Kde robíme

MAGNA pôsobí na troch kontinentoch sveta, kde vysiela svojich odborníkov a poskytuje zdravotnú a sociálnu starostlivosť deťom a ich rodinám v núdzi. V teréne máme vyše 700 pracovníkov. Prosím, vyberte si jednu z uvedených krajín a dozviete sa viac o našej práci v danej krajine.

Vybrané krajiny

Kongo (KDR)

Aktuálne v Kinshase prevádzkujeme 8 kliník pre obete sexuálneho násilia, kde im poskytujeme zdravotnú a psychosociálnu pomoc. V rámci boja proti podvýžive zabezpečujeme asistenciu podvýživených deťom v 22 zdravotných centrách, kde každý mesiac zasiahneme až 20.000 detí.

Filipíny

MAGNA pôsobí na Filipínach od novembra 2013. Tím dorazil na Filipíny 3 deň po tajfúne Hayian. V prvých dňoch po katastrofe MAGNA pracovníci distribuovali humanitárnu pomoc - hygienické balíčky, ryžu a prístrešky pre 15,000 ľudí.

Haiti

V roku 2010 po zemetrasení MAGNA vyslala tím zdravotníkov, ktorý pôsobil v Haitian Community Hospital v Port-au-Prince. Následne MAGNA na Haiti otvorila misiu a začala prevádzkovať projekty na pomoc obetiam zemetrasenia. V súčasnosti má MAGNA na Haiti pohotovostnú misiu, schopnú okamžite reagovať v prípade humanitárnych katastrof.

Južný Sudán

Ozbrojený konflikt v Jube začal v polovici decembra 2013 a podľa štatistík OSN vyhnal z domova v rámci svojich hraníc viac ako 1 milión obyvateľov, zatiaľ čo 400 000 obyvateľov muselo hľadať útočisko v susedných krajinách Južného Sudánu. Aktuálne tím vyše 30 MAGNA pracovníkov zabezpečuje imunizáciu detí a žien v utečeneckých táboroch v Jube.

Nepál

MAGNA ani nie 24 hodín po zemetrasení posiela do Nepálu tím, ktorý bude poskytovať akútnu zdravotnú a psychosociálnu pomoc. Do terénu budú vyslané mobilné tímy zložené zo zdravotníkov a terapeutov.

Sledujte nás

Pripojte sa k nám aj vy v našich sociálnych sieťach a pomôžte šíriť dobré meno organizácie.