Report Aktivít Nikaragua 2008

Report Aktivít Nikaragua 2008
NIKARAGUA. 2008. MAGNA lekárka vyšetruje gradvidnú ženu počas mobilnej kliniky v oblasti Sutiava. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Medzinárodný zamestnanec: 3; Lokálni zamestnanci: 7; dobrovoľníci: 68
Všeobecná medicína; infekčné ochorenia; podvýživa a starostlivosť o matku a dieťa.


Nikaragua zostáve jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. V Nikaragui žije zhruba 5,1 milióna obyvateľov, kedy 52% tvorí skupinu ľudí mladších ako 18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 miliónov ľudí, pričom v krajine žije 900.000 ľudí v podmienkach extrémnej chudoby. Každé tretie dieťa trpí chronickou podvýživou a 20% detí trpí kritickým stavom podvýživy. V krajine je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných okolností liečitelné, ako napríklad hnačky, ochorenia dýchacích ciest a podvýživa. Hlavou rodiny v každej štvrtej domácnosti je žena. Rodinné násilie vedie k rozpadu rodín a ku kultúre násilia. A taktiež až 36% detí nie je legálne registrovaných vzhľadom k nefunkčnosti administratívy a zákonov. Iba 5% telesne postihnutých detí sa dostáva špeciálna starostlivosť a podpora. Sexuálne zneužitia detí a mladistvých, drogy a násilie sú alarmujúcimi problémami vystupujúcimi v súčastnosti na povrch. Prítomnosť približne 76.000 nášlapných mín je naďalej faktorom vysokého rizika pre deti a mladistvých.

Magna prevádzkuje mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operuje z mesta Leon na severozápade Nikaragui. Tím tejto operačnej jednotky sprostredkúva pravidelné lekárske a nutričné prehliadky so zameraním sa na lekársku starostlivosť o matky a deti, podvýživu a infekčné ochorenia.Mobilná klinika sprostredkúva lekársku starostlivosť pre 8.319 ľudí žijúcich v oblasti odrezanej od civilizácie. Hlavnou prioritou sú deti do 5 rokov a tehotné ženy. Osobitnú starostlivosť projekt venuje adolescentným tehotným pacientkam. Nikaragua je na prvom mieste s počtom adolescentných tehotenstiev na americkom kontinetne. Mobilná klinika poskytla 6.116 lekárskych prehliadok v samotnom roku 2008.

Mobilná klinka vykonala 3.788 návštev v rámci domácej starostlivosti (tzv. home based care), terénni pracovníci pritom vykonali 888 návštev tehotných žien, ktorým poskytli poradenstvo v oblasti výhradného kojenia, dôležitosti predpôrodných prehliadok, dodržiavania hygieny počas tehotenstva a po pôrode a užívania vitamínov a liekov. Pracovníci ženy naučili rozpoznávať príznaky nebezpečenstva počas tehotenstva a vyškolili ich v oblasti plánovania rodičovstva. Bolo uskutočnených 956 domácich návštev u detí mladších ako 5 rokov, boli skontrolované ich zdravotné kartičky a dátumy vakcinácií. Bola prevedená kontrola imunity tých pacientov, ktorí nenasledovali svoj imunizačný plán. Počas roku 2008 Magna zmerala a odvážila 1.464 detí vo veku menej ako 5 rokov. Identifikovali sme 506 podvýživených detí. 6,3 percenta detských pacientov, ktorí prešli kontrolou bolo vážne podvyživených, 16 % stredne podvyživených a viac ako 12,3 percenta pacientov trpelo nedostatkom základných výživných látok v rôznej miere. Pre vybraných detských pacientov Magna distribuovala kojenecké mlieko a obohatenú obilnú stravu. Kontroly a prehliadky sa konali na mesačnej báze. Nutričné poradenstvo, hygienické kontroly a kontroly váhy a výšky sú súčasťou každej návštevy. Spolu bolo navštívených 298 chronických pacientov a 231 ženám v šestonedelí bola poskytnutá lekárska starostlivosť v najbližšom zdravotníckom zariadení.

V oblasti plánovania rodičovstva MAGNA navštívila 523 žien, ktorým bol vysvetlený význam a stratégie plánovaného rodičovstva a prízvukovaná dôležitosť dodržiavania harmonogramu stretnutí. Ženy boli takisto pozvané na vyšetrenie v rámci mobilnej kliniky či zdravotníckeho zariadenia. Terénny sociálny pracovník a sestra aktualizovali záznamy týkajúce sa edukačných a školiacich aktivít. Mobilná klinika distribuovala 380 plagátov a 600 letákov, ktoré sa týkali preventívnych opatrení v oblasti vírusových ochorení a možností zdravotnej starostlivosti, ktorú mobilná klinika ponúka. Spolu s poskytovaním lekárskych služieb, mobilná klinika sprostredkúvala tréningy pre pôrodné asistentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy infekciami ako sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS a iných.

Špecializovaný vzdelávací tím sprostredkoval vzdelávanie 465 klientom z komunít počas organizovania 40 lekcií zameraných na ochorenia dýchacích ciest, hnačky a červy, horúčka dengue, malária, plánované rodičovstvo, správne kojenie, leptospiróza, PAP, zdravotná starostlivosť o novorodenca a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie rastu dieťaťa a dôležitosť imunizácie.

MAGNA pracuje priamo s komunitami pri budovaní sanitačného systému, pri zabezpečovaní a udržiavaní zdrojov s pitnou vodou spolu s propagáciou správnej hygieny a priamou výstavbou studní a latrín. Program bol zahájený konštrukciou 100 studní a 100 latrín vo svojej prvej fáze. V druhej fáze sme už vybudovali 108 latrín a 35 studní. V roku 2009) plánujeme vybudovať dodatočných 50 latrín a ďalších 20 studní. Miestna komunita darovala svoj pracovný čas, Magna poskytuje stavebný materiál a supervíziu.

MAGNA v Nikaragui od roku 2007.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.