Report Aktivít Nikaragua 2010

Report Aktivít Nikaragua 2010
NIKARAGUA. Meranie stavu podvýživy detí v rámci mobilnej kliniky v oblasti Sutiava. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 2; Lokálni pracovníci/dobrovoľníci: 75

Intervencia zameraná na: všeobecná medicína, infekčné ochorenia, podvýživa, HIV/AIDS a starostlivosť o matku a dieťa.


Mobilný tím sa stará o 7.455 pacientov. Náš mobilný tím absolvoval 6.483 návštev v domácnostiach, kde vykonal základnú zdravotnú starostlivosť a to vrátane 824 návštev detí mladších ako päť rokov.
MAGNA školiaci/ terénni pracovníci navštívili 669 tehotných žien a poskytli im základné tehotenské poradenstvo v dojčení, hygiene počas tehotenstva i po pôrode, vysvetlili význam predpôrodnej prehliadky, nebezpečné známky v priebehu tehotenstva a zabezpečili lieky a vitamíny.

Plánovanie rodičovstva: 952 účastníkom sme poskytli na túto tému školenia, predstavilia vysvetlili rôzne metódy plánovania rodiny. 303 ženám bola poskytnutá hormonálna antikoncepcia.

Zdravie žien a STD: 320 žien bolo liečených na rôzne STD.

Pediatrickí pacienti: 3276 detských pacientov bolo liečených na rôzne choroby vrátane hnačky, zápalu pľúc, URI, LRI, úplavica, malárie, horúčky dengue atď.

Základná domáca starostlivosť o pacienta a jeho návštevy: Mobilný tím absolvoval 6483 návštev v domácnostiach a vykonal základnú zdravotnú starostlivosť vrátane domácich návštev detí do piatich rokov, ktoré boli aj naďalej monitorované a očkované.

Imunizácia: Tím mobilné kliniky zaočkoval 945 pacientov v tejto oblasti a 288 deťom boli naordinované tablety na odčervenie.

STAROSTLIVOSŤ O MATKU A DIEŤA

Dospievajúce tehotné ženy: V roku 2010 sme podchytili 177 prípadov adolescentných tehotných žien vo veku menej ako 15 rokov a 693 tehotných žien vo vekovej skupine 16-19 rokov. Zaistili sme komplexné prenatálne, natálne a postanatálne zásahy, vrátane poradenstva, psychosociálnej podpory a kurzov výchovy.

Starostlivosť o tehotné ženy: Pomohli sme 669 tehotným ženám identifikovaným v tejto oblasti.

HIV/AIDS

HIV testovanie: Tím vykonal 491 testov na HIV.
Poradenstvo: Psychológ poskytol poradenstvo pred a po každom HIV teste a v 157 prípadoch poskytol špecifické poradenstvo týkajúce sa domáceho a sexuálneho násilia, detských psychických problémov a porúch správania.

KOMUNITY A VZDELÁVANIE

Špecializovaný tím MAGNA pracovníkov poskytol 1.199 školení v komunitách zameraných na rôzne témy: chrípka H1N1, tehotenstvo mladistvých, horúčka dengue, malária, HIV / AIDS, akútne hnačkové ochorenia, zneužívanie drog a alkoholu, výživa, plánovanie rodiny, hodnotenie hmotnosti a rastu v priebehu vývoja dieťaťa, dojčenie, predpôrodná starostlivosť, akútne infekcie dýchacích ciest. Komunitné vzdelávanie je súčasťou každého projektu mobilnej kliniky a všetkých 7.455 liečených pacientov.

PODVÝŽIVA

V priebehu sledovaného obdobia MAGNA tím, počas lekárskych prehliadok, zvážil a zmeral 2.336 detí mladších ako 5 rokov. Identifikoval 625 prípadov podvýživy detí. 44 monitorovaných pacientov trpelo ťažkou ​​a 581 miernou podvýživou.


MAGNA pôsobí v Nikaragui od roku 2007.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.