Report Aktivít Keňa 2010

Report Aktivít Keňa 2010
KEŇA. Deti čakajú na vyšetrenie na MAGNA HIV/AIDS klinike v nemocnici Kombewa. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní zamestnanci: 5; Lokálni zamestnanci: 75

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS a podvýživa; starostlivosť o matku a dieťa.

Prístup k liečbe pre HIV/AIDS ľudí
Prevencia a liečba pre HIV/AIDS ľudí zaznamenala v posledných rokoch v Keni úspechy, ale stále je množstvo ľudí, ktorí prístup k liečbe nemajú a trpia týmto ochorením. V snahe zlepšiť prístup k liečbe MAGNA rozšírila svoju činnosť a v súčasnosti liečime HIV/AIDS pacientov v troch zdravotníckych zariadeniach, aby sme boli bližšie ku komunite, k pacientovi.

Msambweni, oblasť pri hraniciach Kene s Tanzániou je trochu zabudnutým regiónom s množstvom ľudí bez prístupu k liečbe. V spolupráci s miestnym ministerstvom zdravotníctva MAGNA zabezpečuje, že liečba je dostupná v troch zdravotníckych klinikách v oblasti Msambweni, aby 1.350 ľuďom žijúcich s HIV, z ktorých 250 je deti do 15 rokov sa dostalo adekvátnej starostlivosti.

Projekt zabezpečuje prevenciu na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, prístup k liečbe, psychosociálnu starostlivosť a pravidelné sledovanie pacienta.

Liečba ťažkej podvýživy
Východnú Afriku postihlo najhoršie sucho od roku 1950. Extrémne sucho, zoschnuté plodiny, uhynutí dobytok viedol k masívnemu nárastu cien potravín. Viac ako 13 miliónov ľudí teraz čelí hladomoru v rozsiahlych oblastiach Kene, Etiópie, Somálska a zvyšku regiónu. Podvýživa sa dostala k hranici extrému, pričom ženy a deti sú najviac postihnuté. Chronickou podvýživou vo východnej Afrike trpia takmer 2 milióny detí, akútna, život ohrozujúca podvýživa ochromila viac ako pol milióna z nich.

Podvýživa postihuje najviac a prevažne deti mladšie ako 2 roky. Avšak malé deti mladšie ako 5 rokov, adolescenti, tehotné a dojčiace matky, starí ľudia a ľudia s chronickými ochoreniami (vrátane HIV/AIDS a TB) patria takisto k najohrozenejším skupinám. Dieťa je špeciálne vystavené riziku zlyhania rastu v prípadoch, kedy iné jedlo musí byť predstavené ako náhrada za kojenie v prvom a druhom roku života. Celkové chradnutie a iné formy podvýživy sa často objavujú v partikulárnych periodických cykloch, zvyčajne a najčastejšie v období medzi zbermi úrod v daných oblastiach.

MAGNA sa zameriava na zlepšenie výživy u detí v ohrozených oblastiach a hľadá a zabezpečuje možné spôsoby zdravého rastu a vývinu dieťaťa. Usilujeme sa zabrániť detskej podvýžive a v prípade výskytu ju následne okamžite a účinne liečiť. Využívame dlhodobé skúsenosti s distribúciou jedla, s monitorovaním týchto distribúcií a prispievaním k náhradným nutričným programom.

Sprostredkúvame liečbu náhradnou terapeutickou stravou a distribúciu RUTF (Ready-To-Use Therapeutic Food), ktorá je dizajnovaná a balená k okamžitému použitiu a výrazne napomáha k zvýšeniu hmotnosti a prísunu adekvátnych vitamínov a minerálov pre podvýživeného pacienta.

Nutričné centrá na Keňsko - somálskych hraniciach
Ako odpoveď na situáciu extrémneho sucha a hladomoru, MAGNA rozšírila svoje pôsobenie v Keni aj o oblasť pri hraniciach so Somálskom, konkrétne o oblasť Garissa. Celkovým cieľom je prispieť k zníženiu počtu úmrtnosti detí na dôsledky podvýživy. Projekt zabezpečuje terapeutickú výživu, lieky a odbornú intervenciu pre najohrozenejších pediatrických pacientov. MAGNA tu otvotila jedno stabilizačné centrum (zdravotnícke centrum s ložkovou časťou, kde sa liečia deti, ktoré su v stave vyžadujúcom si hospitalizáciu) a súbežne sa zabezpečuje 7 ambulantných stredísk na území okresu Garissa.

Nutričné centrá v oblasti Msambweni
MAGNA zabezpečuje prevádzku nutričných centier v oblasti Msambweni, kde prevádzkujeme jedno stabilizačné centrum (zdravotnícke centrum s ložkovou časťou, kde sa liečia deti, ktoré su v stave vyžadujúcom si hospitalizáciu) a súbežne sa zabezpečujú 3 ambulantné strediská na území okresu Msambweni.

Magna Deti v núdzi pôsobí v Keni od roku 2006.


Archív

Report Aktivít Keňa 2008

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.