Report Aktivít Filipíny 2014

Report Aktivít Filipíny 2014

Zemepisné oblasti intervencie: Východná a severná Leyte (Kananga, Palo, Tacloban, Palompon, Merida) a severné Cebu (Daan Bantayan, San Remegio, Malapascua, Medelin)
Pracovníci v teréne: 91


Podľa indexu ľudského rozvoja z roku 2013, sa Filipíny umiestnili na vyšších priečkach ako ostatné krajiny juhovýchodnej Ázie. Umiestnili sa na 114. mieste zo 187 krajín. Napriek tomu, zlepšenie indikátorov ľudského rozvoja medzi rokmi 1980 a 2011 bolo veľmi pomalé. Našťastie krajina nebola veľmi ovplyvnená globálnou finančnou krízou a v roku 2009 Filipíny dosiahli status krajiny stredného príjmu. Avšak krajina čelí mnohým výzvam. Napríklad je v krajine veľká priepasť príjmov a kvalita života medzi regiónmi, sociálne nerovnosti a vysoké číslo ľudí žijúcich v chudobe (26, 5 % celkovej populácie žije pod hranicu chudoby, vrátane 10 miliónov žien). Filipíny sú veľmi zraniteľná krajina v ohľade prírodných katastrof, najmä zemetrasení, cyklónov a vulkanickej činnosti kvôli polohe na Pacifickom ohnivom kruhu. Ozbrojené konflikty v štáte trvajú niekoľko dekád a napätie medzi Čínou kvôli sporným oblastiam a námorným oprávneniam v Južnom čínskom mori brzdia udržateľný rozvoj.

Spolu s negatívnym vplyvom klimatických zmien sa chudoba zintenzívňuje. 8.novembra 2013 najsilnejší a najväčší tajfún za posledné tri dekády Tajfún Hayian zasiahol Filipínske ostrovy. Tajfún Hayian zasiahol viac ako 16 miliónov ľudí, z ktorých viac ako 4 milióny boli vysťahovaní. Správy hlásia 28 600 zranených ľudí, 6201 mŕtvych a 1785 stále ostávajú neznámych obetí. Najsilnejšia búrka, ktorá bola kedy zaznamenaná spôsobila zosuv pôdy v regióne Visayas 8.novembra roka 2013. So silou vetra 195 míl za hodinu, kokosové palmy boli zlomené v polovici ako zápalky a domy, ktoré prežili búrky niekoľko dekád, boli odfúknuté. Vlnobitie – vodný múr podobný tsunami bol vyšší ako dve poschodia – spolu so silným vetrom, zdvihlo oceánske lode a vyplavil ich na súš v Leyte vo východnej Visayas. Najväčšou obavou stále ostávajú prenosné choroby v oblastiach zasiahnutých tajfúnom. Dôsledkom tajfúnu sa stali mnohé miesta neprístupné, a tak počet obetí v priebehu nasledujúcich týždňov rýchlo narastal. Stovky tisíc ľudí ostali bez domova a základné veci ako pitná voda a elektrina v najviac postihnutých oblastiach chýbali. Až 60% zdravotníckych zariadení bolo zničených v zasiahnutých oblastiach a 50% zdravotných pracovníkov bolo tajfúnom zasiahnutých. Celková škoda zdravotných zariadení do konca roka 2013 bola odhadovaná na skoro $7 118 422.

Tajfún spôsobil rozsiahlu škodu infraštruktúry v najviac zasiahnutých oblastiach, čo bolo veľkou výzvou dostať sa k ľuďom s potrebou okamžitej pomoci a zničil viac než milión domov, ktoré ostali bez elektriny a pitnej vody.

Ľudia zasiahnutí tajfúnom trpeli vysokou mierou stresu, úzkosti, frustrácie, s pocitom bezmocnosti a neistoty. Rodičia sa najviaciac strachovali o blaho svojich detí a nevedeli, akým spôsobom svojim rodinám poskytnú aspoň základné potreby. Známky depresie a frustrácie boli veľmi časté, niektorí preživší boli tiež v šoku. V takýchto post-katastrofických podmienkach hrozilo deťom nebezpečie, že budú oddelení od svojich rodín, či už z dôvodu vysídlenia alebo kvôli strate rodinných príslušníkov. Tajfún ovplyvnil psychosociálne zdravie miestnych detí, milióny z nich prestali chodiť do školy, pretože školské budovy boli zničené alebo použité ako útočisko pre vysídlené deti. Chudoba a podvýživa z obdobia pred katastrofou prekročila národnú úroveň. Taktiež zdravotný systém bol prerušený a poškodený kvôli obrovskému množstvu ľudí hľadajúcich lekársku a psychosociálnu starostlivosť. Hoci bola poskytnutá rýchla reakcia medzinárodnej komunity, bola pre tisíce ľudí, ktorí utrpeli veľké straty potrebná najmä psychosociálna podpora, ktorá v niektorých oblastiach úplne absentovala. Špecificky ženám a deťom chýbali podporné skupiny a chránené centrá.   

Na základe MAGNA prieskumu psychického zdravia a psychologickej podpory (Mental Health and Psychosocial Support MHPSS) v severnom Cebu a vo východnej a západnej Leyte, tímy expertov poskytovali psychosociálnu starostlivosť po katastrofách a začali pomáhať obetiam východnej a severnej Leyte (v oblasti Kananga, Palo, Tacloban, Palompon, Merida) a v severnom Cebu (v Daan Bantayan, San Remigio, Malapascua, Medelin), aby sa prekonal stres a strata s pomocou profesionálnych psychosociálnych metód. Tieto zahŕňali nasledujúce aktivity: psychologickú prvú pomoc (PFA), komunitnú a rodinnú podporu, individuálne poradentsvo, skupinové poradenstvo, skupinové aktivity a zhodnotenie, identifikácia a následné referovanie tých, ktorí potrebujú odbornú lekársku starostlivosť zameranú na duševné zdravie do nemocníc v Ormoc, cebu, Palo alebo Tacloban. Celková populácia dosiahla v programe roku 2014, podľa populačných štatistík v oblasti kde MAGNA pôsobila je 613 441 ľudí s 159 495 deťmi pod päť rokov. 

MAGNA založila bezpečné miesta, kde preživší mohli získať psychosociálnu podporu a regenerujú sa z traumy tajfúnu. Deti v týchto priestoroch mali možnosť zapojenia sa do týchto aktivít – hrať sa, rekreácie a neformálneho vzdelávania – ktoré presadzovali psychosociálne zdravie. Deti sa v týchto miestach zapájali do štrukturovaných hracích a výučbových aktivít. Personál v týchto priestoroch boli trénovaní na aktivity pre rôzne vekové skupiny, ako sa dostať k dospievajúcim a ako napĺňať špeciálne potreby znevýhodnených detí. Aby sa predišlo násiliu, vykorisťovaniu, zneužitiu a nezákonnému obchodovaniu, MAGNA spolu s filipínskou vládou, komunitnými organizácami a s inými partnermi koordinovala tréningy na dvíhanie povedomia, prípadový manažment a referenčné mechanizmy.

Filipínci sú zvyknutí na cyklóny, tajfúny a sami si vytvorili komunitný systém podpory a niekoľko zdieľacích mechanizmov, ako sa vyrovnávať s dôsledkami podobných katastrof. Mnohí z nich trpeli úzkosťou a psychologickým strachom, ako sa mali vyrovnať s týmito stratami. Skupinové diskusie boli uskutočnené s cieľom skúmania stavu komunity a individuálnych mechanizmov zvládania a presadzovania podpory rovesníkov. Uskutočnili sa stretnutia individuálnych terapií, sústrediac sa na tých ľudí, ktorí preukazovali známok úzkosti. Ľudia, ktorí trpeli post-traumatickým stresovým syndrómom a/alebo vážnou depresiou boli liečení individuálne MAGNA špecialistom. MAGNA zacielila na ustráchané deti, ktoré tajfún oddelil od rodičov a mnohí mali problem sústrediť sa v škole a boli buď rozrušené, tiché alebo utiahnuté, trpeli poruchou reči, syndrómom odlúčenia a nočnou inkontinenciou. 

MAGNA skúsenosti s posilňovaním doručovania zdravotných služieb vo vidieckych oblastiach Filipín pokrylo 10 samospráv (San Isidro, Santa Cruz, Salvacion, Gacao, San Antonio, Cabarasan Daku, Cabarasan Guti, Campetik, San Augustin and Candahug). Práca zahŕňala rekonštrukciu dvoch budov a dodávanie základného lekárskeho zariadenia do oboch štruktúr.

V roku 2014, program duševného zdravia, ktorý začal okamžite po tajfúne pokračoval s individuálnymi a skupinovými terapiami v školách, kde tímy pomáhali identifikovať deti, ktoré stále trpeli traumou ako výsledok tajfúnu.Celkovo sa nám počas našej intervencie podarilo cez individuálne a skupinové terapie zabezpečiť pomoc až pre 70.000 obetí tajfúnu (predovšetkým deťom a starším ľuďom.MAGNA počas svojho pôsobenia na Filipínach zabezpečila priamu pomoc pre 82.843 ľudí v núdzi cez poskytovanie špecilizovaných psychologických stretnutí prvej pomoci, skupinovéj diskusie, psychologických vzdelávacích stretnutí a skupinových rekreačných aktivít.

Všetky aktivity MHSPSS tímov boli implementované v spolupráci s miestnymi zdravotníkmi a autoritami. Aj cez to, že Flipíny zažili v minulosti už mnoho prírodných katastrof, sú tu stále veľké medzery v rámci kapacít a schopnosti miestnych zdravotných a sociálnych pracovníkov realizovať postraumatické a stresové konzultácie s ľuďmi, ktorých katastrofa zasiahla. Z tohto dôvodu MAGNA tímy poskytovali profesionálne školenia a dodávali praktické psychosociálne nástroje vládnym úradníkom, miestnym sociálnym pracovníkom a zdravotníkom, ktorí viedli podporné skupiny a chránené centrá pre deti a ženy. Miestna sieť vyškolených pracovníkov a vládnych úradníkov tak bude schopná poskytovať psychosociálnu podporu obetiam tajfúnu v dlhodobom časovom horizonte. Aby bola dosiahnutá udržateľnosť aktivít v postihnutých oblastiach, MAGNA pracovala na vytvorení riadnej sociálnej siete, podporovala lokálne aktivity iniciované komunitou a taktiež posilovala rodiny na úrovni domácnosti.

V roku 2014 MAGNA zahrnula aj CRM projekt (Community Resiliency Model - Komunitný model odolnosti) do aktivít sústrediacich sa na odľahlé a veľmi zasiahnuté oblasti v provincii Kananga na ostrove Leyte. MAGNA adresovala podporu mentálneho zdravia v desiatich komunitách cez implementáciu CRM modelu. Týmto spôsobom rezidenti sa naučili poskytovať psychosociálnu pomoc sami sebe a aj ostatným. CRM zahŕňa prístup orientovaný na komunitu, ktorý presadzuje nezávislosť, vzdelanie o biológii ľudského tela a ako reaguje na traumatické situácie. Najdôležitejšie, ako sa z toho uzdravuje a zvýši odolnosť tela a mysle. CRM cieli na tvorbu zručností ako súčasť uzdravovania v dennom živote. Zvyšovanie pocitu svojpomoci, naučiť sa ako dostať telo, myseľ a ducha do vyrovnaného stavu a podporiť tieto zručnosti u svojich blízkych a rodiny. Program bol implementovaní v 23 barangay (oblasti), kde rezidenti sú väčšinou malí farmári, ktorých domy boli vážne zničené tajfúnom Yolanda a ich spôsob obživy boli úplne zničené. Aj predtým ako zasiahla Yolanda, rezidenti žili v chudobe a čelili zúfalej biede. Yolanda prehĺbila toto utrpenie.

MAGNA špecialisti na mentálne zdravie poskytovali psychosociálnu podporu deťom a dospelým rôznymi spôsobmi. Projekt poskytol tréningy v oblasti Kananga pre 136 komunitných pracovníkov, pôrodné asistentky, zdravotné sestry a lekársky personál z vidieckych zdravotníckych staníc, ako predstaviteľov vzdelávania a komunitných vychovávateľov, ktorí majú mať základné CRM zručnosti, aby sa obyvatelia mohli vrátiť späť do stavu pred katastofou a podporiť ich mentálne zdravie. Komunitný model odolnosti (CRM) s deťmi zahŕňal hry a identifikáciu dobrých pocitov a vnútornej sily, aby vedeli s ňou pracovať v prípade pocitu strachu a straty. Tento model sa snaží vytvoriť emočnú rovnováhu. Tím bol schopný vykonávať špecifické CRM aktivity pre 2 816 ľudí z 23 rôznych barangays (oblastí).

Počas prírodnej katastrofy takéhoto rozmeru nielen zasiahnutá populácia, ale aj pomocní pracovníci v prvej línii, ktorí poskytovali úľavu potrebujú MHPSS. MAGNA úzko spolupracovala so zdravotným personálom a inými organizáciami, ktoré poskytovali humanitárnu odozvu na mieste, dvíhala povedomie medzi nimi a odhaduje ich potreby vo vzťahu k MHPSS. Kedykoľvek to bolo potrebné, MAGNA MHPSS tímy poskytli komplexnú podporu, pomáhajúc prekonať ťažké situácie.

Tajfún spôsobil rozsiahle škody infraštruktúry v najviac zasiahnutých oblastiach. Tým pádom prístup do týchto oblastí bol veľmi náročný, bolo ťažké dostať sa k ľuďom s prvou pomocou. Až 60% zdravotníckych zariadení bolo zničených v postihnutých oblastiach a 50% zo zdravotných pracovníkov bolo zasiahnutých. Prerušenie zdravotných služieb a prístup k zdravotnej starostlivosti vyplynul z fyzických záležitostí ako: zničené a potopené zdravotné infraštruktúry, strata liekov a zásob, strata pracovnej sily kvôli zranenému a mŕtvemu personálu. Tajfún Haiyan mal ťažký dopad na zdravotnícke zariadenia.

MAGNA sa v roku 2014 venovala obnove celého prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti pre zasiahnutú populáciu a zlepšeniu zdravotných podmienok vo vybraných dedinách spomedzi dvoch ovplyvnených obvodov.  Počas roka sa podarilo obnoviť, znovu vybaviť a rehabilitovať dve zdravotné zariadenia v San Isidro a Cabarasan Daku, Palo-Tacloban, Leyte zničené tajfúnom Haiyan poskytujúc základnú zdravotnú starostlivosť, prvú pomoc, starostlivosť o matku a dieťa, diagnózu sociálnych chorôb a ostatné základné zdravotné služby pre všetkých členov komunity. Vďaka tomuto projektu, sa miera zdravotnej nerovnosti a sociálnej exklúzie znížila. Fungujúce zdravotné zariadenia pomáhajú organizovať zdravotné služby, začali znovu prispievať k integrácii zdravia do všetkých sektorov. Znovuobnovené a vybavené zdravotné zariadenia spolupracujú s patričnými zdravotnými zariadeniami a jednotlivými nemocnicami. Tieto pomohli znovuzaložiť riadne zaobstaranie základnej zdravotnej starostlivosti a stabilizovať a odkázať ľudí k ostatným službám, liečiť malé zranenia, spravovať choroby, prevziať dohľad nad chorobami a poskytnúť psychosociálnu podporu. Projekt posilnil zdravotné systémy vo vybraných lokalitách znovuzakladaním a rozširovaním krytia a zlepšovaním kvality primárnej zdravotnej starostlivosti v spolupráci s DOH a inými poskytovateľmi služieb. Zariadenia boli vybudované z dlhotrvajúcich materiálov, prispôsobivých na horúce a vlhké prostredie Filipín.

MAGNA pracuje na Filipínach od roku 2013.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.