Nepál - pravidelný update aktivít

Nepál - pravidelný update aktivít
NEPÁL. 2015. MAGNA koordinátorka projektu v oblasti Sindupalchowk počas návštevy pôrodníckeho stanu, kde sa práve narodilo dieťa. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


21.10.2015

MAGNA pôsobí v Nepále nepretržite od tragických zemetrasení v apríli a máji tohto roku, je to už 6 mesiacov. V prvých dňoch a týždňoch po zemetraseniach sa humanitárny tím MAGNA sústreďoval predovšetkým na bezprostrednú zdravotnú starostlivosť, teda ošetrovanie obetí zemetrasenia, a tiež na pohotovostnú psychosociálnu pomoc (PSS). Ľudia postihnutí zemetrasením boli traumatizovaní, okrem lekárskej starostlivosti akútne potrebovali aj pomôcť vysporiadať sa so situáciou po psychickej stránke. Medzi problémy, ktoré MAGNA tím pomáhal riešiť, patria traumy, sociálna izolácia, strach. Ale aj neprekonateľný smútok, ktorý človeka paralyzuje a bráni mu vrátiť sa do reálneho bytia.

Čítajte viac >>


31.08.2015

MAGNA ukončila zbierku na pomoc deťom a ich rodinám zasiahnutých zemetraseniami v Nepále k 31.8.2015. Ak máte záujem prispieť na naše aktivity v Nepále, prosím kontaktujte nás. V teréne máme aktuálne 3 tímy pracovníkov (spolu 48 ľudí), ktorí zabezpečujú deťom a ich rodinám zdravotnú, mentálnu a materiálnu pomoc.


Pondelok 22.06.2015

Podmienky v oblasti Sindupalchowk, kde pôsobia MAGNA tímy sa s prichádzajúcimi dažďami zhoršujú. Pohyb v oblasti je náročnejší a množstvo miest ostáva prístupnych len po niekoľkých hodinách pešo v kopcoch. Napriek tomu naše 3 tímy sú na mieste a poskytujú pomoc každy deň.

MAGNA bude v oblasti pôsobiť minimálne 6 mesiacov.


Nedeľa 21.06.2015

Život pokračuje ďalej aj v zemetrasením zasiahnutých oblastiach vzdialených častí chudobného Nepálu. Vo štvrtok MAGNA zdravotná sestra odrodila dievčatko v dočasne postavenej pôrodnici. Pôrodnica, respektíve stan so základným vybavením a zakladným materiálom potrebným pri pôrodoch, vznikla pri zdravotnom stredisku, kde MAGNA momentálne prevádzkuje zdravotnú a psychosociálnu starostlivosť pre populáciu v distrikte Sindhupalchowk.

Čítajte hlas z terénu od Karin Slovákovej, MAGNA koordinátorky v Nepále >>


Piatok 19.06.2015

Vykladáme humanitárnu zdravotnícku pomoc zo Slovenska a Českej republiky, ktorá do Nepálu dorazila pred pár dňami do MAGNA skladu v Káthmandu. Zdravotníckými potrebami vybavíme v nasledujúcich týždňoch provizórne zdravotné centrá v oblasti Sindupalchowk, kde pôsobia naši zdravotníci - Bhimtar, Sipappokare a Badegau.


Piatok 12.06.2015

V rámci denných psychosociálnych aktivít v škole v osade Indravati, ktoré poskytujú naši pracovníci pre miestne deti počas vyučovania v nanovo otvorených provizórnych školách sa pomocou spoločenských detských hier a rozprávania snažíme pomôcť deťom postupne sa vyrovnavať s trágédiou, ktorú im zemetrasenia spôsobili. 


Streda 10.06.2015

V dedinke Bhimtar stále prebieha distribúcia hygienických balíčkov. V priebehu nasledujúcich dní MAGNA terénni pracovníci poskytnú základné hygienické potreby pre 1,400 rodín žijúcich v oblasti.


Štvrtok 04.06.2015

Do Nepálu dorazila humanitárna pomoc vo forme zdravotníckeho materiálu v objeme 1,5 tony zo Slovenska a Českej republiky. Táto pomoc bude využitá v 3 zdravotníckych strediskách v distrikte Sindhupalchowk, ktoré momentálne operujú v núdzovom stave a nutne potrebujú základné lieky a zdravotnícky materiál. 


Streda 27.05.2015

V prvom mesiaci po zemetrasení posilňuje MAGNA svoje operácie v postihnutých oblastiach, kde momentálne intervenujú dva tímy (v nasledujúcich dňoch vyšle MAGNA ďalší tím) v distrikte Sindhupalchowk. Akútna intervencia je vytvorená okolo aktivít zameraných na poskytovanie mentálnej a primárne zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej pomoci postihnutej populácii, hlavne v troch oblastiach: Sipappokhari, Bhimtar a Badegaun.

Čítajte celý report tu >>


Piatok 22.05.2015

Z Nepálu píše Martin Bandžák: "Je vás zatiaľ 20.000 jednotlivcov, firiem a nadácií, ktorí ste zareagovali na našu výzvu pomôcť Nepálu. Vďaka Vám sme tu na mieste."

Čítajte svedectvo priamo z Nepálu >>


Utorok 19.5.2015

MAGNA má v oblasti Sindupalchowk v súčasnosti 2 tímy zdravotníkov a psychosocialnych pracovníkov, ktorí zabezpečujú aktuálnu pomoc v troch odľahlých dedinach Sipappakori, Bimhtar a Sipakar. Všetky zdravotne centra sú tu kvôli zemetraseniu kompletne zničené a pomoc prebieha len v stanoch.


Piatok 15.5.2015

MAGNA tím zdravotníkov pôsobí v dedinách Sipaghal, Bhimtar a Sipappokari v oblasti Sindhupalchowk. Oblasť bola silno zasiahnutá už prvým zemetrasením, ale druhé z 12.5. zničilo v oblasti vyše 90% domov. Popri poskytovanej zdravotnej a psychosociálnej pomoci, naše tímy distribujú hygienické balíčky. V oblasti žije vyše 3.000 rodín, ktoré potrebujú urgentnú pomoc. Oblasť je veľmi naročná na logistiku a niektoré časti nie sú stále dostupné.


Utorok 12.5.2015

Dva týždne po ničivom zemetrasení, pri ktorom zomrelo viac ako 8.000 ľudí postihli Nepál ďalšie otrasy s magnitúdou 7,3. Epicentrum bolo 18 km juhovýchodne od Kodaru, v blízkosti základného tábora na Mt. Evereste v hĺbke asi 18 kilometrov. Členovia tímu slovenskej humanitárnej organizácie Magna Deti v núdzi (MAGNA), ktorá je v teréne, sú v poriadku. V nasledujúcich dňoch budeme skúmať aktuálnu sittuáciu a potreby miestnych detí a rodín v oblsti Sidhupalchowk, ktorá bola týmto druhym zemetrasením mimoriadne zasiahnutá.


Pondelok 11.5.2015

MAGNA sa v priebehu posledných niekoľko dní usádza so svojou jednotkou zdravotnej a psychosociálnej pomoci v distrikte Sindhupalchowk, presnejšie v dedine Sipapokhari. Táto jednotka v prvom rade poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť rozšírenú o špecializovanú starostlivosť psychického a sociálneho zdravia v postihnutej časti. Náš tým takto sprostredkuje odbornú starostlivosť pre viac ako 900 rodín, ktorých momentálna situácia je veľmi kritická. Čítajte viac >>


Pondelok 4.5.2015

Mobilné tímy návštevujú komunity v okolí Káthmandu a vzdialené dediny v horách, poskytujú konzultácie a získavajú potrebné informácie, aby sme mohli efektívne posúdiť ďalšie potreby detí a ich rodín postihnutých zemetrasením. Táto úloha je obzvlášť náročná v členitom horskom teréne Nepálu, kde množstvo komunít je často prístupných len úzkymi a nespevnenými cestami, častokrát len pešo.


Sobota 2.5.2015

Do Nepálu dnes odlieta zo Slovenska Karin Slováková, ktorá bude koordinovať priamo v teréne aktivity zamerané na zdravotnú a psychosociálnu pomoc. Pripojí sa tak k MAGNA pracovníkovi z Indie a k lokálnemu tímu terapeutov, sociálnych a zdravotných pracovníkov. Karin Slovákova, ktorá bude viesť misiu MAGNA v Nepále, už v minulosti spolupracovala s Magna Deti v núdzi v Kambodži, kde pôsobila štyri roky. Posledný rok strávila v Nepále. 


Štvrtok 30.4.2015

MAGNA plánuje v samotnom úvode implementáciu prvej psychologickej pomoci (PFA) a prácu s obeťami, ktoré boli zasypané. Rovnako sa budeme zameriavať na ľudí v okolí nemocníc, ktorí pre nedostatok miesta ležia a sú „hospitalizovaní“ na uliciach. Následne budeme zriaďovať detské stacionárne centrá, v ktorých sa budú organizovať individuálne a skupinové terapeutické sedenia zamerané na psychosociálnu podporu. Do terénu budú vyslané mobilné tímy zložené zo zdravotníkov a terapeutov, ktoré budú pracovať v komunitách a relokačných centrách. Tých je zatiaľ v oblasti Káthmándú zriadených 16 a nachádzajú sa v nich rodiny, ktoré prišli o svoje domovy alebo žijú v strachu pred ďalšími otrasmi a boja sa vrátiť do svojich domovov.

V prvej fáze MAGNA plánuje humanitárnu intervenciu na tri mesiace s možnosťou predĺženia v závislosti od potrieb a finančných možností.


Nedeľa 26.4.2015

MAGNA ani nie 24 hodín po udalosti posiela do Nepálu tím, ktorý bude poskytovať akútnu zdravotnú a psychosociálnu pomoc. Na ceste je už pracovník zo susednej Indie, kde MAGNA pôsobila v rokoch 2005 – 2010 v rámci humanitárnej katastrofy po tsunami, ktorý má skúsenosti s prácou v humanitárnych katastrofách, špeciálne s psychosociálnou pomocou deťom. Pripojí sa k lokálnym tímom, ktoré práve identifikujeme priamo na mieste. Na začiatku budú pôsobiť dva tímy po štyroch pracovníkoch - psychológovia, sociálni pracovníci a terapeuti. Pomoc budeme poskytovať v nemocniciach a provizórnych centrách pre obete zemetrasenia. Zameraná bude na prvú psychologickú pomoc tým, ktorí prežili, ako aj špecializovanú individuálnu a skupinovú terapiu. Následne MAGNA zriadi aj špecializované miesta pre deti.

V prvých dňoch po zemetrasení sa ľudia sústredia na prežitie - nájsť svojich príbuzných a zabezpečiť si prístrešie, jedlo, vodu a pokrytie ich základných potrieb. Zároveň je veľmi dôležité pre deti a ich rodiny mať možnosť hovoriť o svojich pocitoch a podeliť sa o svoje problémy, vidieť, že sú tam iní v rovnakej situácii, ako sú oni.” hovorí MAGNA mental koordinátor D. Iyappan.

Pre nedostatok miesta v nemocniciach sú ľudia v postihnutých oblastiach liečení priamo v uliciach. Majú strach, mnohí stratili svojich blízkych alebo o nich nevedia. Okrem akútnej humanitárnej pomoci a vyhľadávania nezvestných je teraz potrebné tým, čo prežili, poskytnúť potrebnú psychosociálnu pomoc. Najcitlivejšou skupinou sú deti. Takisto sa nachádzame v období tesne pred dažďovým obdobím, čo situáciu ešte bude zhoršovať. Využijeme naše skúsenosti a know-how z predchádzajúcich humanitárnych kríz, na ktorých sme pracovali. Vieme presne, čo treba robiť a ako skutočne pomôcť priamo na mieste.” hovorí Denisa Augustínová, zodpovedná za operačnú sekciu Magna Deti v núdzi.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.