Report Aktivít DR Kongo 2010/2009

Report Aktivít DR Kongo 2010/2009
Kongo (KDR). 2009. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Počet medzinárodných pracovníkov: 2; Lokálni pracovníci: 10
HIV/AIDS, podvýživa, staroslivosť o matku a dieťa


Projekt zameraný na pomoc HIV/AIDS a podvyživeným ľuďom v Kongu je súčasťou globálnej iniciatívy organizácie MAGNA - Aids no More, ktorá sa zameriava na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa, poskytovanie ARV liečby pre pediatrických pacientov a starostlivosť o podvýživu. V súčasnosti máme v krajine vyslaného svojho koordinátora, ktorý situáciu monitoruje a pripravuje všetko potrebné na spustenie misie Magna Deti v núdzi v Kongu.

Zdravotnícky systém v Kongu je nerovnomerne decentralizovaný v tejto obrovskej krajine s mobilnou populáciou. Vážnym problémom je nedostatok vyškoleného zdravotníckeho personálu. Na 10.000 obyvateľov existuje 9 nemocničných lôžok a jeden doktor.

Celková populácia v Demokratickej Republike Kongo tvorí skoro 70 miliónov obyvateľov. Správa za rok 2007 ministerstva zdravotníctva uvádza počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS 1 376 230. Miera výskytu vírusu HIV v KDR (percento ľudí žijúcich s vírusom HIV) je v porovnaní s mierou výskytu vírusu v rovníkovej Afrike stále relatívne nízka (4,2%), avšak post-konfliktná krajina s nízkym prímom je vystavená množstvu prekážok a vznikajúcich problémov a HIV/AIDS medzi ne momentálne rozhodne patrí. Vírus HIV sa šíri najmä medzi mladými ľuďmi, ženami a ľuďmi žijúcich na vidieku tvoriacich spolu až 70% obyvateľstva KDR. HIV sa prenáša najmä heterosexuálnym stykom, kde táto forma reprezentuje 82%. Len približne 4% z dospelých v reproduktívnom veku, t.j. od 15 do 49 rokov, pozná svoj HIV status.
Prvý prípad HIV bol zaznamenaný v roku 1983 a KDR patrilo k prvým krajinám ktoré zriadilo opatrenia na boj proti HIV/AIDS. Avšak konflikt si vyžiadal aj v tejto oblasti svoje obete. Situácia vyzerá ustálene, no v roku 2005 umrelo na AIDS viazané choroby 100 tisíc ľudí, pričom 155 tisíc sa novo nainfikovalo.
Množstvo a kvalita dostupných informácií o výskyte vírusu HIV v Kongo sú veľmi limitované. Prístup k programu prevencie prenosu vírusu z matky na dieťa malo v roku 2007 podľa štatistík len 33% žien. Skoré testovanie novorodeniatok vystavených vírusu HIV počas tehotenstva, pôrodu či kojenia začalo v KDR iba začiatkom roka 2009 a stále nie je dostupné všetkým deťom.

Prístup k liečbe ARV je limitovaný vo viacerých provinciách. Zásobovanie liekmi je neadekvátne a cena za liečbu ostáva veľmi vysoká. Napriek existujúcim snahám zmeniť túto situáciu, na konci roka 2008 sa k ARV terapii dostávalo len 21 115 ľudí, čo prezentuje menej ako 10% tých ktorí ju potrebujú. Nevedomosť, cena, vzdialenosť, cestovanie a ďalšie sú faktormi, ktoré sa podieľajú na tom, že 22% z pacientov na ARV liečbe do 3 rokov umrie, pretože sa k liečbe dostávajú až v neskorých štádiách choroby.
V krajine žije okolo 40.000 HIV pozitívnych detí ktoré potrebujú ARV liečbu, kde 5% sa k nej v skutočnosti dostane. Počet detí žijúcich s vírusom HIV je približne 43 000 a v KDR je okolo 320 000 sirôt z dôvodu AIDS.

V KDR žije v súčasnosti približne 1,7 milióna podvyživených detí pod 5 rokov, tvoria 13%. Milión z týchto detí je podvyživených „severely“. Celkovo v krajine odhadujú až 16 miliónov ľudí žijúcich v situácii potravinovej neistoty.

Len 8% mestskej populácie má prístup k sanitačným zariadeniam, čo na oblasť hlavného mesta Kinshasy predstavuje situáciu so 7 miliónmi ľudí žijúcich bez toalety. Sedem konžských detí z desiatich žije na deň z menej ako jedného amerického dolára. UNDP report skonštatoval, že až 80% chorôb sú priamo spojené s nezdravým prostredím. Druhou najrozšírenejšou príčinou detských úmrtí je v KDR hnačka, 88% je zapríčinených neprístupnosťou k pitnej vode a k základným sanitačným zariadeniam.

Na 1000 detí narodených v KDR, 129 zomrie pred svojim prvým rokom života. Do piatich rokov zomrie 205 z 1000 detí. Predpokladá sa, že za posledných 7 rokov umrelo v Kongu 4 milióny ľudí na liečiteľné choroby a na podvýživu.

Najchudobnejšou krajinou sveta je podľa správy OSN Demokratická republika Kongo s priemerným ročným príjmom 204 eur na obyvateľa.

MAGNA pôsobi v Kongo (KDR) od roku 2009.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.