Report Aktivít Mjanmarsko 2013

Naša práca v Mjanmarsku v roku 2013

Pracovníci v teréne: 4

Oblasť intervencie: podvýživa

Geografická oblasť intervencie: obce Chauk and Yenangyaung, región Magway


Mjanmarsko je krajina s nízkym príjmom (tzv. low-income country) a s HDP na obyvateľa odhadovaným na 857 USD. 26% celkovej populácie žije v chudobe (Asian Development Bank, 2012). Mjanmarsko je predovšetkým vidiecky štát s agrárnou spoločnosťou. Dve tretiny celkového obyvateľstva a 85% obyvateľstva pod prahom chudoby žije práve vo vidieckych oblastiach. Poľnohospodárstvo a farmárska činnosť tvoria približne 36% celkového hrubého domáceho produktu a 60-70% zamestnanosti (ADB, 2012). Verejný zdravotný systém krajiny je slabý kvôli dekádam nedostatočných investícií a z nich vyplývajúceho nedostatku zdrojov na každej úrovni. Mjanmarsko minie v skutočnosti menej na zdravotnú starostlivosť ako skoro každá iná krajina sveta. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (World Health Organisation - WHO) boli v roku 2011 celkové výdavky krajiny na zdravotníctvo v pomere k HDP len 2%, zatiaľčo výdavky na zdravotníctvo na obyvateľa za rok sú len 28 USD. Zdravotný systém Mjanmarska je všeobecne poddimenzovaný či už v počte zamestnancov alebo z hľadiska financií. Komunitní dobrovoľníci sú často zaškolení, ale nepracujú aktívne kvôli nedostatku podpory zo strany pobočiek vidieckych zdravotných stredísk (sub-rural health centers - subRHC). Hlavné problémy spočívajú v nedostatku dostupnosti, kapitálu a pokrytia, ktoré následne prispievajú k nízkemu využitiu štátneho zdravotníctva a mnoho služieb teda musí byť poskytované pomocou zdravotníckych výjazdov. Avšak, nedostatok zdrojov dopravy, pohonných hmôt a zariadení limituje aj samotné zdravotnícke výjazdy a typy služieb, ktoré môžu zdravotní pracovníci poskytovať. I keď krajina zaznamenala za ostatné roky zlepšenie, na to, aby spĺňala potreby svojich občanov potrebuje v budúcnosti zásadne posilniť svoj zdravotný systém. Úmrtnosť novorodencov a detí zostáva v Mjanmarsku naďalej vysoká.

Výskum Ministerstva Národného Plánovania a Hospodárskeho Rozvoja v spolupráci s Ministerstvom Zdravotníctva v roku 2011 (Multiple Indicator Cluster Survey 2009-2010) odhadoval dojčeneckú úmrtnosť krajiny na 37,5 z 1 000 živých pôrodov zatiaľčo úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov na 46,1 z 1 000 živých pôrodov. Zásadné rozdiely v úmrtnosti sú viditeľné medzi obyvateľstvom s rôzdielnym socio-ekonomickým statusom. Novorodenci a deti v najchudobnejších domácnostiach čelia až skoro 4-krát väčšej pravdepodobnosti úmrtia pred ich 1. a 5. narodeninami ako ich rovesníci z najbohatších domácností. Približne 22,6% detí mladších ako 5 rokov trpí podvýživou alebo nízkym pomerom váha/vek a okolo 8,6% novorodencov sa rodí s nízkou pôrodnou váhou (menej ako 2500 gramov).

Mjanmarsko patrí medzi krajiny s najväčším výskytom podvýživy v regióne a s 35,1% výskytom zakrpatení u detí mladších ako 5 rokov (MICS 2009-2010). Zakrpatenie alebo nízka váha voči veku je antropometrickým meradlom lineárneho rastu, ktorý naznačuje chronické obmedzenie potenciálneho rastu dieťaťa a je spojené s deficitom kognitívneho vývoja, zlým výkonom v škole a nižšou produktivitou v dospelosti. Zakrpatenie je tiež zásadný problém verejného zdravotníctva Mjanmarska a predstavuje význačnú prekážku v rozvoji ľudského kapitálu krajiny. Zatiaľčo sa najbežnejšie vyskytuje u detí medzi ich 24. a 47. mesiacom veku, skoro 14% detí mladších ako 6 mesiacov je už zakrpatených. Aj v tejto oblasti sú evidentné regionálne nerovnosti. Napríklad v štáte Chin je zakrpatených približne 58% detí v porovnaní s 24% v Yangon. Bežná je tiež akútna podvýživa. Skoro 8% detí pod 5 rokov sa radí medzi deti s nízkou váhou v pomere k výške. Rakhine a Magway majú najvyšší výskyt akútnej podvýživy s 10,8% výskytom v prvej a 10,4% výskytom v druhej oblasti. Najnižší výskyt má Kayah s 2,3% (MICS 2009-2010). Jednými z najvýznamnejších faktorov prispievajúcich k detskej podvýžive v Mjanmarsku sú praktiky kŕmenia dojčiat a malých detí. Podľa spomínaného štúdia (MICS 2009-2010), len 23,6% novorodencov mladších ako 6 mesiacov je kojených. V máji 2013 otvorila Magna Deti v núdzi svoju prvú kanceláriu v Mjanmarsku, začala svoje operácie a položila základy pre budúce angažovanie sa v krajine. MAGNA sa zameriava na implementáciu intervencií v oblasti zlepšovania zdravia a nutričného stavu žien a detí. Náš cieľ je využívať kombináciu postupov v zariadeniach a komunitách aby sme zabezpečili, že intervencie majú dosah na tých, ktorí potrebujú pomoc a zdravotné služby najviac. MAGNA úzko spolupracuje s vládnymi partnermi (prevažne Ministerstvo Zdravotníctva) a s členmi miestnych komunít, aby poistila udržateľnosť svojich aktivít v budúcnosti.

Počas roku 2013 sme rozvinuli vzťahy s kľúčovými členmi vlády a s medzinárodnými či miestnymi mimovládnymi organizáciami. Udržiavanie týchto vzťahov prostredníctvom dialógu a koordinácie tvorí základ pre úspešné implementovanie budúcich intervencií v krajine. MAGNA bola v roku 2013 oprávnená implementovať navrhovaný program CMAM v okresoch Chauk a Yenangyaung regiónu Magway. Tento región je časťou tzv. „Suchej zóny“ stredného Mjanmarska a kvôli nepravidelným a zriedkavým dažďom patrí medzi najzraniteľnejšie oblasti krajiny.

Suchá zóna pokrýva približne 13% celkovej plochy krajiny a je domovom 14,5 miliónov obyvateľov, čo predstavuje skoro tretinu celkovej populácie Mjanmarska. Život a živobytie sú vysoko závislé na juhovýchodných monzúnoch. Dažďové obdobie sa väčšinou vyskytuje od polovice mája do októbra. Po ňom nasleduje chladné suché obdobie až do polovice februára, za ktorým nastáva do polovice mája obdobie horúčav a sucha. Priemerné ročné zrážky sú nízke a pohybujú sa medzi 500 - 1 000 mm v porovnaní s 5 000 mm v ostatných častiach krajiny. Na rozdiel od ostatných štátov a regiónov Mjanmarska, oblasť Magway má druhý najväčší výskyt akútnej podvýživy medzi deťmi mladšími ako 5 rokov s výskytom 10,4% (a s 3,2% výskytom závažne akútnej podvýživy - severe acuta malnutrition- SAM).

MAGNA pracuje v Mjanmarsku od roku 2013. V rokoch 2008/2009 MAGNA zabezpečovala zdravtonú pomoc obetian cyklónu Nargis.


Archív

Report Aktivít Mjanmarsko 2009/2008

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.