Report Aktivít Nikaragua 2007

Report Aktivít Nikaragua 2007
NIKARAGUA. Imunizácia detských pacientov v komunite Sutiava. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinarodný pracovník: 1; Lokálni pracovníci a dobrovoľníci: 75

Všeobecná medicína, infekčné ochorenia, podvýživa a starostlivosť o matku a dieťa.


Udalosti posledných 12 rokov v Nikarague spôsobili ohromné zmeny v krajine. Z miesta zmietajúcom sa vo vojne a v ekonomickom chaose sa stala krajina so stabilnou politickou situáciou a priemerným ekonomickým rastom. Napriek tomu však Nikaragua zostáve jednou z najchudobnejších krajín západnej hemisféry. V Nikarague žije zhruba 5,1 milióna obyvateľov – 52 % tvorí skupina ľudí mladších ako 18 rokov. Chudoba postihuje 2,3 milióna ľudí, pričom v krajine žije 900 000 ľudí v podmienkach extrémnej chudoby. Väčšina týchto obyvateľov žije v centrálnej alebo atlantickej oblasti. Každé tretie dieťa trpí chronickou podvýživou a 20 % detí trpí kritickým stavom podvýživy. V krajine je veľmi limitovaný prístup k pitnej vode a vyhovujúcej sanitácii, hlavne čo sa týka odľahlejších oblastí. Väčšina úmrtí detí je spôsobená chorobami, ktoré sú za iných okolností liečitelné, ako napríklad hnačky, ochorenia dýchacých ciest a podvýživa.

MAGNA zriadila mobilnú kliniku pre odľahlé oblasti, ktorá operuje z mesta Leon na severe Nikaragui. Tím tejto operačnej jednotky sprostredkúva pravidelné lekárske a nutričné prehliadky so zameraním na lekársku starostlivosť o matky a deti, podvýživu a infekčné ochorenia. Mobilná klinika sprostredkúva lekársku starostlivosť pre viac ako 8 915 ľudí žijúcich v oblasti odrezanej od civilizácie. Hlavnou prioritou sú deti do 5 rokov a tehotné ženy. Mobilná klinika poskytla v roku 2007 6 647 lekárskych prehliadok. Spolu s poskytovaním lekárskych služieb sprostredkúva mobilná klinika tréningy pre pôrodné asistentky v komunitách a vzdelávacie programy zamerané na prevenciu prenosu chorôb, prevenciu nákazy infekciami, akými sú malária, horúčka dengue, HIV/AIDS a iné. Špecializovaný vzdelávací tím sprostredkoval vzdelávanie 4 622 klientov z komunít počas organizovania 183 lekcií zameraných na ochorenia dýchacých ciest, hnačky a červy, horúčku dengue, maláriu, plánované rodičovstvo, správne dojčenie, leptospirózu, PAP, zdravotnú starostlivosť o novorodencov a deti mladšie ako 5 rokov, monitorovanie rastu dieťaťa a dôležitosť imunizácie.

MAGNA pracuje priamo s komunitami pri budovaní sanitačného systému, pri zabezpečovaní a udržiavaní zdrojov pitnej vody, propagácii správnej hygieny a priamej výstavbe studní a latrín.

MAGNA pôsobí v Nikaragui od roku 2007.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.