Report Aktivít Keňa 2007

Report Aktivít Keňa 2007
KEŇA. Pacienti na MAGNA HIV/AIDS klinike v Kombewa nemocnci. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 2; Lokálni pracovníci: 74

Reagujeme na problem infekčných ochorení, HIV/AIDS a podvýživu.


Takmer 36 % detí v Keni sa nedostáva dostatočné množstvo jedla pre ich rast a vývin a je známe, že v niektorých oblastiach krajiny je až 60 % detí v určitom stave podvýživy. Denne zomrie až 700 ľudí následkami HIV/AIDS a predpokladá sa, že až 1 100 000 detí je osirotených práve následkami HIV/AIDS. Z tohto množstva detí 150 000 žije s vírusom HIV, ktorým boli infikované počas tehotenstva, pri pôrode alebo neskôr v období dojčenia materským mliekom. V západnej provincii Nyanza štatistiky vykazujú, že 24 % tehotných žien je infikovaných vírusom HIV. Od roku 1984, keď bol AIDS prvýkrat diagnostikovaný, zomrelo v Keni 1,5 milióna ľudí a v súčasnosti je infikovaných takmer 2,2 milióna. Kruté spojenia biedy, vírusu HIV a ochorenia AIDS končí hlbším odsúdením žien a rodín na život v chudobe.

Hlavným zameraním projektov MAGNA v Keni je PMTCT (prevencia prenosu vírusu HIV z matky na dieťa), pediatrická liečba vírusu HIV a podvýživa. Projekt PMTCT plus bol v Keni spustený v roku 2007. MAGNA tento projekt prevádzkuje v oblasti Nyanza, ktorá je jednou z najpostihnutejších oblastí v krajine. Od júna 2007 Magnaregistrovala do programu 246 HIV pozitívnych žien, 1 336 ženám bolo poskytnuté poradenstvo a 1 257 žien bolo testovaných na zistenie ich statusu HIV. Výskyt HIV u tehotných žien je v tejto oblasti 24 %. Projekt sprostredkúva a zabezpečuje týmto ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cieľom zabrániť prenosu vírusu z matky na novorodenca. Počas prvých šiestich mesiacov sme v programe registrovali 160 novorodencov. Operačnou základňou projektu PMTCT v Keni je krajská nemocnica Kombewa spolu so zdravotným centrom Nyahera v provincii Nyanza. Magna v týchto vládnych zdravotných zariadeniach sprostredkúva technickú podporu, komplexnú lekársku a sociálnu starostlivosť o matky a deti, náhradnú dojčenskú stravu počas prvých 6 mesiacov života novorodencov a náhradnú stravu počas prvého roku života dieťaťa. Keďže materské mlieko obsahuje vírus HIV, Magna odporúča matkám jednu z alternatív výhradného dojčenia alebo náhradnej dojčenskej stravy, ktoré Magna plne sprostredkúva.

Terénni pracovníci v PMTCT programe sa počas návštev v domácnostiach klientov ubezpečujú o správnej a dostačujúcej hygiene a starostlivosti o dieťa. MAGNA takisto zrekonštruovala a rozšírila zdravotné zariadenia tejto oblasti.

MAGNA v Keni od roku 2006.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.