Libanon

Libanon
Libanon. Dievča zo Sýrie v jednom z provizérnych táborov v údolí Bekaa. Copyright Martin Bandžák/MAGNA


MAGNA v Libanone v roku 2016

V roku 2016 MAGNA otvorila misiu na severe Libanonu s cieľom poskytnúť urgentnú zdravotnú pomoc pre utečencov zo Sýrie a chudobnú libanonskú populáciu. Ide predovšetkým o liečbu chronických ochorení ako je cukrovka, hypertenzia či astma, ktorých pravidelná liečba bola vplyvom vojny prerušená. Odbornú starostlivosť a dohľad zaisťujeme tiež matkám, ktoré k nej počas tehotenstva nemali prístup.

  • Primárna zdravotná starostlivosť pre 40 000 ľudí v oblasti Baalbeck
  • Mobilná zdravotná starostlivosť v 8 táboroch pre sýrskych utečencov v oblasti Baalbeck
  • Komplexná prevádzka zdravotného centra v meste Baalbeck


Prečo sme v Libanone 

  • Utečenecká kríza
  • Sociálne násilie


Čo robíme v Libanone 

  • Primárna zdravotná pomoc
  • Psychosociálna pomoc
  • Prevencia akútnej podvýživy
  • Asistencia obetiam sexuálneho násilia


Ďaľšie informácie

Pre viac informácií o našich projektoch a aktivitách v Sýrii, prosím kontaktujte: komunikacia(@)magna.org

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.