Report Aktivít Keňa 2008

Report Aktivít Keňa 2008
KEŇA. 2008. Pacienti v novopostavenej MAGNA HIV/AIDS klinike v Nyahera nemocnci. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 6; Lokálni pracovníci: 55

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS a podvýživa; starostlivosť o matku a dieťa.


Keňa patrí medzi krajiny s nízkym príjimom a potravinovým deficitom, ktorej hmotný ročný domáci produkt je 1 242 amerických dolárov na hlavu (údaje Svetovej Banky, rok 2007). V rebríčku UNDP pre Index Ľudského Rozvoja bola Keňa označená, v roku 2007, za krajinu s priemerným ľudským rozvojom a umiestnená na 148. mieste krajín rozvojového sveta z celkového počtu 177 krajín.

Podľa posledných odhadov z roku 2007 žije v Keni 1,5 až 2 milióny ľudí s HIV/AIDS, čo tvorí takmer 5% populácie. Z toho infikovaných detí do 14 rokov je 130 až 180 tisíc a žien v reprodukčnom veku nad 15 rokov od 800 tisíc do 1,1 milióna. Ženy pritom tvoria až 60 percent nakazenej dospelej populácie vo veku nad 15 rokov. Miera výskytu HIV/AIDS v dospelej populácii (od 15 do 49 rokov) je 8-10%. Juhovýchodná provincia Nyanza, v ktorej Magna pôsobí, má najväčší výskyt po oblasti Nairobi, kde ženy predstavujú 2/3 nakazených. Priamo v distrikte Kombewa, kde spolupracujeme s partnerskou oblastnou nemocnicou je miera výskytu HIV/AIDS 7,8 %. Komparatívne vysoká miera prevalencie súvisí i s faktom, že historicky je provincia Nyanza politicky a ekonomicky silne marginalizovanou oblasťou, ktorá bola zvlášť vychádzajúc z minulých politických pomerov značne zbedačená. Približne 1,2 milióna novonarodených detí, približne 9% tehotných žien bolo infikovaných HIV/AIDS. Podľa odhadov sa tak narodilo vyše 100 000 detí, ktoré boli vystavené vírusu HIV (tzv. HIV exposed children ) a pri predpokladanej miere prenosu HIV z matky na dieťa 40% odhad hovorí o najmenej 40 000 novonarodených HIV pozitívnych deťoch.
Situáciu ďalej sťažuje skutočnosť, že väčšina (až 83%) populácie v Keni nepozná svoj HIV status.

Vysoké ceny potravín si vyberajú dane na každodennom živote keňanov. Odhaduje sa, že 5,6 milióna ľudí v Keni bolo vystavených neistote každodenného prísunu jedla spôsobeným práve nárastom cien potravín a paliva. Aby sa ľuďom podarilo denne čeliť nárastom cien potravín, sú nútení znižovať prísun denného množstva jedla, či nakupovať lacné dostupné potraviny. Množstvo prípadov podvýživy je vo väčšine krajiny kritické. V niektorých distriktoch Kene až štvrtina detí trpí akútnou podvýživou.

Na začiatku roku 2008 sa protesty v Keni zmenili na dlhotrvajúce etnicke konflikty, nasledované horlivo diskutovanými prezidentskými voľbami. Násilie podnietilo Magnu okamžite reagovať na vzniknutú krízu prísunom pomoci do najviac postihnutých oblastí. Len v prvých niekoľko týždňoch bola poskytnutá pomoc v podobe jedla takmer 7.000 obyvateľom chudobných mestských štvrtí Kisumu.

Operačnou základňou Magny v Keni je krajská nemocnica Kombewa spolu so zdravotným centrom Nyahera v provincii Nyanza. Magna v týchto zdravotných zariadeniach sprostredkúva technickú podporu, komplexnú lekársku a sociálnu starostlivosť o matku a dieťa. Hlavným zameraním Magny v Keni je prevencia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa (PMTCT), pediatrická liečba HIV/AIDS a podvýživa.
V roku 2008 Magna asistovala pri 3.664 prenatálnych prehliadkach, kedy zároveň 1.512 žien absolvovalo poradenstvo týkajúce sa testovania, prevencie prenosu a ochrany pred vírusom HIV.

V PMTCT programe bolo v roku 2008 sledovaných celkovo 596 HIV pozitívnych žien a 1.335 žien bolo testovaných na zistenie ich statusu HIV. Od začiatku programu (2007) do neho vstúpilo 842 žien a narodilo sa 399 detí.

Projekt sprostredkúva a zabezpečuje týmto ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu z matky na novorodenca. Následne sa Magna stará o novorodenca v exposed programe (program pre deti narodené HIV pozitívnym matkám). V roku 2008 bolo 500 detí v exposed programe (deti narodené HIV pozitívnym ženám), ktorým Magna zabezpečuje lekársku, sociálnu a nutričnú starostlivosť.

Magna takisto sprostredkúva lekársku asistenciu pre 3.410 HIV pozitívnych ľudí, z ktorých 275 bolo detí. Nutričné poradenstvo a strava bola v roku 2008 na pravidelnej báze distribuovaná 390 HIV/AIDS pacientom a bolo vykonaných 2.354 individuálnych konzultácii s pacientom.

Magna dbá na domácu starostlivoť o pacienta, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom Home Base Care návštev našimi terénnymi pracovníkmi, ktorý v samotnom roku vykonali 10.236 návštev.


MAGNA pôsobí v Keni od roku 2006.


Archív

Report Aktivít Keňa 2010

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.