Report Aktivít Haiti 2010

Report Aktivít Haiti 2010
HAITI. 2010. MAGNA tím počas operácie v Haitian Community Hospital. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA


Medzinárodní pracovníci: 8; Lokálni pracovníci: 8

Humanitárna katastrofa (zemetrasenie) - zdravotná a materiálna pomoc.

Krátko po zemetrasení MAGNA vyslala na Haiti tím lekárov a zdravotníkov (2 chirurgovia, 2 zdravotné sestry a koordinátor), aby poskytli zdravotnú a materiálnu pomoc obetiam zemetrasenia. Tím zdravotníkov pôsobil v jednej z nemocníc v Port-au-Prince (Haitian Community Hospital), kde sme okrem zabezpečovania každodenného ošetrovania pacientov vykonávali aj chirurgické operácie pozostavajúce z amputácií, reoperacií a bežných chirurgických zákrokov.

Psychosociálna a materiálna pomoc pre ľudí v táboroch
Psychosociálnu pomoc pre obete zemetrasenia poskytujú naše tímy v 4 stanových táboroch a v zdravotnom centre Fame Pereo v Port-au-Prince. Zameriavame sa na psychosociálnu asistenciu a zníženie postraumatického syndrómu u osôb postihnutých zemetrasením. Terénni pracovníci denne navštevujú komunity v táboroch Solino, Aviation, Corvington, Impasse 138 kde zabezpečujú individuálne a skupinové terapie. Súčasťou je aj výstavba detského centra v tábore Solino. V marci 2011 MAGNA asistovala pri preberaní humanitárnej zásielaky materiálnej pomoci, ktorá bola na Haiti zaslaná hneď po zemetrasení (február 2010). Pomoc v hodnote 184.000,-EUR (stany, oblečenie, kuchynský materiál a pod.) sme distribuovali pre obyvateľov stanových táborov Solino, Aviation, Corvington, Impasse 138 a pre HIV/AIDS pacientov registrovaných v centre Fame Pereo.

Výstavba zdravotného centra
Zdravotný systém na Haiti sa po zemetrasení nachádza v kolapse. Množstvo zdravotníckych zariadeni je vďaka zemetraseniu veľmi poškodených, množstvo je mimo prevádzky. MAGNA stavia zdravotné centrum v Port-au-Prince, ktoré po dokončení (december 2011) poskytne prístup k zdravotnej starostlivosti pre matku a dieťa.

Magna Deti v núdzi pôsobí na Haiti od roku 2010.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.