Report Aktivít Mjanmarsko 2014


Zemepisné oblasti intervencie:
Chauk and Yenangyaung Townships, Magway Region
Pracovníci v teréne: 5


Mjanmarsko je krajina s nízkym príjmom (tzv. low-income country) a s HDP na obyvateľa odhadovaným na 857 USD. 26% celkovej populácie žije v chudobe (Asian Development Bank, 2012). Mjanmarsko je predovšetkým vidiecky štát s agrárnou spoločnosťou. Dve tretiny celkového obyvateľstva a 85% obyvateľstva pod prahom chudoby žije práve vo vidieckych oblastiach. Poľnohospodárstvo a farmárska činnosť tvoria približne 36% celkového hrubého domáceho produktu a 60-70% zamestnanosti (ADB, 2012). Hoci vlastnenie pôdy je vo všeobecnosti veľmi malé. Nevlastnenie pôdy je všeobecne rozšírené v mnohých oblastiach krajiny. Krajina sa nachádza v juhovýchodnej Ázii a má približne 53 miliónov obyvateľov. Ekonomika krajiny je považovaná za nerozvinutú , skorumpovanú a v rukách predošlej vojenskej vlády. Mjanmarsko bolo pod vládou vojenskho režimu takmer 50 rokov. Má veľký potenciál v poľnohospodárstve. Keďže rozvoj krajiny ostáva stále finančne podhodnotený, akýkoľvek zisk z poľnohospodárstva ostáva nemysliteľný. Hoci sa za posledné roky zaznamenal pokrok v hospodárstve, úmrtnosť novorodencov a detí zostáva v Mjanmarsku naďalej vysoká.

Podľa viacnásobného indikátora z výskumu v roku 2009-2010, (Multiple Indicator Cluster Survey 2009-2010) bola odhadovaná dojčenecká úmrtnosť krajiny na 37,5 z 1 000 živých pôrodov zatiaľčo úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov na 46,1 z 1 000 živých pôrodov. Zásadné rozdiely v úmrtnosti sú viditeľné medzi obyvateľstvom s rôzdielnym socio-ekonomickým statusom. Novorodenci a deti v najchudobnejších domácnostiach čelia až skoro 4-krát väčšej pravdepodobnosti úmrtia pred ich 1. a 5. narodeninami ako ich rovesníci z najbohatších domácností.

Mjanmarsko patrí medzi krajiny s najväčším výskytom podvýživy v regióne a s 35,1% výskytom zakrpatení u detí mladších ako 5 rokov (MICS 2009-2010). Zakrpatenie alebo nízka váha voči veku je antropometrickým meradlom lineárneho rastu, ktorý naznačuje chronické obmedzenie potenciálneho rastu dieťaťa a je spojené s deficitom kognitívneho vývoja, zlým výkonom v škole a nižšou produktivitou v dospelosti. Zakrpatenie je tiež zásadný problém verejného zdravotníctva Mjanmarska a predstavuje význačnú prekážku v rozvoji ľudského kapitálu krajiny. Zatiaľčo sa najbežnejšie vyskytuje u detí medzi ich 24. a 47. mesiacom veku, skoro 14% detí mladších ako 6 mesiacov je už zakrpatených. Aj v tejto oblasti sú evidentné regionálne nerovnosti. Napríklad v štáte Chin je zakrpatených približne 58% detí v porovnaní s 24% v Yangon. Bežná je tiež akútna podvýživa. Skoro 8% detí pod 5 rokov sa radí medzi deti s nízkou váhou v pomere k výške. Chradnutie, ktoré ja často výsledkom nedávnej chorobnosti medzi malými deťmi je považovaná za indikátor súčasnej podvýživy a tak je uvedená ako akútna podvýživa. Rakhine a Magway majú najvyšší výskyt akútnej podvýživy s 10,8% výskytom v prvej a 10,4% výskytom v druhej oblasti. Najnižší výskyt má Kayah s 2,3% (MICS 2009-2010). Približne 22,6% detí mladších ako 5 rokov trpí podvýživou alebo nízkym pomerom váha/vek. Pomer váhy a veku je meranie chronickej a aktuálnej podvýživy a tak sa zaradí medzi zakrpatenie alebo vychradnutie. Meranie váha voči veku je najjednoduchším antropometrickým meradlom hoci to môže byť náročnejšie a nepresnejšie kvôli nepresným informáciám o veku dieťaťa.

V roku 2014 MAGNA vyvinula a implementovala Rýchly Antropometrický Prieskum v oblastiach Chauk a Yenangyaung v Magway regióne vďaka podpore a spolupráci s Národným nutričným výborom (NNC), ktorý pôsobí pod Ministerstvom zdravotníctva zjednotenej republiky Mjanmar.

V tom istom roku MAGNA nadviazala blízku spoluprácu s Magwayským regionálnym zdravotným úradom (RHD) so zdravotníckymi orgánmi v oblastiach Chauk a Yenangyaung. Aby sme informovali o implementácii komunitne založeného programu riadenia podvýživy (CMAM) v Chauk a Yenangyaung obvodoch v regióne Magway, MAGNA viedla Rýchle antropometrické meranie na vzorke detí vo veku od 6 do 59 mesiacov. Cieľom tohto merania bolo získať aktuálne informácie o stave podvýživy detí vo veku od 6 do 9 mesiacov v dvoch cieľových obvodoch a zistiť výskyt podvýživy. Tieto informácie boli využité na rozhodovanie pri plánovaní dizajnovaní programu so špecifickými konkrétnymi zásahmi, ktoré povedú k zlepšeniu výživového statusu detí v oblasti Chauk a Yenangyaung. V porovnaní s ostatnými štátmi a regiónmi v Mjanmarsku, región Magway má druhú najväčšiu mieru výskytu akútnej podvýživy medzi deťmi do päť rokov – 10.4% (s 3.2% výskytom vážnej akútnej podvýživy (SAM)). Referenčná úroveň podvýživy u detí mladších ako päť rokov v rozmedzí 10-14% sa považuje za veľmi vážnu. 

Výsledky MAGNA Rýchleho antropometrického merania potvrdili, že väčšina detí od 6-59 mesiacov v oblastiach Chauk a Yenangyaung trpia akútnou podvýživou. Syndróm zakrpatenia je hlavným zdravotným problémom v tejto oblasti a odhaduje sa, že je rozšírený na skoro 36% detí, čo je podľa WHO klasifikované ako veľmi vysoká miera. Môžeme potvrdiť, že 12.3% detí do päť rokov žijúcich v Suchej zone trpeli akútnou podvýživou. (Ak viac ako 15% populácie trpí akútnou podvýživou, je to podľa WHO “kriticky výnimočnou situáciou”)

Napriek zrejmej potrebe intervencie liečby a prevencie akútnej podvýživy, programov zameraných na riešenie tejto situácie je veľmi málo. MAGNA (v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva, UNICEF, Národným nutričným programom a Úradom zdravia) spúšťa súhrnný program, ktorý bude zahŕňať distribúciu balíčkov jedla “ready-to-use formula” špeciálne pripravených pre liečbu akútnej podvýživy v regióne Magway. 


MAGNA pracuje v Mjanmarsku od roku 2013. V roku 2008-2009 MAGNA poskytovala humanitárnu pomoc pre obete cyklónu Nargis.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.