Report Aktivít Nikaragua 2013

Report Aktivít Nikaragua 2013
NIKARAGUA. 2012. MAGNA mobilná klinika pôsobí v oblasti Sutiava pre vyše 6.000 ľudí. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Oblasti zásahu: Primárna zdravotná starostlivosť, infekčné choroby, podvýživa, matka a dieťa
Geografické oblasti zásahu: región León/Subtiava


Nikaragua sa považuje za druhú najchudobnejšiu krajinu v Latinskej Amerike a Karibiku. 48% populácie žije z menej než 1 amerického dolára na deň a 76% z menej než 2 amerických dolárov na deň. Nikaragua je krajina s nízkym príjmom a potravinovým deficitom. V rebríčku Organizácie spojených národov v Indexe ľudského rozvoja (HDI) z roku 2010 sa nachádza z celkového počtu 169 krajín na 115. mieste. V roku 2010 žilo v krajine 5,8 miliónov obyvateľov, z ktorých 48% malo menej než 18 rokov. Pôvodní obyvatelia a obyvatelia afrického pôvodu tvoria 9% populácie. Krajina v súčasnosti prechádza demografickými zmenami, keďže ju tvoria zväčša dospievajúci a mládež. Približne 50% detí a dospievajúcej mládeže žije v chudobe a 19% v extrémnej chudobe. Deti žijúce v najchudobnejších podmienkach pochádzajú z vidieckych oblastí a autonómnych regiónov Karibského pobrežia. Podľa prieskumu úrovne životného štandardu z roku 2009 kleslo v porovnaní s rokom 2005 percento domácností žijúcich v chudobe z 48,3% na 42,5% a extrémna chudoba sa znížila zo 17,2% na 14,6%. Chronická podvýživa u detí mladších ako 5 rokov klesla z 25,8% v roku 2001 na 21,7% v roku 2006. Chronická podvýživa je vo vidieckych oblastiach dvakrát vyššia než v mestách. Riziko podvýživy je v najchudobnejšej kvintile šesťkrát vyššie než v najbohatšej kvintile. Výskyt chronickej podvýživy u detí vo veku od 6 do 9 rokov dosahuje až 27,2%. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhaduje, že podvyživených je až 19% populácie (2007). Spotreba potravín sa v Nikarague mení kvôli hospodárskym obmedzeniam.

Rodiny v Nikarague znížili konzumáciu mäsa a mliečnych výrobkov, investovali menej do zdravia a vzdelávania a v niektorých prípadoch odhlásili deti zo škôl. V rozmedzí rokov 1992 až 2010 klesla miera úmrtnosti detí do 5 rokov z 724 na 27 úmrtí na 1000 narodení. Úmrtnosť detí do 1. roka života klesla z 31 úmrtí ročne v roku 2001 na 29 úmrtí v roku 2006. Úmrtnosť novorodencov sa za posledných 15 rokov veľmi nezmenila. V tichomorskej oblasti predstavuje 15 úmrtí a v atlantickej oblasti 22 úmrtí na 1 000 narodení. Novorodenecká úmrtnosť predstavuje 73% všetkých úmrtí detí. Dostupnosť pitnej vody predstavovala v roku 2010 85% a pohybovala sa od 68% vo vidieckych oblastiach do 98% v mestských oblastiach. Dostupnosť sanitačných služieb predstavovala 52% a pohybovala sa v rozsahu od 37% vo vidieckych oblastiach do 63% v mestských oblastiach. Na základe odhadu materskej úmrtnosti medziinštitucionálnej skupiny sa miera úmrtnosti matiek v roku 2008 odhadovala na 100úmrtí na 100 000 pôrodov. Materská úmrtnosť sa vyskytuje najmä u chudobných žien s nízkou úrovňou vzdelania a obmedzeným prístupom ku kvalitným zdravotným službám. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré by boli za iných okolností liečiteľné, ako napríklad hnačky, ochorenia dýchacích ciest a podvýživa. Hlavou každej štvrtej domácnosti je žena. Násilie v rodinách vedie k ich rozpadu a rozvoju násilia. Kvôli nefunkčnej administratíve a zákonom nie je vo vidieckych oblastiach legálne zapísaných až 23% detí. Sexuálne zneužívanie detí a mladistvých, drogy a násilie sú alarmujúcimi problémami súčasnosti. Prítomnosť 76 000 nášľapných mín aj naďalej predstavuje obrovské riziko pre deti a mladistvých. V Nikarague sa vyskytuje najviac tehotenstiev dospievajúcich dievčat v Strednej Amerike. Podľa oficiálneho prieskumu 40 až 45% všetkých tehotenstiev registrovaných nikaragujským systémom verejného zdravotníctva predstavujú dievčatá vo veku od 15 do 19 rokov. Tento vek sa pre tehotenstvo považuje za vysoko rizikový. Ako je zvykom v mnohých rozvojových krajinách, aj tu badať isté prepojenie medzi chudobou a tehotenstvami v období dospievania. V Nikarague je nechcené tehotenstvo dospievajúcich dievčat len jedným z mnohých znakov chudoby. Táto krajina je stále terčom opakujúcich sa prírodných katastrof, ako napríklad obdobia sucha, hurikány, povodne a zemetrasenia. Preto sú 2% infraštruktúry narušené, keďže hlavné mesto pretína 18 seizmických zlomov.

MAGNA v roku 2013 pokračovala v zlepšovaní a rozširovaní všetkých svojich aktivít, s ktorými začala v roku 2007. MAGNA tiež naďalej pokračovala v testovaní populácie na pohlavne prenosné choroby vrátane HIV/AIDS. Poskytovaná starostlivosť bola zameraná na psychosociálne problémy a pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia. MAGNA prevádzkuje mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá funguje v oblasti Subtiava na severozápade Nikaraguy. Cieľom mobilnej kliniky organizácie MAGNA bolo poskytnúť primárnu zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o matku a dieťa, potravinovú bezpečnosť, manažment akútnej podvýživy, vakcinácie, špeciálnu starostlivosť a pomoc pre dospievajúce tehotné ženy vrátane odbornej psychosociálnej pomoci.

Mobilná klinika bola v prevádzke v 10 regiónoch v oblastiach Subtiava a Leon, dvoch oblastiach s najvážnejšou ekonomickou a zdravotníckou situáciou.


MAGNA pôsobí v Nikaragui od roku 2007.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.