Report Aktivít Južný Sudán 2014

Report Aktivít Južný Sudán 2014
JUŽNÝ SUDÁN. 2013. Pacienti s maláriou v MAGNA nemocnici Rijong, Terekeka. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Zemepisné oblasti intervencie: Štát Stredná Equatoria – kraj Terekeka a Juba
Pracovníci v teréne: 96 


Republika Južného Sudánu vyhlásila svoju nezávislosť 9.júla 2011 a stal sa tak najmladším štátom na svete. Avšak od tej doby táto krajina čelí sťaženej bezpečnostnej situácii spôsobenej aktivitami skupín ozbrojených rebelov, zhoršujúcej ekonomickej situácie a taktiež napätým vzťahom s najbližším susedom – Sudánom. Južný Sudán má rozsiahle prírodné bohatstvo a možnosti k zlepšeniu kvality života svojich obyvateľov, ale zároveň výzvy zmeniť situáciu sú stale veľké. Krajina produkuje ¾ ropy z celkového objemu produkcie bývalého Sudánu (takmer pól milióna barelov denne), čo z neho robí najviac závislou krajinou na rope na svete. Pretože sa Južnému Sudánu nepodarilo uzatvoriť bilaterálnu dohodu so Sudánom týkajúcu sa prerozdelením príjmov z ropy, uzavrel svoje ropovody v roku 2012.

Toto rozhodnutie malo negatívny dopad na ekonomickú situáciu krajiny (HDP kleslo namenej o 55%), pretože 98% z rozpočtových príjmov Južnho Sudánu bolo na rope priamo závislých a vznikli tak nové problémy pre rozvojovú trajektóriu krajiny. S celkovou populáciou viac ako 10 miliónov ľudí a s viac ako 200 etnickými skupinami žijúcimi na jeho území, Južnému Sudánu chýba spoločnú národnú históriu a vládu, ktorú by celá spoločnosť prijala za legitímnu, a tak svoje inštititúcie vytvára úplne od základu.

Vláda zatiaľ bojuje s poskytovaním základných služieb obyvateľstvu a kľúčové administratívne štruktúry a mechanizmy vznikajú pomaly. Priemysel a infraštrukúra Južného Sudánu zatiaľ ostáva nerozvinutá a väčšina obyvateľov sa živí poľnohospodárstvom. Populácia je veľmi mladá, 16% obyvateľov je mladších ako 18 rokov a 72% je mladších ako 30 rokov. 83% z celkovej populácie žije vo vidieckych oblastiach a len 27% populácie je staršej ako 15 rokov je gramotných. 55% vidieckej populácie má obmedzený prístup k lepším upraveným zdrojom pitnej vody, ale 38% musí ísť viac než 30 minút chôdze po ňu. Detská úmrtnosť dosahuje 105 prípadov na 1 000 živo narodených a len 17% juhosudánskych detí je plne zaočkovaných. Južný Sudán patrí medzi krajiny s najväčšou mierou materskej úmrtnosti (2054 na 1 000 živých pôrodov). 

Jedným z dôvodov je fakt, že len 46% tehotných žien sa zúčastní aspoň jednej predpôrodnej prehliadky. Zdravotný systém v Južnom Sudáne je veľmi podfinancovaný a krajina čelí epidemiologickým problémom. Ministerstvo zdravotníctva začína pomaly preberať zdravotnícke zariadenia do svojej správy, ale nemá zatiaľ dostatočnú kapacitu na zaistenie adekvátnych a rovnoprávnych zdravotníckych služieb pre juhosudánsku populáciu. Hlavnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v krajine teda zatiaľ zostávajú nevládne neziskové organizácie.  

Vedľajší faktor vyhlásenia nezávislosti Južného Sudánu bol masívny presun obyvateľstva. V roku 2011 sa zo Sudánu vrátilo viac než 360,000 Juhosudáncov a ďalších 100 000 bolo vnútorne presídlených kvôli sporom a kmeňovým konfliktom na hraniciach so Sudánom. Mnoho z týchto ľudí bolo vysídlených alebo sa vrátilo do oblastí, kde už boli základné služby preťažené, čo naďalej komplikuje situáciu novovzniknutého štátu. Humanitárne operácie a rozvojové práce sú stale sťažené bezpečnostnými obmedzeniami, slabou infraštruktúrou, vysokými nákladmi na prepravu a častým prerušením dodávok jedla a pohonných hmôt v niektorých častiach krajiny.

Nádeje na lepšiu budúcnosť mladého štátu sa pomaly rozpadli už hneď na začiatku. Vláda skolabovala po dvoch rokoch od jej zostavenia a vnútorné napätie viedli k explozívnou hladinou násilia. Dlhotrvajúci boj o moc v rámci vládnucej strany viedol v polovici decembra 2013 k vypuknutiu násilného konfliktu. Boje, koré sa rýchlo rozšírili do celej zeme ešte viac oslabili už aj tak zraniteľnú politickú situáciu Južného Sudánu a odhalili etnické línie v zemi. Konflikt viedol k výpadku dodávok pohonných hmôt, čo sa prejavilo na náhlom raste cien potravín a ich nedostatku. Ľudia v Južnom Sudáne tak čelia urgentným humanitánym a rozvojovým potrebám. Od začiatku konfliktu boli zabité a zranené tisícky ľudí. Ďalšie stovky tisíce ľudí utieklo do svojich domovov a stratili svoje živobytie. Milióny obyvateľov čelia akútnemu nedostatku potravín a kapacita vládnych inšitúcií zaistiť základné služby ako je napríklad vzdelanie, potravinová asistencia, zdravotná starostlivosť (vrátane neprerušovaného poskytovania starostlivosti HIV/AIDS a TB), ochrana a programy zaisťovania vody a sanitácie bola vážne narušená. Zdravotný stav populácie je celkovo zlý vo vštkých štátoch Južného Sudánu a súčasné bezpečnostné problémy, rozsiahla chudoba a limitovaný prístup k zdravotným službám prispieva k súčasnej zlej humanitárnej situácii.       

V roku 2014 MAGNA pracovala v štáte Strednej Equatorie, v kraji Terekeka a Juba, kde sa snažila zlepšiť zdravotnú situáciu tamojšej populácie, rovnako ako vnútorne vysídlených obyvateľov do utečeneckých táborov. 15% populácie Centrálnej Equatórie je mladšej ako 5 rokov a 40% je mladšej ako 18 rokov. Len 17% populácie má prístup k zdrojom pitnej vody a 94% populácie nemá prístup k akémukoľvek WC zariadeniu. 76% žien je negramotných. Miera detskej úmrtnosti (IMR) a úmrtnosti detí do päť rokov (UMR) je tu vyššia ako národný priemer. Dáta to sudánskeho prieskumu zdravia domácnosti (SHHS) ukazujú, že IMR a UMR sa zlepšili na 75 a 105 na 1 000 živo narodených, ale aktualizované dáta na úrovni štátu nie sú dostupné. Len 44% detí je plne očkovaných. Miera materskej úmrtnosti (MMR) v celej krajine dosahuje 1867 prípadov na 100 000 pôrodov, v porovnaní s MMR v celej krajine – 2054 prípadov na 100 000 (SHHS, 2008).

MAGNA v Južnom Sudáne pracovala na zvýšení dostupnosti ku kvalitnej primárnej zdravotnej starostlivosti pomocou zdravotníckych projektov zakotvených v zdravotníckych zariadeniach komunít. V rovnakom čase priamo podporovala 9 zdravotníckych stredisiek v provincii Terekeka, ktorým poskytovala pravidelné štvrťročné dodávky liekov a zdravotníckeho materiálu.

V roku 2014 MAGNA poskytovala základnú primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť majmä preto, aby poskytla kvalitnú komplexnú primárnu a komunitnú starostlivosť a aby zdravotnícke centrá mali kapacitu zareagovať na stav núdze. Toto zahŕňalo aktivity zamerané na imunizáciu populácie, tréning zdravotného personálu, zdravotnícke vzdelanie ponúknuté širokej škále obyvateľstva, vysokú kvalitu prenatálnej a popôrodnej starostlivosti, priamu podporu lokálnych zdravotníckych zariadení a podobne. Počas roku 2014, MAGNA poskytla prístup k zdravotníckej starostlivosti 5 043 pacientom, vrátane 2 187 detí pod päť rokov v prvých štyroch mesiacoch projektu a 1 742 tehotných a kojacich žien vo všetkých podporených zdravotných centrách.

Čo sa týka imunizácie, MAGNA zaočkovala 3 671 žien a detí proti osýpkam, TT2, TT3, BCG a obrne. Každý mesiac boli poskytnuté rutinné vakcinácie v oblastiach, kde bolo možné zaobstarať vakcíny z chladiaceho reťazca. MAGNA taktiež podporila opravu chladiaceho reťazca v provincii Terekeka. Jednou z dôležitých aspektov MAGNA práce v Južnom Sudáne je zameranie na posilnenie základnej pôrodnej a novorodeneckej starostlivosti v podporovaných zdravotných zariadeniach. Toto sa napĺňalo dvomi hlavnými aktivitami – zdravotné vzdelávanie a prenatálna a postnatálna starostlivosť.

V roku 2014 MAGNA poskytla zdravotné vzdelávanie a rozširovanie informácii o prevencii zdravotných problémov vo všetkých podporovaných zdravotných zariadeniach pre 13000 pacientov a opatrovateľov. Témy ako umývanie rúk, úprava vody, prevencia malárie a hnačky, atď. MAGNA intenzívne spolupracuje so sieťou pôrodných asistentiek a tradičnými pôrodnými asistentkami pri vyhľadávaní, identifikovaní, kontakte a zhodnotení stavu tehotných žien a novonarodených detí. 2187 detí bolo diagnostifikovaných, následne vyšetrených a liečených oboch typov malárie – akútnej a miernejšej formy malárie, infekcie dýchacích ciest a hnačky. Najčastejšie diagnózy v roku 2014 boli malária (1156 prípadov), hnačky (663 prípaddov) a pneumónie (195 prípadov) v prvom štvrťroku.

Všetkým 9 MAGNA podporovaným zdravotníckym zariadeniam boli poskytnuté lieky a medicínske zásoby pravidelnej štvrťročnej distribúcie s dodatočnou zásobou. Počas minulých rokov MAGNA obnovovala nemocničné oddelenia a v roku 2014 postavila nové nemocničné oddelenie a zriadila nové materské oddelenie.  

V strede decembra 2013 začal v Jube zbrojený konflikt. Podľa štatistík Spojených národov bolo kvôli konfliktu presunutých viac ako jeden milión obyvateľov v krajine, zatiaľ čo 400 000 ľudí je stále na úteku v krajinách susediacich s Južným Sudánom. Konflikt viedol k deštrukcii medicínskych a civilných štruktúr, ponechávajúc existujúce zdravotné zariadenia nefunkčné, bez medicínskeho zariadenia alebo personálu ako zdravotní pracovníci utiekli, aby si zachránili život. Populácia tak ostala bez zdravotnej starostlivosti, prístupu do zdravotných zariadení alebo kohokoľvek, kto by vedel reagovať na ich základné potreby. Najviac zasiahnuté oblasti sú Centrálna Equatória, Jonglei, Horný Níl a Jednotné spojené štáty.

Výsledkom nebezpečných bojov v Jube 15.decembra 2013, ľudia utiekli a našli útočište v dvoch objektov Organizácie spojených národov v ktorých sa zriadili dočasné tábory. MAGNA začala s implementáciou zdravotného programu v oboch táboroch. 

MAGNA okamžite zareagovala na potreby zranených a presunutých obetí násilia v Jube hneď po intenzívnom boji, ktorý vypukol navečer 15. decembra do rána 17. decembra. 17 decembra, MAGNA tím poskytol lieky a medicínske zariadenie, materiál na obviazanie rán, chirurgické zariadenie pre Juba Fakultnú nemocnicu. Ako jediná fungovala v tom čase v oblasti. MAGNA tím bol prvý medzinárodný tím, ktorý poskytol zásoby pre nemocnicu, ktorá prijala stovky zranených pacientov.  

Situácia v hlavnom meste Juba je pod kontrolou, ale v iných častiach Južného Sudánu sú vraždy na dennom poriadku. 2 IDPs tábory v Jube ubytovali vnútorne presunutých ľudí z rôznych častí krajiny. Kvôli ťažkým životným podmienkam všetkých IDP v Tongping tábore, boli IDP (vnútroštátne presťahovaní ľudia) relokovaní do nových lokalít – Dom Juba III Spojených národov do konca decembra 2014. Najčastejšie choroby v IDP táboroch sú malária, akútne hnačky, cholera a infekcie akútnych dýchacích ciest. Vysoká kategória risku pre tieto choroby sú práve deti pod 5 rokov. Aby sa obmedzilo rozšíreniu chorôb, masové kampane vakcinácie proti osýpkam a obrne boli implementované vnútri aj vonku IDP táborov. Aby sa predišlo a redukoval risk podvýživy poskytovali sme doplnky vitamínu A. Humanitárna kríza často zvyšuje nové druhy obydlí pre vnútroštátne presťahovaných ľudí (IDPs). Konflikt v Južnom Sudáne od 15.decembra 2013 preukázateľne spôsobil ďalší typ IDP obydlí, ktoré môžu byť pridané do humanitárneho slovníka: ´Miesta ochrany civilistov (PoC)´. Tieto usadlosti hosťovali viac ako 100 tisíc IDP niekoľko mesiacov podľa predpokladov Spojených národov a dalo sa predpokladať, že budú pokračovať v dohľadnej budúcnosti. Dom Spojených Národov hosťuje 3 Miesta ochrany civilistov (PoC), v ktorých sa nachádza skoro 40 tisíc vysťahovalcov. Veľká väčšina Vnútorne presťahovaných ľudí (IDP) sú Nuerskej etnickej skupiny s malým počtom zahraničných ľudí taktiež bývajúcich v základni. V inom tábore s názvom Tomping PoC bolo desaťnásobne viac ľudí akoby malo byť podľa Sphere štandardov. Preľudnenosť predstavovala hlavný zdravotný problém a ochrana rizika. Vypuknutie cholery a ostatných ďalších prenosných chorôb boli zabránené, ale nedostatočné hygienické zariadenia zvýšili úmrtnosť medzi deťmi a prepuknutie osýpiek boli potvrdené v dvoch lokalitách.   

PoC1 bola prvá lokalita, kde IDP ľudia (vnútroštátne presťahovaní ľudia) utiekli, aby si zaručili bezpečie na prvé dni krízy v decembri 2013. Postavenie lokality bolo spontánne, ako ľudia prichádzali. Ako neplánovaná lokalita, PoC1 čelila mnohým výzvam spojeným s nevyhovujúcim priestorom, preľudneniu a slabej kanalizácie. Je tu limitovaný priestor na odpočinok a komunitné zariadenia. PoC2 je najmenšou lokalitou v Dome Spojených národov a jeho rezidenti sú všetci zahraniční zo Somálska, Etiópie, Eritrey a Darfúru. Väčšina zahraničných občanov momentálne čaká na Stanovenie štatútu utečenca (RSD). PoC3 nie je umiestnený v základni Spojených národov, ale na anektovanom území v roku 2014. Od začiatku bolo PoC3 dizajnované na hosťovanie IDP ľudí, ktorí boli relokovaní z PoC miesta v UNMISS Tongping základni na druhej strane Juba. Je to plánované miesto, štruktúrované do blokov a zón so širokými prístupovými cestami, ktoré rozdeľujú tábor, čo napomáha k lepšiemu prístupu služieb. Špeciálna zóna je stanovená pre neziskové organizácie a komunitné aktivity.

MAGNA imunizačný projekt v IDP táboroch v Tonping a UN HOUSE v Jube cieli na zníženie úmrtnosti a hodnôt chorobnosti všeobecnej populácie, s dôrazom na ženy a deti ako najzraniteľnejšie skupiny populácie kvôli podvýžive a chýbajúcej zdravotnej starostlivosti. Ako odpoveď na násilie vypuknuté v decembri 2013, MAGNA bola jednou z prvých neziskových organizácií, ktorá bola prítomná v oboch táboroch v Jube spúšťajúc imunizačný projekt 28.januára 2014. MAGNA sa stala vedúcou agentúrou zaobstáravajúcou vakcinačné aktivity v oboch táboroch, ktoré prevýšili náš zámer. Dopyt po službách pohotovostnej imunizácie medzi zraniteľnou IDP populáciou v Tongpingu a v dome Spojených národov sa zvýšil ako dôsledkom nášho zamerania sa na sociálnu mobilizáciu a advokáciu. Viac ako 52 000 IDP ľudí oboch táborov dostalo vzdelanie o imunizácii a vakcinácii.

Zlepšený prístup k imunizačným službám prispel k redukcii miery chorobnosti a úmrtnosti detí, tehotných žien a žien fertilného veku v Tongpingu a Dome Spojených národov IDP táborov v Jube. Celkovo prebehlo 64 097 rutinných vakcinácií (pre dojčatá a deti mladšie ako 15 rokov) počas roka roka 2014 a celkovo 7 692 žien bolo zaočkovaných proti tetanu.

V spolupráci s lokálnymi partnermi, MAGNA participovala na kampaniach o osýpkach, obrne a Vitamíne A, ktoré sa uskutočnili posledný týždeň v apríli 2014 ako opatrenie na zabránenie epidémii v táboroch.

Počas týchto kampaní sme pomohli distribuovať 6 866 dávok Vitamínu A, 5 939 vakcinácií proti osýpkam a 11 695 vakcinácií proti obrne BCG, DTP. V rámci aktivít zameraných na kontrolu malárie MAGNA distribuovala 5 000 sietí proti komárom pre presťahovaných ľudí v Dome Spojených národov, v miere jedna sieť pre jednu domácnosť. 

MAGNA dokončila cielenú vakcinačnú kampaň proti cholere zasahujúc viac ako 9 000 ľudí v Jube. Vakcinačná kampaň, v spolupráci koordinovaná Južno Sudánskym ministerstvom zdravotníctva, poskytuje doplnkovú ochranu proti cholere pre ľudí žijúcich v najviac zasiahnutých oblastiach. Pomáha tak zníženiu cholery v určitých sekciach tábora. Kampaň mala za cieľ redukovať prenos cholery medzi najviac zasiahnutými oblasťami.

MAGNA pracuje v Južnom Sudáne od roku 2011.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.