobrovoľníkom informácie a naučiť ich, ako komunikovať s utečencami tak, aby to zodpovedalo ich kultúrnym zvyklostiam)

MAGNA ukončila svoje pôsobenie v Chorvátsku koncom marca 2016 a celkovo sme ošetrili viac ako 32 000 pacientov, väčšinou detí a žien. Celkovo tímy MAGNA pomohli počas utečeneckej krízy viac ako 200 000 ľuďom tým, že poskytli zdravotné, výživové a nepotravinové potreby.

Hlavnými partnermi MAGNA v rámci Utečeneckej krízy v roku 2015 boli: Nadácia Otvorenej Spoločnosti, Nadácia Orange, Nadácia VUB

MAGNA pôsobí v rámci Utečeneckej krízy od septembra 2015.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.