Report Aktivít India 2008

Report Aktivít India 2008
India. 2006. Copyright Martin Bandzak/MAGNA

Medzinárodný pracovník: 1 Lokálni pracovníci: 2
Vzdelávanie pre deti z marginalizovaných skupín


V Indii stále vládne nízka úroveň vzdelania obyvateľstva. Väčšina žien nikdy nenavštevovala žiadnu školu a iba 37 % z nich má možnosť študovať na strednej škole. V Indii je priemerne každá tretia žena negramotná. Podobne ani väčšina detí nemá prístup ku kvalitnému vzdelaniu následkom chudoby a zaradenia v kastovnom systéme.

Napriek značnému zlepšeniu množstva negramotnosti počas 90. rokov, množstvo detí ktoré nemajú ukončenú základnú školskú dochádzku je veľmi vysoké. Pretrvávajú rozdiely pohlavia v možnosti vzdelávania: ďaleko viac dievčat nemá ukončené základné vzdelanie. Až 90% žien v Indii je negramotných. Až 20% detí vo veku od 6 do 14 rokov nenavštevuje momentálne školy a milióny žien zostáva negramotných aj napriek prudkému rastu gramotnosti v 90 rokoch.

Množstvo problémov stále pretrváva: problém sociálnych “priepastí“ – plynúcich zo systému kást, rozdiely medzi sociálnymi triedami a pohlavím – toto všetko odopiera deťom nárok na vzdelanie. Detská prácovná sila, ako aj odmietavý postoj k tomu, aby boli dievčatá zrovnoprávnené, je v niektorých oblastiach Indie skutočným problémom. Zlepšuje sa však návštevnosť škôl: viac ako kedykoľvek v minulosti deti vo veku od 6 do 14 rokov navštevujú školy v rámci celej krajiny. Avšak vzdelávací systém čelí nedostatku zdrojov, škôl, tried ako aj učiteľov. Dievčatá pochádzajúce z označovaných nízkych sociálnych a ekonomických vrstiev prerušujú školskú dochádzku vo veľmi nízkom veku. S počtom jednej školy vyššieho stupňa na tri školy nižších stupňov nie je jednoducho dostatok miesta na vzdelávanie všetkých detí, ktoré ukončia prvý stupeň základných škôl. Zvlášť pre dievčatá sa stáva prístup do vyšších škôl takmer nemožný.

Štát Tami Nadu, ktorý sa nachádza pri juhovýchodnom pobreží, bol jeden z regiónov výrazne postihnutých vlnou tsunami v roku 2004. MAGNA otvorila v tejto postihnutej oblasti misiu pre obete postihnuté katastrofou a v roku 2008 pokračovala v podpore vzdelávania detí v tejto oblasti.Vzdelávací projekt zabezpečuje vzdelávanie pre deti, ktorých rodiny boli postihnuté prírodnou katastrofou, ako aj pre deti z potlačovaných a odsunutých sociálnych skupín.

V roku 2008 MAGNA sprostredkovala umiestnenie v školách, vybavenie školskými pomôckami a poradenstvo pre 350 detí v Tamil Nadu.


MAGNA pôsobí v Indii od roku 2005.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.