Report Aktivít India 2010

Report Aktivít India 2010
India. 2006. Copyright Martin Bandzak/MAGNA
Pracovníci v teréne: 3
Psychosociálna pomoc pre deti z marginalizovaných skupín


V Indii stále vládne nízka úroveň vzdelania obyvateľstva. Väčšina žien nikdy nenavštevovala žiadnu školu a iba 37 % z nich má možnosť študovať na strednej škole. V Indii je priemerne každá tretia žena negramotná. Väčšina detí nemá prístup ku kvalitnému vzdelaniu, čo je dôsledok chudoby a zaradenia v kastovnom systéme. Napriek značnému zlepšeniu negramotnosti počas 90. rokov, množstvo detí ktoré nemajú ukončenú základnú školskú dochádzku, je veľmi vysoké. Pretrvávajú rozdiely medzi pohlaviami: oveľa viac dievčat nemá ukončené základné vzdelanie. Až 20 % detí vo veku od 6 do 14 rokov nenavštevuje školu a milióny žien zostávajú negramotných aj napriek prudkému rastu gramotnosti v 90. rokoch.

Množstvo problémov stále pretrváva: problém sociálnych „priepastí“ – plynúcich zo systému kást, rozdiely medzi sociálnymi triedami a pohlavím – toto všetko odopiera deťom nárok na vzdelanie. Detská prácovná sila, ako aj odmietavý postoj k tomu, aby boli dievčatá zrovnoprávnené, je v niektorých oblastiach Indie skutočným problémom. Zlepšuje sa však návštevnosť škôl. V porovnaní s minulosťou, čoraz viac detí vo veku od 6 do 14 rokov navštevuje školy v rámci celej krajiny. Avšak vzdelávací systém čelí nedostatku zdrojov, škôl, tried a učiteľov. Dievčatá pochádzajúce z označovaných nízkych sociálnych a ekonomických vrstiev prerušujú školskú dochádzku vo veľmi nízkom veku. Na tri školy nižších stupňov pripadá jedna škola vyššieho stupňa. To znamená, že nie je dostatok miesta na vzdelávanie všetkých detí, ktoré ukončia prvý stupeň základných škôl. Zvlášť pre dievčatá sa stáva prístup do vyšších škôl takmer nemožný.
Štát Tami Nadu, ktorý sa nachádza pri juhovýchodnom pobreží, bol jeden z regiónov výrazne postihnutých vlnou Tsunami v roku 2004.

Magna Deti v núdzi otvorila v tejto postihnutej oblasti humanitárnu misiu pre obete postihnuté katastrofou. v súčasnosti pokračujeme v podpore vzdelávania detí v tejto oblasti. Vzdelávací projekt zabezpečuje vzdelávanie pre deti, ktorých rodiny boli postihnuté prírodnou katastrofou, ako aj pre deti z potlačovaných a odsunutých sociálnych skupín.

MAGNA zabezpečuje umiestnenie v školách, vybavenie školskými pomôckami a poradenstvo pre 347 detí v Tamil Nadu.


MAGNA pôsobí v Indii od roku 2005.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.