Sýria

Sýria
Sýria. Homs. 2016. Dieťa počas vyšetrenia v rámci MAGNA mobilnej kliniky. Copyright MAGNA


MAGNA v Sýrii v roku 2016

V roku 2016 MAGNA podporila 7 zdravotníckych zariadení v regiónoch kontrolovaných sýrskymi opozičnými silami. Na diaľku sme poskytli podporu sýrskym lekárskym sieťam a podporili vznik zdravotníckych zariadení vo vojnou najpostihnutejších oblastiach. Tento program riadime zo susedných krajín (Turecko a Libanon), odkiaľ distribuujeme lieky a zdravotnícky materiál, na diaľku vzdelávame zdravotníkov v Sýrii, poskytujeme technické poradenstvo a finančnú podporu na pokrytie prevádzkových nákladov.

  • 7 podporených nemocníc
  • 74 034 ambulantných konzultácií
  • 4 588 chirurgických zákrokova traumatologických ošetrení


Prečo sme v Sýrii 

  • Ozbrojený konflikt
  • Sociálne násilie


Čo robíme v Sýrii 

  • Primárna zdravotná pomoc
  • Psychosociálna pomoc
  • Prevencia akútnej podvýživy
  • Asistencia obetiam sexuálneho násilia


MAGNA a Sýrska kríza

Situácia v okolitých krajinách - Libanon, Turecko, Jordánsko, kde v súčasnosti žije okolo 5 miliónov ľudí vysťahovaných zo Sýrie, je veľmi náročna a množstvo detí a ich rodín má žiadny alebo len veľmi obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. MAGNA otvorila svoje centrum v roku 2016 v Gaziantep (Turecko), odkiaľ koordinujeme naše aktivity v Sýrii.

Libanon - MAGNA tu pôsobí od apríla 2016 a zameriavame sa predovšetkým na zásobovanie zdravotných zariadení v oblati Bekka liekmi a zdravotníckymi potrebami, prevádzkovaním primárnej zdravotnej starostlivosti sýrskym utečencom a hostitelskej komunite. Pomoc takisto smeruje aj obetiam sexuálneho násilia.

Všetky správy súvisiace so Sýriou a Sýrskou krízou si môžete pozrieť tu >>


Ďaľšie informácie

Pre viac informácií o našich projektoch a aktivitách v Sýrii, prosím kontaktujte: komunikacia(@)magna.org

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.