Report Aktivít Kambodža 2007

Report Aktivít Kambodža 2007
KAMBODŽA. MAGNA lekárka vyšetruje dieťa na urgentnom príjme v Chey Chumneas nemocnici. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 7; Lokálni pracovníci: 82

Reagujeme na problém infekčných ochorení, HIV/AIDS a podvýživa, sprostredkúvame zdravotnú starostlivosť o matku a dieťa.


V Kambodži žije momentálne 180.000 ľudí infikovaných vírusom HIV (odhad z roku 2003). MAGNA sa v roku 2007 zameriavala na sprostredkovanie liečby a zdravotnej starostlivosti pre HIV pozitívne deti. Naľi pracovníci zabezpečovali dostupnosť antiretrovirálnej liečby (ARV), zdravotnej starostlivosti, poradenstvo, prevenciu, starostlivosť o siroty, vzdelávanie a pravidelné návštevy v domácnostiach našich klientov žijúcich s vírusom HIV. Podľa posledných štatistík počet detí, ktoré stratili rodičov pre následky AIDS, sa od roku 2005 zvýšil o 77.000. Vo viac ako 12 000 týchto prípadov bola zistená prítomnosť vírusu HIV.

HIV/AIDS

MAGNA sprostredkúva v Kambodži antiretrovirálnu liečbu a liečbu oportúnnych infekcií pre deti s AIDS od roku 2003. V roku 2007 sme prevádzkovali ARV kliniku v Phnom Penh a nemocnici v Takhmau s celkovým počtom 3.897 vykonaných lekárskych prehliadok. Do konca roku 2007 sme hospitalizovali 1.535 detských pacientov. Súčasťou prevádzky bolo taktiež sprostredkovanie nákladov na dopravu na kliniku pre pacientov, laboratórne testovanie a terapeutická strava spolu s nutričným poradenstvom.

MAGNA takisto poskytuje komplexnú starostlivosť pre 45 HIV pozitívnych sirôt a prevádzkuje školu pre 90 HIV pozitívnych detí.

Prostredníctvom programu PMTCT sa MAGNA sústredila na minimalizovanie rizika prenosu výrusu HIV z matky na dieťa. Program PMTCT sme realizovali v 5 nemocniciach a zdravotných zariadeniach s počtom 98 novoregistrovaných žien za rok 2007. MAGNA pracovníci asistovali pri 47.433 prenatálnych prehliadkach. Spolu 12.938 žien bolo testovaných na prítomnosť vírusu HIV. V roku 2007 bolo narodených 86 detí MAGNA PMTCT programe.

PRIMÁRNA ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

V júli 2007 MAGNA zriadila a plne prevádzkovala 40-lôžkové pediatrické oddelenie s 24-hodinovou starostlivosťou v nemocnici Chey Chumneas v provincii Kandal. Od júla do konca roku 2007 sme hospitalizovali 1.535 detských pacientov.

EPIDÉMIA HORÚČKY DENGUE

MAGNA sprostredkovala lieky, zdravotnícke potreby a zdravotnú starostlivosť pacientom s horúčkou Dengue v lete 2007, keď epidémia v Kambodži prepukla. V Chey Chumneas nemocnici MAGNA pracovníci denne hospitalizovali stovky detských pacientov s horúžkou Dengue.

PODVÝŽIVA

Súčasťou Chey Chumnes nemocnice bolo aj nami zriadené Nutričné rehabilitačné centrum, ktoré zabezpečuje terapeutickú stravu (vrátane RUTF), zdravotnú a sociálnu starostlivosť pre deti v ťažkom stave podvýživy.

MAGNA pôsobí v Kambodži od roku 2002.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.