Report Aktivít Kambodža 2008

Report Aktivít Kambodža 2008
KAMBODŽA. Matky z programu na zastavenie vírusu HIV z matky na dieťa čakajú na vyšetrenie v Chey Chumneas nemocnici. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 9; Lokálni pracovníci: 106

Infekčné ochorenia, HIV/AIDS a podvýživa; starostlivosť o matku a dieťa.


Kambodža je jednou z rozvojových krajín, ktorej celkový vývoj je veľmi pomalý, v mnohých sektoroch takmer žiadny. Krajina s nízkym prímom sa len momentálne vystrabuje z dekády občianskych konfliktov a dlhotrvajúcej ekonomickej stagnácie. V rebríčku UNDP pre Index ľudského rozvoja je zaradená na 131. mieste z celkového počtu 177 krajín. Aj napriek zlepšeniu sociálno-ekonomického vývoja, Kambodža je naďalej jednou z najchudobnejších krajín v Ázii. Až 35% populácie žije pod hranicou chudoby a 15-20% obyvateľstva žije v extrémnej chudobe.

V Kambodži žije momentálne 67.200 ľudí infikovaných vírusom HIV. Vo viac ako 3.800 pediatrických prípadov bola zistená a potvrdená prítomnosť vírusu HIV. Magna Deti v núdzi sa tu zameriava na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne detí a deti trpiace ochorením AIDS od roku 2003. Zaisťujeme dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV), zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy (domácu starostlivosť) v domácnostiach našich klientov žijúcich s vírusom HIV.

Podvýživa, rozšírená hlavne vo vidieckych oblastiach, zasahuje prevažne deti mladšie ako 5 rokov, je taktiež extrémne rozšírená medzi tehotnými a dojčiacimi ženami. Údaje o podvýžive patria medzi jedny z najvyšších v juhovýchodnej Ázii. Detská podvýživa je jednou z najväčších v ázijsko-pacifickom regióne. V Kambodži patrí podvýživa medzi najvážnejšie zdravotné problémy vzhľadom k tomu, že ňou spôsobujúca úmrtnosť detí mladších ako 5 rokov dosahuje merítok 83 prípadov na každých 1000 detí v tomto veku. Štatistiky taktiež poukazujú na to, že až 40% detí mladších ako 5 rokov sú podvýživené, približne 29% týchto detí sú vážne podvýživené a 9% sú akútne podvýživené. V období od roku 2000 do roku 2005 sa výskyt prípadov akútnej podvýžvy znížil, avšak nebol od tohoto obdobia zaznamenaný postupujúci vývoj k lepšiemu, dokonca v niektorých provinciách sa momentálna situácia zhoršuje a dosahuje krizovú úroveň. Zvyšovanie cien potravín a následný ekonomický úpadok poredpokladá zhoršenie situácie a zvyšovanie výskytu podvýživy.

HIV/AIDS

V roku 2008 MAGNA v kooperácii s Ministry of Health prevádzkovala kliniky pre HIV pozitívne deti v Phnom Penh a Takhmau s počtom 303 pacientov a celkovým počtom 3.605 lekárskych prehliadok. Súčasťou týchto prevádzok je okrem liečby aj sprostredkovanie nákladov na dopravu na kliniku pre pacientov, laboratórne testovanie, strava, nutričné a terapeutické poradenstvo.

Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústredila na minimalizáciu rizika prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Program sprostredkúva a zabezpečuje týmto ženám prenatálnu, natálnu a postnatálnu starostlivosť s cielom zabrániť prenosu vírusu z matky na novorodenca. Program PMTCT bol v roku 2008 vykonávaný v 6 nemocniciach a zdravotných zariadeniach (National Maternal and Health Child Center, Chey Chumneas Hospital, Khmer-Soviet Hospital and 3 Municipal Health centers) s počtom 145 novoregistrovaných HIV pozitívnych žien a 251 celkovo sledovaných v roku 2008. MAGNA asistovala pri 47.927 prenatálnych prehliadkach a 101 žien bolo testovaných na prítomnosť vírusu HIV. V roku 2008 bolo narodených 103 detí v MAGNA PMTCT programe. Celkovo sme sa starali o 219 exposed detí (dieťa narodené HIV pozitívnej matke). Program patrí medzi najväčšie v krajine a od začiatku svojho vzniku (rok 2006) ním prešlo 320 HIV pozitívnych žien a narodilo sa v ňom 232 detí, z ktorých 222 je negatívnych. MAGNA v kooperácii s Insitute Pasteur diagnostikuje novonarodené deti už v prvých troch dňoch ich života, čo nesmierne napomáha pri následnej liečbe novonarodenca.

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

MAGNA plne prevádzkovala lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. Počas roka 2008 sme hospitalizovali 1.572 detských pacientov s priemernou dĺžkou hospitalizácie 6 dní. 316 pacientov bolo v hospitalizovaných v ťažkom stave podvýživy.
V júli 2008 Magna spustila v Chey Chumneas nemocnici ambulantnú starostlivosť pre pediatrických pacientov, kde sme do konca roka 2008 vykonali 3.861 lekárskych prehliadok.

PODVÝŽIVA

Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré zabezpečuje terapeutickú stravu (vrátene RUTF), podporu jedlom, lekársku a sociálnu starostlivosť pre deti v stave podvýživy vykonalo 3.684 lekárskych ošetrení a poskytlo stravu a starostlivosť pre 719 detí.

MAGNA vo svojich všetkých programoch dbá na domácu starostlivoť o pacienta, ktorú zabezpečujeme prostredníctvom Home Base Care návštev našimi terénnymi pracovníkmi.

V roku 2008 MAGNA spolu vo všetkých programoch vykonala 9.795 domácich návštev.

STAROSTLIVOSŤ O SIROTY

Magna takisto poskytovala komplexnú starostlivosť 50 HIV pozitívnym sirotám vo svojich dvoch sirotincoch v Phnom Penh a Takhmau, ktoré dlhodobo prevádzkujeme. Vzdelávacie centrum pre HIV/AIDS deti v Phnom Penh pravidelne navštevovalo 85 detí.


MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.